Propisi o protivpožarnoj bezbednosti u građevinarstvu

Propisi o protivpozarnoj bezbednosti se nalaze u pravnom okviru svake države. Isti garantuju protivpožarnu bezbednost u velikim zgradama. Mi u kompaniji Promat želimo da Vam pomognemo da protumačite lokalne propise i prikupite sve dokumente i proizvode koji Vam trebaju da biste došli do rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu koje je spremno za odobrenje.

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Upoznajte se sa propisima o protivpožarnoj bezbednosti

Pogled na dva nivoa moderno dizajnirane biblioteke koji su povezani dijagonalnim stepeništem i čije su police pune knjiga.

Upoznajte se sa propisima o protivpožarnoj bezbednosti

Obezbeđujemo Vam pregled relevantnih propisa za protivpožarnu bezbednost zgrada koji važe u Vašoj državi. Imamo odgovor za svaki Vaš projekat.

Blok pozadina koja se sastoji od tri horizontalna dela od kojih je srednji (najširiji) beli a gornji i donji su crni

Napravite plan zaštite od požara zgrada koje projektujete

Projektant na radnom mestu planira i analizira projekat na stolu na kome se nalaze dokumenti, podsetnici i tablet računar.

Napravite plan zaštite od požara zgrada koje projektujete

Da li gradite školu, bolnicu, poslovnu zgradu, stambenu višespratnicu ili tržni centar? Za svaki tip zgrade koju projektujete moraćete da napravite plan pasivne protivpožarne zaštite kako biste je zaštitili od požara.

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Nabavite odgovarajuće dokumente

Proizvodni sektor u kome se vrši ispitivanje protivpožarnih svojstava sa namenskom kabinom iza žutih čeličnih konstrukcija.

Nabavite odgovarajuće dokumente

Prikupite sve odgovarajuće deklaracije o performansama, sertifikate ili klasifikacione izveštaje koji Vam trebaju da bi Vaš projekat zadovoljio sve lokalne propise o protivpožarnoj zaštiti. Obezbeđujemo Vam sve dokumente koji Vam trebaju da bi organi za protivpožarnu bezbednost odobrili Vaš plan.

Stručni članci

Povežite se sa našim inženjerima zaštite od požara i naučite o najnovijim trendovima u pasivnoj zaštiti od požara. Otkrijte kako zajedno možemo koristiti nove uvide za procenu rizika i zaštitu života.

Promat podrška

Promat proizvodni pogon iznutra u kome se nalaze mašine, proizvodi, i instalacije. U centru slike je veliki Promat logo.

Promat podrška

Treba li Vam pomoć da biste našli to što tražite?

Javite se lokalnom Promat stručnjaku za protivpožarnu bezbednost da biste pronašli najbolje rešenje koje zadovoljava Vaše zakonske zahteve za protivpožarnu zaštitu.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža