Proizvodi i sistemi

Promat Vam nudi kompletan asortiman proizvoda i sistema koji su potrebni za projektovanje i izvođenje pasivne zaštite od požara. Sva naša rešenja su potpuno sertifikovana i ispitana. Da li Vam je potrebna pomoć da donesete ispravnu odluku? Slobodno potražite stručni savet od našeg tima za tehničku podršku.

Proizvodi

Promat Vam nudi kompetan asortiman proizvoda za pasivnu zaštitu od požara.

Kompjuterski crtež nekoliko protivpožarnih ploča naslaganih jedna preko druge, u kome gornja (svetloplava) ploča štrči.

Protivpožarne ploče

Kao vodeći svetski proizvođač kalcijum-silikatnih ploča koje se zasnivaju na patentiranoj PROMAXON® tehnologiji, Promat proizvodi jedan od najkompletnijih i najefikasnijih asortimana protivpožarnih ploča na tržištu. Proces proizvodnje i receptura se menjaju u fabrikama da bi mogle da se proizvode ploče prilagođene svakom tržištu i svakom području primene.

Sve Promat ploče imaju niz karakteristika zbog kojih se izdvajaju od drugih građevinskih materijala:

 • Negorivost i veliku otpornost na požar
 • Odličnu toplotnu izolativnost zbog endotermne reakcije

 • Otpornost na vlagu i udare

 • Postojanost

 • Jednostavnost montaže

 • Neškodljivost za montažere i krajnje korisnike

Kompjuterski generisana slika pokazuje nanošenje sredstva protivpožarne zaštite uz pomoć alata koji rasprskava pp masu.

Protivpožarni malteri

Protivpožarni malteri se često koriste za zaštitu čeličnih i betonskih konstrukcija od požara. Protivpožarni malter se pravi mešanjem praha i vode pomoću mašine koja formira pastu. Pasta se može nanositi uz korišćenje pumpe i raspršivača, što omogućava brzo nanošenje čak i na konstrukcije složene geometrije.

Promat proizvodi maltere male i velike gustine koji mogu biti na bazi gipsa ili cementa. Za svaki projekat postoji idealan izbor koji zavisi od zahtevane klase otpornosti na požar, uslova na gradilištu, brzine izvođenja radova i zahtevane trajnosti.

 

 

Kofa puna protivpožarnog premaza čije su linije u svetloplavoj boji, dok su premaz i ručka kofe iscrtane tamnoplavom bojom.

Ekspandirajući protivpožarni premazi

Ekspandirajući protivpožani premazi štite betonsku, čeličnu ili drvenu konstrukciju od požara tako što reaguju pod uticajem toplote pri čemu stvaraju izolacioni penasti sloj. Ekspandirajući protivpožarni premazi nude estetsku prednost jer štite konstrukciju ne menjajući njen oblik i zato što su izuzetno laki. Kada je reč o drvenim konstrukcijama, transparentni ekspandirajući premazi pružaju zaštitu od požara i istovremeno čuvaju arhitektonsku vrednost.

Promat nudi različite ekspandirajuće protivpožarne premaze u zavisnosti od tipa konstrukcije koja treba da se zaštiti, tražene klase otpornosti na požar i zahteva vezanih za trajnost, čak i kada je reč o spoljašnjoj primeni.

Kompjuterski nacrtan pištolj za precizno nanošenje silikona i drugih masa u tamnoplavoj i svetloplavoj boji.

Proizvodi za protivpožarno zaptivanje

Ugradnja protivpožarnih zaptivki je krucijalna za očuvanje požarne otpornosti protivpožarnih barijera sa otvorima (prodorima instalacija, otvorenim šupljinama ili spojevima) koji mogu omogućiti vatri ili dimu prolaz u druge delove zgrade. Efikasni sistemi protivpožarnog zaptivanja u protivpožarnim pregradnim elementima igraju ključnu ulogu u zadržavanju požara na mestu izbijanja. Izuzetno je važno da svi otvori i šupljine budu protivpožarno zaptiveni da bi se sprečilo širenje požara. U tu svrhu, PROMASTOP® i PROMASEAL® protivpožarne zaptivke su pravi izbor za Vas. 

Promat nudi nekoliko integrisanih i efikasnih rešenja za zaptivanje, uključujući uspešne PROMASTOP i PROMASEAL sisteme koji se lako ugrađuju. Svi Promat sistemi i proizvodi su sertifikovani za visoke klase otpornosti na požar u skladu sa najvažnijim međunarodnim standardima i imaju dokazanu trajnost.

Kompjuterski generisana četka za nanošenje protivpožarnih premaza sa tamnoplavom drškom i svetloplavim obrisom dlaka.

Lepkovi i završni premazi

Da bi obezbedio performanse svojih sistema, Promat nudi širok asortiman smesa, lepkova i premaza, koji u kombinaciji sa asortimanom Promat ploča garantuju otpornost na požar i trajnost sistema.

Nacrtani pravougaonik iskošen po dijagonali sa linijama u tamnoplavoj boji i dve svetloplave kratke crte u svom središtu.

Protivpožarno staklo

Promat nudi dve grupe proizvoda za zastakljivanje, koji su zasnovani na jedinstvenim tehnološkim rešenjima i imaju visoke performanse u pogledu pasivne zaštite od požara.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® se zasnivaju na tehnologiji odobrenoj i priznatoj više godina. Zastakljenje je sačinjeno od ploča laminiranog stakla spojenog sa slojevima ekspandirajućeg gela, koji se aktivira u slučaju požara. Broj i debljina staklenih ploča zavise od zahtevanih požarnih performansi (klase EI30 do EI90).

Sistemi zastakljenja Promat®-SYSTEMGLAS F1 i PROMAGLAS® F1 sistemi zastakljivanja koriste sopstvenu tehnologiju: zastakljenje je formirano od dva bezbednosna kaljena stakla razdvojena distancerom, između kojih se nalazi sloj termoreaktivnog gela. Debljina gela zavisi od zahtevane klase otpornosti na požar (do EI120). Termoreaktivni gel koji se koristi nije osetljiva na vlagu i UV zračenje. Ovaj tip koristi se posebno za veće količine.

Osim toga, Promat takođe nudi pribor u koji spadaju silikoni, trake, okviri, blokovi i držači.

Sistemi

Promat Vam nudi kompletan asortiman sistema za pasivnu protivpožarnu zaštitu.

Logo sa pravougaonim i kvadratnim oblicima u belim, svetloplavim i tamnoplavim bojama koji se nalazi u gornjem levom uglu.

Protivpožarna zaštita nosećih konstrukcija

Promat nudi čitav asortiman ploča, maltera i premaza koji omogućava fleksibilnosti pri traženju optimanog rešenja kojim će se zadovoljiti različite potrebe u pogledu montaže i pasivne zaštite od požara.

Noseća konstrukcija zgrade zahteva pouzdanu pasivnu zaštitu od požara kako bi očuvala svoj noseći kapacite u slučaju izbijanja požara. Promat Vam može ponuditi odlična rešenja kojima možete zaštititi Vašu noseću konstrukciju (čeličnu, betonsku, drvenu ili kompozitnu), uzimajući u obzir lokalne propise i estetske kriterijume. Svi proizvodi i sistemi su ispitani u akreditovanim laboratorijama širom sveta u skladu sa različitim ispitnim standardima (npr. BS 476: Deo 21, AS 1530: Deo 4, DIN 4102, ASTM E119, EN 13381-4).

 

Zaštita čeličnih konstrukcija od požara
U gornjem levom uglu se nalazi logo koji se sastoji iz nekoliko rastavljenih delova objekta, a koji simbolizuje pp zaštitu.

Protivpožarne pregrade i zaustavljanje širenja požara

Efikasna podela na požarne sektore je najbolji način da se požar ograniči i da se spreči njegovo širenje po zgradi. Promat arhitektama, inženjerima i izvođačima nudi specijalne protivpožarne ploče koje kombinuju jednostavnost montaže i izuzetnu otpornost na požar pri izradi sistema plafona, podova i pregrada. Upotpunite ih protivpožarnim staklom i protivpožarnim vratima da biste kreirali požarne sektore koji će ograničiti požar i omogućiti ljudima da se bezbedno evakuišu.  

Na slici se u gornjem levom uglu nalazi logo prikaz zaštite instalacija od požara koji čine plave cevi i bela osnova.

Protivpožarne zaptivke

Koncept moderne protivpožarne zaštite se zasniva na principima požarne sektorizacije. Svaka zgrada se projektuje tako da bude podeljena u nekoliko požarnih sektora sa ciljem da se spreči ili uspori prenošenje vatre i dima iz jednog požarnog sektora u drugi. Najbitnije građevinske instalacije, kao što su vodovone cevi i električni kablovi, prolaze kroz zidove i plafone koji ograničavaju požarne sektore. Prodori ovih instalacija mogu da ugroze celovitost požarnog sektora ako se ne obrade specijalnim i proverenim sistemima za protivpožarno zaptivanje. Promat sistemi za zaptivanje prodora vraćaju protivpožarne performanse požarnih sektora u prvobitno stanje.

Promat nudi više integrisanih i efikasnih rešanja za protivpožarno zaptivanje u koje spadaju uspešni PROMASTOP® i PROMASEAL® sistemi koji se jednostavno montiraju:

 • Protivpožarne zaptivne mase
 • Ekspandirajuće protivpožarne zaptivne mase
 • Protivpožarni silikoni
 • Premazi na vodenoj bazi
 • Protivpožarne obujmice za plastične cevi
 • Ekspandirajuće protivpožarne trake
 • Trajno elastične ekspandirajuće cigle i čepovi
 • Protivpožarni grafitni jastuci
 • Protivpožarni malteri
 • Ekspandirajuće zaptivke i zaptivni sistemi

 

Priručnik o proizvodima za protivpožarno zaptivanje
U gornjem levom uglu se nalazi logo koji ističe ulogu ventilacionog sistema u službi protivpožarne zaštite i odvođenja dima.

Protivpožarni kanali za ventilaciju i odvođenje dima

Odvođenje dima je ključni element kontrolisanja požara i zaštite ljudi. Studije pokazuju da je dim glavni izvor širenja požara kroz objekat. Dodatno, toksični gasovi mogu da blokiraju izlaze iz zgrade. Zbog svega ovoga odvođenje je dima toliko važno.

Standardni kanali od čeličnog lima ne zadovoljavaju međunarodno prihvaćene zahteve vezane za pasivnu zaštitu od požara. Oni se brzo greju i deformišu, a u određenim situacijama čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Za oba sistema Promat nudi pouzdana rešenja izrađena od PROMATECT® protivpožarnih ploča (bez čeličnog kanala), koja pružaju zaštitu od požara u trajanju od 120 minuta.

 

Priručnik za protivpožarnu zaštitu sistema za ventilaciju i odvođenje dima
Logo u obliku iskošene kocke sa transparentnim stranama od kojih dve imaju po dve simetrične kose tamnoplave crte u sredini.

Staklene pregrade i vrata za zaštitu konstrukcija od požara

Protivpožarni zahtevi za transparentne građevinske elemente su isti kao i oni koji se generalno postavljaju za građevinske elemente koji zatvaraju prostor. Od njih se očekuje da spreče prolaz dima i vatre iz jednog požarnog sektora u drugi. Temperaturni kriterijum na strani koja nije izložena požaru mora zadovoljiti kriterijum iz standarda. Protivpožarne staklene pregrade i vrata su kompleksni sistemi. Njihove protivpožarne karakteristike se utvrđuju rigoroznim testovima na požar. Sistemi treba da budu testirani kao deo celokupne građevinske konstrukcije, uključujući ramove, vrata i pričvrsne, potporne i zaptivne elemente.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su vatrootporni, specijalno kombinovani sistemi zastakljenja koji se sastoje od nekoliko slojeva materijala. Vatrootporni sloj se nalazi između dva spoljašnja sloja. U slučaju požara, središnji transparentni vatrootporni sloj se aktivira usled toplote, stvarajući vrlo efikasan sloj vatrootporne izolacije koji je gotovo nepropusan.

Dostupni tipovi i veličine:
- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 15 do 120 minuta
- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 30 do 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u različitim verzijama – za unutrašnje i spoljašnje konstrukcije i sisteme, za zastakljenja sa protivprovalnim karakteristikama itd.

 
 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža