Preboji plastičnih cevi - gorljivi materiali in izolacija

Na sliki, v učnem centru podjetja Promat, so preboji plastičnih cevi sive in rdeče barve.

Preboji plastičnih cevi in kablov so v praksi običajno znani kot »požarni preboji«, ki so navedeni v tehnični smernici TSG-001 in smernici tretjega nivoja SZPV 408. V prvem delu naše serije člankov o prebojih cevi kot eni bistveni komponent požarnega sistema je bilo govora o prebojih kovinskih cevi, negorljivi izolaciji cevi (razporeditve CS, CI, LS ali LI), možnih konfiguracijah koncev cevi (U/U, U/C, C/U, C/C) ter razmikih pri visečih in podprtih montažah. Pričujoči drugi del obravnava cevi iz gorljivih materialov, preboje večslojnih kompozitnih cevi in izolacijo gorljivih cevi, obenem pa vključuje tudi nekatera še ne splošno znana osnovna pravila, ki jih je pri projektiranju, montaži in pregledu požarnih prebojev treba upoštevati.

Slika preboja plastičnih cevi PROMASTOP®-FC MD. Rešitev predstavlja požarno manšeto iz jeklenih členkov, ki jo lahko skrajšamo na želeno velikost na kraju samem.

Preboji plastičnih cevi

Zanimivo je, da preboji plastičnih cevi, narejeni iz gorljivih materialov, povzročajo manj težav, kot jih opažajo pri kovinskih ceveh, kljub temu pa so osnovna načela enaka. Informacije v zvezi z uporabo prebojev na določenih mestih montaže lahko najdete v klasifikaciji in tehnični dokumentaciji (priročniku) za dani proizvod.

Najpomembnejši parametri so:

 • požarna klasifikacija (zahtevana požarna odpornost za prehode cevi je EI (tt) U/U ali U/C, ali C/U, ali C/C, odvisno od uporabe cevi, pri čemer je tt časovni kriterij odpornosti, ki mora biti enak ali višji, kot se zahteva za mejo požarnega sektorja;
 • glede odziva na ogenj ni zahtev);
 • material in debelina stene cevi;
 • material, debelina in razporeditev izolacije;
 • konfiguracije konca cevi;
 • vrsta in minimalna debelina gradbenih konstrukcij, na katere vpliva preboj cevi (lahka predelna ali masivna stena, masivni strop, stena ali tla iz prečno lepljenega lesa, spuščen strop ali konstrukcija iz sendvič plošč);
 • omejitve mer;
 • razmiki predmetov in
 • pritrdilni elementi.
Slika preboja plastičnih cevi PROMASTOP®-FC. Rešitev predstavlja požarno objemko iz prašno barvanega nerjavnega jekla s posebnim intumescentnim vložkom.

Nekateri našteti proizvodi se lahko kombinirajo s premazi, kot sta PROMASTOP®-CC in PROMASTOP®-I za mehke preboje, ali s požarno malto PROMASTOP®-M za trde preboje. Nekateri načini uporabe so predstavljeni v tem članku, celotna navodila za uporabo so na voljo v razdelku Dokumenti, lahko pa se obrnete tudi na našo lokalno poslovalnico.

Pri vseh proizvodih in vrstah prebojev je treba upoštevati velikost preboja plastične cevi. Naj naštejemo nekaj primerov najpogosteje uporabljenih vrst prebojev, ki so narejeni z mehkima prebojema PROMASTOP®-CC:

 • požarna objemka PROMASTOP®-FC6: cevi iz PVC-U in PVC-C do Ø 250 mm, cevi iz PE-HD (ali HDPE), ABS, SAN+PVC, PP-H in PP-R do Ø 200 mm;
 • požarni trak PROMASTOP®-W: vse zgornje cevi do Ø 160 mm;
 • požarni akrilat PROMASEAL®-AG v luknji, izvrtani s kronskim svedrom, je razvrščen za zatesnitev prebojev cevi PVC-U z največjim dovoljenim premerom 110 mm in debelino stene cevi 3,2 mm oz. cevi PP z največjim dovoljenim premerom 50 mm in debelino stene cevi 1,8 mm; nabrekljivost izdelka je primerna za zapolnitev celotnega preseka cevi, kadar je največ 20 mm široka cirkularna zapora okoli cevi zapolnjena do globine najmanj 25 mm oz. 20 mm.

Material gorljive cevi

Preskusi, ki temeljijo na standardu EN 1366-3, morajo biti izvedeni ločeno tudi za cevi iz PVC-U in PE-HD. Skladno s standardom preskušanja so preskusni rezultati za cevi iz PVC-U, izdelane na podlagi standardov EN 1329-1, EN 1453-1 ali EN 1452-1, prav tako veljavni za cevi iz PVC-C, izdelane na podlagi EN 1566-1. Rezultati za cevi iz PE-HD, izdelane na podlagi standardov EN 1519-1 ali EN 12666-1, se lahko uporabljajo za cevi iz PE, izdelane po standardih EN 12201-2, EN 1519-1 ali EN 12666-1, in za cevi iz akrilonitril butadien stirena (ABS), izdelane na podlagi standarda EN 1455-1, ter za cevi iz mešanice kopolimera stirena in polivinilklorida (SAN+PVC), izdelane skladno s standardom EN 1565-1.

Debelina sten plastičnih cevi

Po standardu EN 1366-3 se tipi preskušanih cevi delijo na velikostne skupine glede na premer in debelino stene (npr. velikostna skupina 1: zunanji premer cevi 50–80 mm in debelina stene cevi 3–6 mm; velikostna skupina 2: zunanji premer cevi 90–125 mm in debelina stene cevi 3–8,6 mm itd.). Posamezno vrsto objemke je mogoče uporabiti samo za tisto velikostno skupino, za katero je ta imela pozitivne rezultate preskusa.

Gorljiva izolacija na ceveh iz gorljivega materiala

V praksi so cevi običajno opremljene z izolacijo iz gorljivih materialov, da se zagotovi toplotna ali zvočna izolacija. To je treba upoštevati pri testiranju objemk. Kot prikazuje spodnja preglednica, sta požarni objemki PROMASTOP®-FC3 in PROMASTOP®-FC6 razvrščeni za požarno odpornost od EI 60-U/U do EI 120-U/U s cevmi Geberit Silent PP mer Ø 32 mm / s 2,0 mm – Ø 160 mm / s 32,0 mm (s: debelina stene cevi).

Specifikacija Mere
Ø…premer cevi (mm)
s…debelina cevi (mm)
d…debelina izolacije (mm)
Požarna odpornost
Masivni zid Masivni strop Zid z vezano ploščo Strop z vezano ploščo
Cevi Geberit Silent PP za cevne spojke pod kotom 90°
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 140 mm Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 140 mm PROMASTOP®-FC3
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 125 mm, s 4,2 mm

PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 160 mm, s 5,2 mm
EI 90-U/U
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 100 mm
Objemka, vgrajena, debelina konstrukcije ≥ 150 mm
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 150 mm
Objemka, vgrajena, debelina konstrukcije ≥ 150 mm
EI 120-U/U
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 6,0 mm R
Ø 160 mm, s 32,0 mm
EI 60-U/U
z gorljivo izolacijo B-s3, d0
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 6,0 mm
EI 120-U/U
z gorljivo izolacijo B-s3, d0
Objemka, površinska montaža, debelina konstrukcije ≥ 100 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 32,0 mm
EI 120-U/U
z gorljivo izolacijo B-s3, d0

Kovinske cevi z gorljivo izolacijo

Preboje kovinskih cevi smo obravnavali v prejšnjem članku, vendar gorljiva izolacija tam ni bila omenjena. Klasifikacijo požarne odpornosti EI 120-U/C lahko dosežemo s požarnimi opekami PROMASTOP®-B, ki se uporabljajo za preboje jeklenih cevi z zunanjim premerom cevi do 220 mm in debelino stene cevi 18 mm, obdanih z izolacijo debeline največ 32 mm in klasifikacijo odziva na ogenj B-s3, d0. Preboji bakrenih cevi z zunanjim premerom cevi do 88,9 mm in debelino stene cevi do 14,2 mm so razvrščeni za požarno odpornost EI 90-U/C z enako izolacijo. Upoštevajte, da je koeficient toplotne prevodnosti materiala stene cevi bistvenega pomena (o tem koeficientu smo že pisali) – nižje požarne lastnosti so bile dosežene pri enaki rešitvi za preboje bakrenih cevi in z boljšo toplotno prevodnostjo, manjšim premerom in manjšo debelino stene.

Večslojne kompozitne cevi z gorljivo izolacijo

Preboji s klasifikacijo EI 120-U/C za aluminijaste kompozitne cevi (npr. Pipelife RADOPRESS) s kemičnimi oznakami PE-X/Al/PE-X in gorljivo izolacijo se lahko zatesnijo z enim slojem požarnega traka PROMASTOP®-W v mehkih prebojih PROMASTOP®-CC. Možni sta dve vrsti izolacije:

 • klasifikacija odziva na ogenj B-s3, d0 po EN 13501-1 (npr. kavčuk), debelina ≥ 6 mm ≤ 32 mm; zunanji premer cevi je največ 60 mm;
 • klasifikacija odziva na ogenj po EN 13501-1 (npr. PE), debelina ≥ 4 mm ≤ 9 mm; zunanji premer cevi je največ 32 mm.
Mehki preboj (mm) Smer
S…Strop
Z…Zid
Mere
Ø…premer cevi (mm)
d…debelina izolacije (mm)
Število slojev (trak) Požarna odpornost
Cevi Pipelife Radopress
2 × 50 S/Z Ø 16 mm, d 6,0 mm RØ 63 mm, d 32,0 mm 1 EI 120-U/C z gorljivo izolacijo B-s3, d0
2 × 50 S/Z Ø 16 mm, d 4,0 mm RØ 32 mm, d 9,0 mm 1 EI 120-U/C z gorljivo izolacijo E

V naslednjem članku bomo govorili o vprašanjih, ki jih je treba upoštevati med postopkom montaže in uporabe ne glede na proizvod, ki ga izberete.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža