Protivpožarni sistemi

Promat Vam nudi kompletan asortiman sistema za pasivnu zaštitu od požara.

Logo sa pravougaonim i kvadratnim oblicima u belim, svetloplavim i tamnoplavim bojama koji se nalazi u gornjem levom uglu.

Protivpožarna zaštita nosećih konstrukcija

Promat nudi čitav asortiman ploča, maltera i premaza koji omogućava fleksibilnosti pri traženju optimanog rešenja kojim će se zadovoljiti različite potrebe u pogledu montaže i pasivne zaštite od požara.

Noseća konstrukcija zgrade zahteva pouzdanu pasivnu zaštitu od požara kako bi očuvala svoj noseći kapacite u slučaju izbijanja požara. Promat Vam može ponuditi odlična rešenja kojima možete zaštititi Vašu noseću konstrukciju (čeličnu, betonsku, drvenu ili kompozitnu), uzimajući u obzir lokalne propise i estetske kriterijume. Svi proizvodi i sistemi su ispitani u akreditovanim laboratorijama širom sveta u skladu sa različitim ispitnim standardima (npr. BS 476: Deo 21, AS 1530: Deo 4, DIN 4102, ASTM E119, EN 13381-4).

 

Zaštita čeličnih konstrukcija od požara
U gornjem levom uglu se nalazi logo koji se sastoji iz nekoliko rastavljenih delova objekta, a koji simbolizuje pp zaštitu.

Protivpožarne pregrade i zaustavljanje širenja požara

Efikasna podela na požarne sektore je najbolji način da se požar ograniči i da se spreči njegovo širenje po zgradi. Promat arhitektama, inženjerima i izvođačima nudi specijalne protivpožarne ploče koje kombinuju jednostavnost montaže i izuzetnu otpornost na požar pri izradi sistema plafona, podova i pregrada. Upotpunite ih protivpožarnim staklom i protivpožarnim vratima da biste kreirali požarne sektore koji će ograničiti požar i omogućiti ljudima da se bezbedno evakuišu.  

Na slici se u gornjem levom uglu nalazi logo prikaz zaštite instalacija od požara koji čine plave cevi i bela osnova.

Protivpožarne zaptivke

Koncept moderne protivpožarne zaštite se zasniva na principima požarne sektorizacije. Svaka zgrada se projektuje tako da bude podeljena u nekoliko požarnih sektora sa ciljem da se spreči ili uspori prenošenje vatre i dima iz jednog požarnog sektora u drugi. Najbitnije građevinske instalacije, kao što su vodovone cevi i električni kablovi, prolaze kroz zidove i plafone koji ograničavaju požarne sektore. Prodori ovih instalacija mogu da ugroze celovitost požarnog sektora ako se ne obrade specijalnim i proverenim sistemima za protivpožarno zaptivanje. Promat sistemi za zaptivanje prodora vraćaju protivpožarne performanse požarnih sektora u prvobitno stanje.

Promat nudi više integrisanih i efikasnih rešanja za protivpožarno zaptivanje u koje spadaju uspešni PROMASTOP® i PROMASEAL® sistemi koji se jednostavno montiraju:

  • Protivpožarne zaptivne mase
  • Ekspandirajuće protivpožarne zaptivne mase
  • Protivpožarni silikoni
  • Premazi na vodenoj bazi
  • Protivpožarne obujmice za plastične cevi
  • Ekspandirajuće protivpožarne trake
  • Trajno elastične ekspandirajuće cigle i čepovi
  • Protivpožarni grafitni jastuci
  • Protivpožarni malteri
  • Ekspandirajuće zaptivke i zaptivni sistemi

 

Priručnik o proizvodima za protivpožarno zaptivanje
U gornjem levom uglu se nalazi logo koji ističe ulogu ventilacionog sistema u službi protivpožarne zaštite i odvođenja dima.

Protivpožarni kanali za ventilaciju i odvođenje dima

Odvođenje dima je ključni element kontrolisanja požara i zaštite ljudi. Studije pokazuju da je dim glavni izvor širenja požara kroz objekat. Dodatno, toksični gasovi mogu da blokiraju izlaze iz zgrade. Zbog svega ovoga odvođenje je dima toliko važno.

Standardni kanali od čeličnog lima ne zadovoljavaju međunarodno prihvaćene zahteve vezane za pasivnu zaštitu od požara. Oni se brzo greju i deformišu, a u određenim situacijama čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Za oba sistema Promat nudi pouzdana rešenja izrađena od PROMATECT® protivpožarnih ploča (bez čeličnog kanala), koja pružaju zaštitu od požara u trajanju od 120 minuta.

 

Priručnik za protivpožarnu zaštitu sistema za ventilaciju i odvođenje dima
Logo u obliku iskošene kocke sa transparentnim stranama od kojih dve imaju po dve simetrične kose tamnoplave crte u sredini.

Staklene pregrade i vrata za zaštitu konstrukcija od požara

Protivpožarni zahtevi za transparentne građevinske elemente su isti kao i oni koji se generalno postavljaju za građevinske elemente koji zatvaraju prostor. Od njih se očekuje da spreče prolaz dima i vatre iz jednog požarnog sektora u drugi. Temperaturni kriterijum na strani koja nije izložena požaru mora zadovoljiti kriterijum iz standarda. Protivpožarne staklene pregrade i vrata su kompleksni sistemi. Njihove protivpožarne karakteristike se utvrđuju rigoroznim testovima na požar. Sistemi treba da budu testirani kao deo celokupne građevinske konstrukcije, uključujući ramove, vrata i pričvrsne, potporne i zaptivne elemente.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su vatrootporni, specijalno kombinovani sistemi zastakljenja koji se sastoje od nekoliko slojeva materijala. Vatrootporni sloj se nalazi između dva spoljašnja sloja. U slučaju požara, središnji transparentni vatrootporni sloj se aktivira usled toplote, stvarajući vrlo efikasan sloj vatrootporne izolacije koji je gotovo nepropusan.

Dostupni tipovi i veličine:
- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 15 do 120 minuta
- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 – za zastakljenja sa otpornošću na požar u opsegu od 30 do 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u različitim verzijama – za unutrašnje i spoljašnje konstrukcije i sisteme, za zastakljenja sa protivprovalnim karakteristikama itd.

 
 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža