Najčešća pitanja u vezi pasivne protivpožarne zaštite

Želite li da saznate nešto više o pasivnoj protivpožarnoj zaštiti? Pošaljite nam sva svoja pitanja. Možda već ovde nađete neke odgovore. Niste zadovoljni? Javite se lokalnom stručnjaku da biste saznali nešto više o neverovatnoj oblasti protivpožarne zaštite.

 

Potrebno mi je više informacija o određenim proizvodima ili dizajnu.

Obratite se tehničkom odeljenju (e-adresa: promat.rs@etexgroup.com ili tel. +381 21 210 10 90), odnosno regionalnom predstavniku prodaje.

Potrebno mi je više informacija o cenama određenih proizvoda.

Obratite se prodajnom odeljenju (e-adresa: promat.rs@etexgroup.com ili tel. +381 21 210 10 90).

Želim da izvršim porudžbinu.

Pošaljite e-poruku na adresu promat.rs@etexgroup.com.

Da li mogu da dobijem popust prilikom kupovine proizvoda?

Da. Popuste odobravaju regionalni predstavnici prodaje.

Želim da dobijem ponudu sa cenama za određeni predmet.

Pošaljite e-poruku na adresu: promat.rs@etexgroup.com. Možete da se obratite i regionalnom predstavniku prodaje.

Da li vam je potrebna obuka za ugradnju Promat proizvoda?

Da. U skladu sa tehničkim odobrenjem, obuka koju vode zaposlena lica kompanije Promat je obavezna za ugradnju Promat proizvoda. Obuka je besplatna.

Kako da prisustvujem kursu obuke o Promat proizvodima?

Promat obuke vode naši lokalni predstavnici ili tehnički timovi. Obratite im se na: e-adresu promat.rs@etexgroup.com ili na tel. +381 21 210 10 90 i saznajte više.

Želim da dobijem potvrdu oa obuci / izgubio(la) sam svoju potvrdu o obuci.

Obratite se regionalnom predstavniku prodaje ili tehničkom odeljenju (e-adresa: promat.rs@etexgroup.com ili tel. +381 21 210 10 90).

Gde mogu da pronađem tehničke specifikacije o proizvodima?
Detaljnije dokumente o Promat proizvodima potražite u odeljku Dokumenti na našem veb-sajtu i filtrirajte sadržaj po tipu dokumenta pomoću filtera za dokumente. 


Koju ploču da koristim u cilju pružanja određenog nivoa protivpožarne zaštite?
Dati period otpornosti na požar zavisi prvenstveno od primene.  Više informacija potražite u odgovarajućem priručniku.

Šta je protivpožarni sektor?

Protivpožarni sektor je definisani prostor u objektu, kojim se ograničava širenje vatre i dima. Dimenzije i broj sektora definišu se u svim nacionalnim građevinskim propisima, u zavisnosti od površine etaže ili zapremine i količine gorivih materijala na svakom nivou. Građevinski propisi zemalja se razlikuju. Sektori su uvek vertikalni (podovi/plafoni otporni na požar) i horizontalni (zidovi otporni na požar). Budući da su u takvim prostorima neophodne sve vrste servisa, u njima se prave određeni otvori koje nakon toga treba ponovo zaštititi. Očiglednu i uvek vidljivu zaštitu predstavljaju protivpožarna vrata. Ako se kroz konstrukciju provlače sve druge vrste instalacija (kao što su kablovi, cevi, kanali itd.), nepropusnost protivpožarnog sektora treba ponovo obezbediti ugrađivanjem odgovarajućih zaptivki.

Šta je otpornost na požar?

Otpornost na požar podrazumeva održavanje stabilnosti konstrukcije ili sprečavanje širenja vatre od jednog sektora do drugog, a testira se za svaki sistem.

Kolika je otpornost ploča na požar?

Ploče nemaju otpornost na požar, a njihova debljina i tip se biraju na osnovu protivpožarnih ispitivanja i tehničkih odobrenja. Da biste pravilno izabrali debljinu za zaštitu koja vam je potrebna, između ostalog su vam potrebne informacije o konstrukciji koja se štiti i traženoj klasi otpornosti na požar.

Šta je reakcija na požar?

Reakcija na požar je mera za ponašanje materijala proizvoda i način na koji on doprinosi širenju požara. Ovo je važno u hotelima u kojima nameštaj, zavese, tepisi itd. moraju biti negorivi ili slabo gorivi. Materijali za pasivnu protivpožarnu zaštitu ne moraju biti negorivi, jer se njihov učinak dokazuje protivpožarnim ispitivanjem u odgovarajućem sistemu. U kompaniji Promat testiramo i reakciju na požar naših proizvoda.

Da li će se otpornost na požar udvostručiti ako se udvostruči debljina ploče?

Ne, jer debljina ploče i klasa otpornosti na požar nisu u linearnoj relaciji.

Koje su maksimalne dimenzije cevi za koju se može koristiti protivpožarna obujmica PROMASTOP®-FC MD?

Obujmica PROMASTOP®-FC MD se testira u skladu sa standardom EN 1366-3 za otvorene konfiguracije cevnih sistema (U/U) do ø 125 mm (jedan sloj).

Više informacija potražite u tehničkim specifikacijama proizvoda.

Šta je faktor preseka Ap/V?

Faktor preseka se definiše kao odnos između površine elementa po jedinici dužine Ap i obima po jedinici dužine V. Izražava se jedinicom mere m-1. Faktor preseka Ap/V se u starijoj literaturi označava sa U/A ili U/Acs. To je drugačiji izraz za istu količinu.

Da li reaktivni protivpožarni premaz PROMAPAINT®-SC4 može da se koristi u otvorenom prostoru?

Da bi se ekspandirajući premaz PROMAPAINT®-SC4 koristio na otvorenom, potreban je odgovarajući završni premaz.

Promat podrška

Promat proizvodni pogon iznutra u kome se nalaze mašine, proizvodi, i instalacije. U centru slike je veliki Promat logo.

Promat podrška

Kontaktirajte nas ukoliko Vam treba stručna pomoć

Javite se lokalnom Promat stručnjaku za protivpožarnu bezbednost da biste pronašli najbolje rešenje koje zadovoljava Vaše zakonske zahteve za protivpožarnu zaštitu.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža