Zaptivke za prodore cevi – gorivi materijali i izolacija kao sistem za zaustavljanje požara

Promatov centar za obuku o prodorima plastičnih cevi i sistem za zaustavljanje požara

U prvom delu naše serije članaka bavili smo se zaptivkama za prodore metalnih cevi, izolacijom negorivih cevi (konfiguracije CS, CI, LS ili LI), mogućim konfiguracijama krajeva cevi (U/U, U/C, C/U, C/C) i rastojanjima za vešanje i oslanjanje sklopova. U ovom delu pišemo o cevima koje su izrađene od gorivih materijala, zaptivkama za prodore višeslojnih kompozitnih cevi sa gorivim izolacijama cevi. Pored toga, želimo da skrenemo pažnju projektanata, montera, izvođača radova i vatrogasaca na neka (još uvek nedovoljno poznata!) osnovna pravila koja se moraju uzeti u obzir prilikom projektovanja, ugradnje i pregleda.

Slika zaptivke za prodor plastične cevi PROMASTOP®-FC MD. Rešenje predstavlja obujmicu za zaustavljanje požara napravljenu od čeličnih segmenata koji se mogu odseći na potrebnu meru na licu mesta.

Plastične cevi

Zanimljivo je da zaptivke za prodore cevi koje su napravljene od gorivih materijala izazivaju manje problema nego što je to slučaj kod metalnih cevi, ali osnovni principi su isti: informacije koje se odnose na primenu prodora za određene položaje ugradnje mogu se naći u klasifikacionoj i tehničkoj dokumentaciji (uputstvo za upotrebu) datog proizvoda.

Najvažniji parametri su sledeći:

 • požarna klasifikacija (EI15 do EI120);
 • materijal i debljina zida cevi;
 • materijal, debljina i konfiguracija izolacije;
 • konfiguracije krajeva cevi;
 • vrsta i minimalna debljina građevinskih konstrukcija na koje utiče prodor cevi (laki ili masivan zid, masivna međuspratna konstrukcija, lepljeni lamelirani drveni zid ili međuspratna konstrukcija, spušteni plafon ili konstrukcija od sendvič panela);
 • ograničenja dimenzija;
 • rastojanja od predmeta;
 • pričvršćivanja (o svim ovim detaljima biće reči kasnije).

Očigledno je da područje topljive gorive cevi (kao i toplotna izolacija) mora biti zaptiveno ekspandirajućim materijalom.

Slika zaptivke za prodor plastične cevi PROMASTOP®-FC. Rešenje predstavlja obujmica za zaustavljanje požara izrađena od nerđajućeg čelika zaštićenog bojom na bazi praha, sa specijalnim ekspandirajućim umetkom.

Neki navedeni proizvodi mogu se kombinovati sa premazima kao što su PROMASTOP®-CC i PROMASTOP®-I za meke prodore ili sa malterom PROMASTOP®-M za zaustavljanje požara za tvrde prodore. Neki od načina primene predstavljeni su u ovom članku, a kompletno uputstvo za upotrebu možete naći u odeljku za preuzimanje ili se možete obratiti našoj lokalnoj službi.

Dimenzije prodiruće plastične cevi moraju se uzeti u obzir sa svim proizvodima i vrstama prodora. Dajemo nekoliko primera najčešće korišćenih vrsta prodora, koji su napravljeni kao meki prodori sa PROMASTOP®-CC:

 • Obujmica za zaustavljanje požara PROMASTOP®-FC6: PVC-U i PVC-C cevi do Ø 250 mm, PE-HD (ili HDPE), ABS, SAN+PVC, PP-H i PP-R cevi do 200 mm.
 • Traka za zaustavljanje požara PROMASTOP®-W: sve iznad navedene cevi do Ø 160 mm.
 • PROMASEAL®-AG akril za zaustavljanje požara u izbušenoj rupi sa izvađenim jezgrom klasifikovan je za zatvaranje prodora PVC-U cevi maksimalnog prečnika 110 mm i debljine zida cevi 3,2 mm ili PP cevi maksimalnog prečnika 50 mm i debljine zida cevi 1,8 mm; njegova sposobnost ekspandiranja je podesna za popunjavanje čitavog poprečnog preseka kada je prstenasti zazor oko cevi širine najviše 20 mm popunjen do dubine od najmanje 25 mm, odnosno 20 mm.

Materijal gorive cevi

Ispitivanja na osnovu standarda EN 1366-3 moraju se izvesti posebno za PVC-U i PE-HD cevi. Prema Standardu za ispitivanje, rezultati ispitivanja PVC-U cevi proizvedenih na osnovu standarda EN 1329-1, EN 1453-1 ili EN 1452-1 važe i za PVC-C cevi proizvedene na osnovu standarda EN 1566- 1. Rezultati za PE-HD cevi proizvedene na osnovu standarda EN 1519-1 ili EN 12666-1 mogu se koristiti za PE cevi proizvedene u skladu sa standardima EN 12201-2, EN 1519-1 ili EN 12666-1, za cevi od akrilonitril butadien stirena (ABS) izrađene na osnovu standarda EN 1455-1 i za cevi od mešavine kopolimera stirena (SAN + PVC) proizvedene u skladu sa standardom EN 1565-1.

Debljina zida plastičnih cevi

Prema standardu EN 1366-3, vrste cevi koje se ispituju podeljene su u dimenzione grupe na osnovu prečnika i debljine zida (npr. dimenziona grupa 1: spoljašnji prečnik cevi 50–80 mm i debljina zida cevi 3–6 mm; dimenziona grupa 2: spoljašnji prečnik cevi 90–125 mm i debljina zida cevi 3–8,6 mm itd.). Određena vrsta obujmice može se koristiti samo za dimenzionu grupu za koju je imala pozitivne rezultate ispitivanja.

Goriva izolacija na cevima izrađenim od gorivog materijala

U praksi su cevi obično opremljene izolacijom koja je napravljena od gorivih materijala kako bi se obezbedila toplotna ili zvučna izolacija. Ova činjenica mora se uzeti u obzir prilikom ispitivanja obujmica. Kao što se vidi iz primera u daljem tekstu, protivpožarne obujmice PROMASTOP®-FC3 ili PROMASTOP®-FC6 klasifikovane su od EI 60-U/U do EI 120-U/U sa Geberit Silent PP cevima u opsegu od Ø 32 mm / s 2,0 mm – Ø 160 mm / s 32,0 mm (s: debljina zida cevi).

Zahtevi Opseg dimenzija
Ø…prečnik cevi (mm)
s…debljina zida cevi (mm)
d…debljina izolacije (mm)
Otpornost na požar
Masivni zid Masivna međuspratna konstrukcija Zid od šperploče Međuspratna konstrukcija od šperploče
Cevi Geberit Silent PP za čaure cevi pod 90°
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 140 mm Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 140 mm PROMASTOP®-FC3
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 125 mm, s 4,2 mm

PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 160 mm, s 5,2 mm
EI 90-U/U
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 100 mm
Ugrađena obujmica, debljina konstrukcije ≥ 150 mm
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 150 mm
Ugrađena obujmica, debljina konstrukcije ≥ 150 mm
EI 120-U/U
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 6,0 mm R
Ø 160 mm, s 32,0 mm
EI 60-U/U
sa gorivom izolacijom B-s3, d0
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 6,0 mm
EI 120-U/U
sa gorivom izolacijom B-s3, d0
Površinsko montirana obujmica, debljina konstrukcije ≥ 100 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 32,0 mm
EI 120-U/U
sa gorivom izolacijom B-s3, d0

Metalne cevi sa gorivom izolacijom

Zaptivke za prodore metalnih cevi su razmatrane u prethodnom članku, iako tamo nije pomenuta goriva izolacija.

Požarna klasifikacija EI 120-U/C može se postići sa opekama za zaustavljanje požara PROMASTOP®-B koje se koriste za prodore čeličnih cevi maksimalnog spoljašnjeg prečnika cevi od 220 mm i debljine zida cevi 18 mm, opremljene izolacijom koja ima najveću debljinu 32 mm i klasifikaciju reakcije na požar B-s3, d0. Zaptivke za prodore bakarnih cevi maksimalnog spoljašnjeg prečnika cevi od 88,9 mm i debljine zida cevi 14,2 mm klasifikovane su za EI 90-U/C sa istom izolacijom. Molimo da imate na umu da je faktor toplotne provodljivosti materijala zidova cevi od vitalnog značaja (o ovom faktoru se govori u našem prethodnom članku) - niže požarne performanse postignute su istim rešenjem prodora za bakarne cevi sa boljom toplotnom provodljivošću, manjim prečnikom i manjom debljinom zida.

Višeslojne kompozitne cevi sa gorivom izolacijom

Prodori aluminijumskih kompozitnih cevi klasifikovanih za EI 120-U/C (npr. Pipelife RADOPRESS) sa hemijskim etiketama PE-X/Al/ PE-X i gorivom izolacijom mogu se zaptivati jednim slojem trake za zaustavljanje požara PROMASTOP®-W u mekim prodorima sa PROMASTOP®-CC. Postoje dve moguće izolacije:

 • B-s3, d0 klasifikacija reakcije na požar prema EN 13501-1 (npr. guma debljine ≥ 6 mm ≤ 32 mm; spoljašnji prečnik cevi je do 60 mm)
 • E klasifikacija reakcije na požar prema EN 13501-1 (npr. PE), debljine ≥ 4 mm ≤ 9 mm; spoljašnji prečnik cevi je do 32 mm.
Meka zaptivka Orijentacija
P…Pod
Z…Zid
Opseg dimenzija
Ø…prečnik cevi (mm)
d…debljina izolacije (mm)
Broj slojeva (traka) Otpornost na požar
Cevi Pipelife Radopress
2 × 50 P/Z Ø 16 mm, d 6,0 mm RØ 63 mm, d 32,0 mm 1 EI 120-U/C sa gorivom izolacijom B-s3, d0
2 × 50 P/Z Ø 16 mm, d 4,0 mm RØ 32 mm, d 9,0 mm 1 EI 120-U/C sa gorivom izolacijom E

U našem sledećem članku govorićemo o problemima koje treba razmotriti tokom procesa primene – uglavnom bez obzira na proizvod koji odaberete.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža