Uvod

Ovo Obaveštenje o Politici zaštite privatnosti ima za cilj da Vas obavesti o ličnim podacima koji su vezani za Vas, a koje Etex Building Performance d.o.o., registrovan na adresi Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica, (u svojstvu lica koje ima kontrolu nad podacima, u daljem tekstu “Mi”), prikuplja putem internet sajta www.promat.com (u daljem tekstu “Sajt”), o tome zašto prikupljamo i obrađujemo tu vrstu ličnih podataka, po kom pravnom osnovu, i kako postupamo sa ličnim podacima koje nam Vi date i sa ličnim podacima koje o Vama saznamo na osnovu Vaše posete našem Sajtu. Korišćenje našeg internet sajta sa Vaše strane podrazumeva da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem o Politici zaštite privatnosti.

Pravni osnov

Vaše lične podatke obrađujemo po osnovu Vašeg izričitog pristanka. Vi imate pravo da svoj pristanak povučete u bilo kom momentu, s tim što to ne narušava zakonitost obrade podataka koja se dešavala pre navedenog povlačenja saglasnosti.

Prikupljanje ličnih podataka

Mi prikupljamo lične podatke koji se na Vas odnose (u daljem tekstu “Lični podaci”) na dva načina:

 1. putem registracije i slanja informacija koje Vi odaberete da pregledate na određenim stranicama našeg sajta. Informacije obleležene znakom “*” moraju se navesti, kako bismo mi mogli ispuniti svrhu obrade podataka, kako je navedeno u daljem tekstu. Takvi lični podaci koje prikupimo direktno od Vas uključuju Vaše ime i prezime, datum rođenja ili godine starosti, nacionalnost, privatnu ili poslovnu adresu, privatnu ili poslovnu imejl adresu, privatni ili poslovni broj mobilnog ili nekog drugog telefona, aktivnosti, titulu, poruku, IP adresu ili neke druge lične podatke ili kontaktne informacije koje nam Vi date. Možemo Vas, takođe, zamoliti da date Vaše komentare ili neke informacije koje se odnose na ovaj internet sajt, Naše proizvode ili usluge, ili na Našu kompaniju. Ostale specifične vrste informacija mogu biti zatražene vezano za sadržaj, nagradne igre, ostale promotivne ponude ili reklamne aktivnosti, uključujući prenošenje teksta, video ili audio sadržaja
 2. putem kolačića.

Za više informacija o kolačićima, pogledajte tekst koji sledi.

 

Korišćenje ličnih podataka

Vaši lični podaci će se isključivo koristiti u onoj meri u kojoj je to potrebno da nam omogući:

 1. da odgovorimo na Vaš direktan zahtev, kao što je opisano, kada sakupljamo Vaše lične podatke ili kako Vam je opisano pre korišćenja vaših ličnih podataka;
 2. da upravljate Vašim korišćenjem ovog sajta, uključujući u određenim slučajevima i Vaše učešće na takmičenjima, nagradnim igrama, drugim promotivnim ponudama ili drugim marketinškim aktivnostima
 3. da Vam šaljemo poštu ili druge marketinške informacije o ponudi naših brendova, saradnika i / ili partnera sa kojima vršimo zajedničke promocije ili programe za koje ste možda zainteresovani putem elektronske pošte / redovne pošte / tekstualnih poruka (pod uslovom da ste dali nama, našim saradnicima i / ili partnerima izrišitu prethodnu saglasnost da to čine, kada je to potrebno prema važećem zakonu).

Mi smemo da kombinujemo lične podatke koje nam Vi date sa drugim ličnim podacima koje smo sa istom namenom dobili o Vama iz drugih izvora, uključujući i slučajeve kada ste nam dali svoje podatke na drugim mestima ili putem drugih sredstava komunikacije (kao što su platforme društvenih medija). Ovi izvori su: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat.

Mi ne smemo da koristimo vaše lične podatke za nove namene koji nisu predviđene u ovom Obaveštenju o Politici zaštite privatnosti, osim na osnovu važeće zakonske dozvole. U svakom slučaju, pre korišćenja ličnih podataka u druge svrhe, obavestićemo Vas o takvoj promeni u Obaveštenju o Politici zaštite privatnosti. U slučaju aktivnosti za koje je potrebna saglasnost, Vaše Lične podatke nećemo obrađivati u takve nove svrhe bez prethodnog pribavljanja vaše saglasnosti.

Posebna kategorija ličnih podataka

Nećemo prikupljati niti obrađivati neku posebnu kategoriju ličnih podataka koji se odnose na Vas. Posebne kategorije ličnih podataka uključuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili druga verovanja slične prirode, članstvo u sindikatima, genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvenog identifikovanja privatnog lica, zdravstveno stanje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju.

Direktni marketing

Mi ne koristimo Vaše lične podatke u svrhe direktnog marketinga bez vaše izričite prethodne saglasnosti, osim u slučajevima kada to dozvoljava važeći zakon.

Ako u bilo kom momentu odlučite da ne želite da primate nikakve komercijalne ili promotivne informacije od nas, možete besplatno i bez potrebe da pružite bilo kakvo objašnjenje, da se odjavite iz svih aktivnosti direktnog marketinga i da se izjasnite protiv svake buduće obrade vaših ličnih podataka u takve svrhe tako što ćete nam poslati imejl na adresu  personal.data.promat.see@etexgroup.com i navesti "opt-out" (''odjava'') u predmetu vašeg imejla. Pored toga, možete iskoristiti kao opciju i postupak za odjavu koji postoji u svakoj  promotivnoj poruci koju primite od nas.

Imajte na umu da odjavljivanje od primanja promotivnih poruka od nas neće sprečiti da primate informacije koje se odnose na bilo koji ugovor koji ste pethodno sklopili sa nama.

Automatsko donošenje odluka

Nećemo koristiti automatske procese donošenja odluka, uključujući profilisanje, osim u slučajevima kada to dozvoljava važeći zakon. U tom slučaju ćemo vas obavestiti o načinu na koji se sprovodi donošenje odliuka, kao i o značaju i predviđenim posledicama po Vas takve obrade podataka.

Davanje ličnih podataka i prenošenje ličnih podataka trećim licima

Vaše lične podatke ne dajemo bilo kom trećem licu i ne objavljujemo javno lične podatke, osim ako su takvi transferi podataka zasnovani na vašoj izričitoj saglasnosti, ili neophodni za sprovođenje nekog ugovora koji je sklopljen između Vas i nas, ili kada je takav prenos ličnih podataka odobren ili obavezan po zakonu ili po nalogu državnih organa ili pravosudnih organa.

Vaše lične podatke prenosimo na sledeće primaoce: kompanije Etex Grupe (matična kompanija Etek Building Performance S.A., Rumunija), podružnice, partneri, hosting provajder, snabdevač.

Imajte na umu da kad god se Vaši lični podaci prenose na lica koja ih obrađuju ili treća lica koja se nalaze izvan evropskog ekonomskog područja u zemljama za koje Evropska komisija ne smatra da garantuju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka, mi ćemo obezbediti primenu odgovarajućih mera u skladu sa relevantnim zakonima određene države i evropskim zakonima, a koji se odnose na zaštitu podataka. Možete dobiti primerak odgovarajućih zaštitnih mera ili informaciju o tome gde su one dostupne tako što ćete nam poslati imejl na adresu personal.data.promat.see@etexgroup.com.

Upotreba kolačića

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se postavljaju na Vaš računar ili neki drugi uređaj od strane sajtova koje posjećujete. Oni su u širokoj upotrebi kako bi sajtovi funkcionisali ili bili efikasniji, kao i da pruže informacije vlasnicima sajtova.

Opšte informacije o kolačićima koji se koriste

Ovaj internet sajt koristi kolačiće da biste sačuvali svoje jezičke preferencije, da biste analizirali korišćenje sajta putem Google Analytics kako biste omogućili funkcije društvene interakcije sa podržanim sajtovima za društveno umrežavanje. Kada prvi put posetite naš sajt, uvodna stranica će prikazati informacije o zaštiti privatnosti i odgovarajuće tekstove u vezi saglasnosti za korišćenje kolačića putem "banera za kolačiće". Ukoliko nastavite da aktivno koristite ovaj sajt i ne usprotivite se aktivno korišćenju kolačića, time dajete svoj pristanak da koristimo kolačiće i takva saglasnost će biti uskladištena u vašem pretraživaču, tako da se informacije ne moraju ponavljati na svakoj stranici sajta. Ako u Vašem pretraživaču nedostaje pristanak (na primer, ako ste izbrisali svoje kolačiće), "baner za kolačiće " sa informacijama o zaštiti privatnosti će se ponovo pojaviti sledeći put kada posetite ovaj sajt. Može se desiti i da instaliramo i koristimo određene tehnički potrebne kolačiće, koji ne zahtevaju vašu prethodnu saglasnost. Takođe možemo koristiti kratkoročne kolačiće za jednu posetu sajtu, koji se automatski brišu na kraju vaše sesije i za koje takođe nije potrebno Vaše prethodno odobrenje. Ostali kolačići (kao što su kolačići za poboljšanje navigacionog iskustva putem čuvanja informacija o određenim podacima - to Vam omogućava da izbegnete ponovno unošenje takvih podataka pri svakoj poseti - i prilagođavanje sadržaja sajta Vašim preferencijama) mogu se instalirati i koristiti na osnovu Vašeg pristanka. Sve relevantne informacije o kolačićima koje koristi ovaj internet sajt nalaze se u tabeli u nastavku teksta.  

Inicijator

Naziv kolačića

Kategorija uskladištene informacije

Namena

Domen

Tip kolačića

Vreme čuvanja

Odnosi se na praćenje korisnika

Komunikacija sa 1/3 licima

Politika zaštite privatnosti trećeg lica

Platforma

.ASPXAUTH_Etex

Preferencije posetioca sajta

Identifikuje korisnika i dozvoljava potvrdu na serveru

www.promat.com

Preferencije

Tokom posete sajtu

Ne

Da

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

Platforma

APISID

Profilisanje podataka

Ovi kolačići se koriste da bi se isporučivale reklame koje odgovaraju Vama i Vašim interesovanjima. Oni se koriste i da ograniče broj koliko puta vidite reklamu, kao i da pomognu da se oceni efikasnost neke reklamne kampanje.

www.promat.com

Marketing

Neprestano

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Platforma

ASP.NET_SessionId

Tehničke informacije

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici.

www.promat.com

Neophodan

Tokom posete sajtu

ne

Ne

NP

Platforma

CookieLawBannerAccepted

Navigacija sajta

Čuva pristanak korisnika na upotrebu kolačića.

www.promat.com

Neophodan

40 godina

ne

Ne

NP

Platforma

eternitbe#lang

Navigacija sajta

Registruje Vaš odabir jezika za buduću pretragu.

www.promat.com

Preferencije

Tokom posete sajtu

ne

Ne

NP

Platforma

eternitbe#persistedlang

Navigacija sajta

Registruje Vaš odabir jezika za buduću pretragu.

www.promat.com

Preferencije

40 godina

ne

Ne

NP

Platforma

scWfmAntiCSRF

Tehničke informacije

Sprečava unakrsne napade sa drugih sajtova sa namerom da se falsifikuje zahtev, gde neki zlonameran sajt može da utiče na interakciju između pretraživača i internet aplikacije koje ima poverenja u taj pretraživač.

www.promat.com

 

 

 

 

Neophodan

Tokom posete sajtu

ne

Ne

NP

Server

CookieConsent

Preferencije posetioca sajta

Čuva pristanak korisnika na upotrebu kolačića za trenutni domen.

www.promat.com

 

 

Neophodan

1 godinu

ne

Da

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

Server

CookieConsentBulkTicket

Preferencije posetioca sajta

Omogućava pristanak korisnika na upotrebu kolačića na više internet sajtova.

www.promat.com

Preferencije

1 godinu

ne

Da

https://www.cookiebot.com/en/cookie-declaration/

Google Tag Manager

shoppingbasket.hash

Tehničke informacije

Enkripcija informacija o potrošačkoj korpi.

www.promat.com

Neophodan

30 dana

ne

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

shoppingbasket.itemcount

Tehničke informacije

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici.

www.promat.com

Neophodan

30 dana

ne

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

shoppingbasket.timestamp

Tehničke informacije

Zadržava stanje posete sajtu za posetioca tokom zahteva na stranici.

www.promat.com

Neophodan

30 dana

ne

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

BIGipServer#

Tehničke informacije

Koristi se da raspodeli saobraćaj na sajtu na nekoliko servera u cilju optimizacije vremena potrebnog za dobijanje odgovora na zahteve.

www.promat.com

Neophodan

Tokom posete sajtu

ne

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

__cfduid

Tehničke informacije

Koristi ga mreža Cloudflare, za identifikovanje poverljivog internet saobraćaja.

www.promat.com

Neophodan

1 godinu

ne

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

_ga

Statistički podaci

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za pravljenje statističkih podataka o tome kako korisnik koristi sajt.

www.promat.com

Statistika

2 godine

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

_gat

Statistički podaci

Koristi ga Google Analytics da kontroliše broj zahteva

www.promat.com

Statistika

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

_gid

Statistički podaci

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za pravljenje statističkih podataka o tome kako korisnik koristi sajt.

www.promat.com

Statistika

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

r/collect

Podaci za marketing

Omogućava prikupljanje podataka za 'Display and Search Remarketing'

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

fr

Podaci za marketing

Koristi ga Facebook da isporuči seriju reklamnih proizvoda kao što je ponuda u realnom vremenu od strane trećih lica koja se reklamiraju.

www.promat.com

Marketing

3 meseca

 

 

 

Da

 

 

 

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

tr

Podaci za marketing

Koristi ga Facebook

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

ads/ga-audiences

Podaci za marketing

Koristi ga Google AdWords da ponovo privuče posetioce sajta za koje postoji verovatnoća da će da postanu kupci zasnovano na ponašanju tih posetilaca na raznim internet sajtovima.

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

 

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

collect

Statistički podaci

Koristi se da se šalju podaci na Google Analytics o uređaju koji koristi posetilac i njegovom ponašanju. Prati takvog posetioca na raznim uređajima i marketing kanalima.

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

_mkto_trk

Podaci za marketing

Ovaj kolačić za praćenje omogućava sajtu da poveže ponašanje posetilaca sa primaocem neke imejl marketing kampanje, u cilju merenja efikasnosti takve kampanje.

www.promat.com

Marketing

2 godine

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

Google Maps

NID

Praćenje podataka o ID uređaja

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za identifikovanje uređaja korisnika koji se ponovo vraća. Ovaj ID se koristi za ciljane reklame.

www.promat.com

Marketing

6 meseci

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

YouTube

GPS

Praćenje podataka o lokaciji uređaja

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za mobilne uređaje da omogući praćenje zasnovano na geografskoj GPS lokaciji.

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

YouTube

PREF

Praćenje podataka o korisniku

Registruje jedinstveni ID koji koristi Google za vođenje statistike o tome kako posetilac koristi YouTube video materijal na raznim sajtovima.

www.promat.com

Marketing

8 meseci

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Praćenje podataka o korisniku

Pokušava da napravi procenu o količini protoka podataka nekog korisnika na stranicama sa integrisanim YouTube video materijalima.

www.promat.com

Marketing

179 dana

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

YouTube

YSC

Praćenje podataka o korisniku

Registruje jedinstveni ID koji se koristi za vođenje statistike o tome koje YouTube video materijale je pogledao navedeni korisnik.

www.promat.com

Marketing

Tokom posete sajtu

Da

Da

https://policies.google.com/privacy

 

Dodatne informacije o specifičnim kolačićima

Google Analytics: Ovaj internet sajt koristi Google Analytics, što je alatka za analizu internet podataka kompanije Google Inc. (Google). Google Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogla da analiziramo kako korisnici koriste naš internet sajt.

Pošto smo aktivirali anonimizaciju prenetih IP adresa, Google će pre opisanog prenosa skratiti / anonimizirati poslednji oktet IP adrese u državama članicama evropskog ekonomskog područja. Samo u izuzetnim slučajevima, puna IP adresa se šalje na Google servere i skraćuje od strane tih servera u SAD. Google će koristiti ove informacije u svrhu procene Vaše upotrebe internet sajta, prikupljanja izveštaja o aktivnostima sajta za nas i pružanja drugih usluga u vezi sa aktivnošću internet stranice i korišćenja interneta za nas. Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje Google. Dodatne informacije o uslovima korišćenja i zaštiti privatnosti podataka mogu se naći na adresi http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Imajte na umu da na ovom sajtu, kodu Google Analytics je dodata opcija “anonymizeIp” kako bi se obezbedilo anonimizovano prikupljanje podataka IP adresa (koje se naziva IP-masking).

Kako sprečiti postavljanje kolačića

Možete sprečiti postavljanje kolačića prilagođavanjem vašeg pretraživača. Zapravo, većina internet pretraživača omogućava određeni nivo kontrole nad većinom kolačića pomoću podešavanja pretraživača. Da biste saznali više o tome kako sprečiti postavljanje kolačića, posetite http://vvv.allaboutcookies.org.

Međutim, u tom slučaju, određene funkcije sajta možda neće funkcionisati ispravno i neke funkcije sajta Vam možda više neće biti dostupne.

Kako izbrisati / deaktivirati kolačiće

Da biste izbrisali / deaktivirali sve kolačiće postavljene na vašem računaru, većina internet pretraživača vam dozvoljava da potpuno onemogućite upotrebu kolačića ili da izbrišete kolačiće kreirane od strane određenih domena / sajtova. Da biste saznali kako to da učinite, pogledajte stranicu za pomoć za korisnike Vašeg pretraživača:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 2. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
 3. Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 4. Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
 5. Safari on IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 6. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Možete posebno sprečiti Google da prikuplja i koristi podatke (kolačiće i IP adrese) za bilo koji internet sajt koji posetite tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Možete [takođe] posebno odbiti korišćenje Google Analytics na ovom sajtu klikom na sledeći link. Time će na računaru biti postavljen kolačić za odjavu, što sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posete ovom internet sajtu:Disable Google Analytics.

Upotreba opcije 'Share' na društvenim mrežama

Koristimo opciju koja Vam omogućava da delite informacije sa internet sajta na Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat pomoću opcije "Share".

Iz razloga zaštite privatnosti podataka, odlučili smo da ne koristimo direktne opcije uključivanja na (''plug-ins'') društvene mreže na našem internet sajtu. Umesto toga, koristimo alternativno tehničko rešenje koje Vam omogućava da odlučite da li da prenesete podatke operaterima društvenih mreža i kada. Stoga, kada posetite naš internet sajt, podaci se nikada ne prenose automatski na neku društvenu mrežu. Tek kada sami aktivno kliknete na odgovarajuću opciju, Vaš internet pretraživač će se povezati sa serverima odabrane društvene mreže, tj. klikom na elemente, a potom klikom na ikonu društvene mreže ukazujete na Vašu saglasnost Vašem pretraživaču za povezivanje sa serverima odabrane društvene mreže i slanje podataka o korišćenju operateru navedene društvene mreže, bez obzira da li ste član takve društvene mreže ili ne.

Mi nemamo nikakav uticaj na prirodu ili obim podataka koje društvene mreže na taj način mogu prikupiti. Za informacije koje se tiču svrhe i obima sakupljanja podataka, dalje obrade i korišćenja podataka od strane društvenih mreža i u vezi sa Vašim pravima o zaštiti podataka i relevantnim podešavanjima konfiguracije, pogledajte odgovarajuće savete o privatnosti podataka na određenim društvenim mrežama.

Linkovi prema internet sajtovima trećih lica

U određenim oblastima na ovom internet sajtu, možete naići na linkove prema internet sajtovima trećih lica, koja nisu predmet ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti. Ovi linkovi su Vam dati kao dodatne pogodnost; međutim, molimo Vas da imate na umu da mi ne kontrolišemo takva treća lica niti njihove internet sajtove i da takva treća lica imaju drugačija pravila o zaštiti privatnosti koja se odnose na informacije koje su prikupljene od Vas kada posetite internet stranice opisanih trećih lica. Mi Vam preporučujemo da pažljivo pročitate obaveštenja o zaštiti privatnosti na svim internet stranicama pre nego što date svoje lične podatke.

Dužina čuvanja podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno radi ispunjenja svrhe navedene u prethodnom tekstu ili koliko zakon nalaže.

Bezbednost i poverljivost

Sproveli smo tehničke i organizacione mere u skladu sa standardnom praksom u našoj oblasti poslovanja kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti obrađenih ličnih podataka. Ipak, bezbednost zahteva trud svih uključenih aktera. Zato Vas podstičemo da doprinesete ovim naporima tako što ćete i sami preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti, uključujući korišćenje dobrih lozinki i neotkrivanje svojih korisničkih imena i lozinki (ako ih imate).

Deca na internet sajtu

Ova internet stranica nije namijenjena niti upućena deci mlađoj od 16 godina. Mi nemamo svesnu nameru da prikupljamo nikakve informacije od takvih osoba. Ako smatrate da nam je Vaše dete dalo Lične podatke, molimo da nas kontaktirate na  personal.data.promat.see@etexgroup.com.

Vaša prava

U svakom momentu možete ostvariti svoje pravo da zatražite pristup ili ispravku ili, ukoliko to želite, brisanje svih ličnih podataka koji se odnose na Vas. Takođe, možete se usprotiviti obradi ili zahtevati ograničenje obrade i korist od prava prenosa podataka (u zavisnosti od slučaja), u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka, slanjem potpisanog zahteva sa kopijom vaše lične karte, pasoša ili nekog drugog dokaza o identitetu na  personal.data.promat.see@etexgroup.com ili u pisanoj formi na Etex Building Performance d.o.o., Vojvode Putnika 79, 21208 Sremska Kamenica.

Kada je to primenljivo, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom momentu, ukoliko time ne utičete na zakonitost obrade podtaka zasnovane ne saglasnosti koja je data pre njenog povlačenja.

Kao predmet podataka, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu (tačnije u državi članici Evropske Unije u kojoj je Vaše mesto prebivališta, mesto zaposlenja ili mesto gde se povreda prava dogodila) ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka predstavlja povredu važećih zakona koji se odnose na zaštitu podataka.

Lice zaduženo za zaštitu podataka

Lice zaduženo za zaštitu podataka u kompaniji Etex možete kontaktirati na complianceofficer@etexgroup.com vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličhin podataka ili pitanja koja se tiču primene Vaših prava po osnovu važećih državnih zakona i evropskih zakona koji se odnose na zaštitu podataka.

Datum stupanja na snagu i izmene

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti stupa na snagu 25.5.2018. Zadržavamo pravo da, prema sopstvenim potrebama i odluci, ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti izmenimo, modifikujemo, kao i da dodamo ili izbacimo neke delove. Trebalo bi da povremeno posetite ovu stranicu i da pročitate najnoviju verziju ovog Obaveštenja o zaštiti privatnosti, jer Vaš nastavak korišćenja ovog sajta nakon postavljanja izmena ovih uslova znači da ste sa navedenim izmenama upoznati.   

Hvala na poseti ovom sajtu.