Пожарозащитни уплътнения за тръби – тръби и изолация от горими материали

Изображение на преминаване на пластмасова тръба

В първата част от серията от статии се занимавахме със пожарозащитни уплътнения за метални тръби, негорими тръбни изолации (CS, CI, LS и LI конфигурации), възможни конфигурации на края на тръбите (U/U, U/C, C/U, C/C) и разстоянията на окачване и опора при монтиране. В тази част ще опишем тръби, изработени от горими материали, запълващи уплътнения на многослойни композитни тръби и горими тръбни изолации. Допълнително искаме да привлечем вниманието на колегите проектанти, монтажници, изпълнители и пожарникари към някои (все още не широко известни!) основни правила, които трябва да се вземат предвид по време на проектиране, монтаж и инспекция.

Изображение пожарозащитна яка, която може да се реже до нужните размери на място - PROMASTOP®-FC-MD.

Пластмасови тръби

Интересно е, че пожарозащитните уплътнения за тръби, изработени от горими материали, причиняват по-малко проблеми, отколкото металните тръби, но основните принципи са същите: информация, отнасяща се за приложението на преминаването при специфични позиции за монтаж може да се намери в класификационната и техническата документации (ръководство) на даден продукт.

Най-важните параметри са следните:

 • клас по противопожарната класификация EI - БДС EN 13501-2:2016;
 • материал и дебелина на стената на тръбата;
 • материал, дебелина и конфигурацията на изолацията;
 • конфигурация на края на тръбата;
 • тип и минимална дебелина на строителните конструкции, засегнати от тръбното преминаване (леки и монолитни стени, монолитни подове, стена или под от ламинат с кръстосано разположени слоеве, окачен таван или конструкции от сандвич панели);
 • ограничения на размерите; разстояния до предметите;
 • и закрепване (всички тези подробности ще бъдат разгледани по-късно).

Очевидно е, че зоната на топене на горима тръба (също и топлоизолацията) трябва да бъде запечатана с набъбващ материал.

Изображение на запълващо уплътнение за пластмасови тръби PROMASTOP®-FC. Решението представлява пожарозащитна яка ц, изработена от прахово боядисана неръждаема стомана със специален набъбваща вложка.

Някои от изброените продукти могат да бъдат комбинирани с покрития, като PROMASTOP®-CC и PROMASTOP®-I за меки преминавания или с пожарозащитен хоросан PROMASTOP®-M за твърди преминавания. Някои от методите за полагане са показани в тази статия, а пълното упътване за полагане можете да намерите в раздела Изтегляне [връзка] или като се свържете с наш местен офис.

Размерът на преминаващата пластмасова тръба трябва да бъде взет предвид при всички продукти и типове преминавания. Ето някои примери за най-често използвани типове меки преминавания, които са направени с PROMASTOP®-CC:

 • Пожарозащитна яка PROMASTOP®-FC6: PVC-U и PVC-C тръби до Ø 250 mm, PE-HD (или HDPE), ABS, SAN+PVC, PP-H и PP-R тръби до 200 mm.
 • Пожарозащитна лента PROMASTOP®-W:всички горепосочени тръби до Ø 160 mm.
 • Пожарозащитен акрил PROMASEAL®-AG в отвор, пробит в сърцевината, е класифициран за затваряне на преминавания на PVC-U тръби с максимален диаметър 110 mm и дебелина на стената на тръбата 3,2 mm; способността на продукта да набъбва е подходяща за запълване на цялото напречно сечение на тръбата, когато пръстеновидната междина около тръбата с максимална ширина 20 mm е запълнена съответно до дълбочина 25 mm или 20 mm.

Материал на горимите тръби

За PVC-U и PE-HD тръби трябва да бъдат извършени потделно и изпитвания, базирани на стандарта EN 1366-3. Съгласно изпитвателния стандарт, резултатите от изпитване на PVC-U тръби, произведени на база на стандартите EN 1329-1, EN 1453-1 или EN 1452-1 са валидни също и за PVC-C тръби, произведени на база EN 1566-1. Резултатите от PE-HD тръби, произведени на база на стандартите EN 1519-1 или EN 12666-1, могат да се използват за PE тръби, произведени съгласно стандартите EN 12201-2, EN 1519-1 или EN 12666-1 и за акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) тръби произведени на база стандарта EN 1455-1, и за стиролова съполимерна смес (SAN+PVC) тръби произведени съгласно стандарта EN 1565-1.

Дебелина на стената на пластмасови тръби

Съгласно стандарта EN 1366-3, видовете тръби, които ще бъдат изпитани, се разделят на дименсионни групи въз основа на диаметъра и дебелината на стената (т.е. дименсионна група 1: външен диаметър на тръбата 50-80 mm и дебелина на стената на тръбата 3-6 mm; дименсионна група 2: външен диаметър на тръбата 90-125 mm и дебелина на стената на тръбата 3-8,6 mm и т.н.). Определен тип яка може да бъде използван за група от размери, за които има положителни резултати от изпитване.

Горима изолация на тръби, изработени от горими материали

В практиката тръбите обикновено са снабдени с изолация, изработена от горими материали, за предоставяне на термална и акустична изолация. Този факт трябва да бъде взет предвид, когато се изпитват яки. Както е показано в примерната таблица по-долу, пожарозащитните яки PROMASTOP®-FC3 или PROMASTOP®-FC6 са класифицирани от EI 60-U/U до EI 120-U/ U с Geberit Silent PP тръби от подобен тип в диапазона Ø 32 mm / s 2,0 mm - Ø 160 mm / s 32,0 mm (s: дебелина на стената на тръбата).

Спецификация Размери
Ø…Диаметър на тръбата (mm)
s…Дебелина на стената (mm)
d…Дебелина на изолацията (mm)
Класификация
Монолитна стена Монолитен под Шперплатова стена Шперплатов под
Тръби Geberit Dilent PP за тръбни муфи на 90о
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 140 mm Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 140 mm PROMASTOP®-FC3
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 125 mm, s 4,2 mm

PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 2,0 mm R
Ø 160 mm, s 5,2 mm
EI 90-U/U
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 100 mm
Вградена яка, дебелина на конструкцията ≥ 150 mm
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 150 mm
Вградена яка, дебелина на конструкцията ≥ 150 mm
EI 120-U/U
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, s 6,0 mm R
Ø 160 mm, s 32,0 mm
EI 60-U/U
с горима изолация B-s3, d0
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 150 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 6,0 mm
EI 120-U/U
с горима изолация B-s3, d0
Яка, монтирана на повърхността, дебелина на конструкцията ≥ 100 mm PROMASTOP®-FC6
Ø 32 mm, d 6,0 mm R
Ø 160 mm, d 32,0 mm
EI 120-U/U
с горима изолация B-s3, d0

Метални тръби с горима изолация

Запълващите уплътнения на металните тръби бяха обсъдени в предишната статия, въпреки че горимата изолация не беше спомената там. Огнеустойчивост EI 120-U/C може да бъде постигната с пожарозащитни тухли PROMASTOP®-B, които се използват за преминаването на стоманени тръби с външен диаметър на тръбата до 220 mm и дебелина на стената на тръбата 18 mm, снабдени с изолация с дебелина до 32 mm и клас по реакция на огън B-s3, d0. Запълващите уплътнения на медни тръби с външен диаметър на тръбата до 88,9 mm и дебелина на стената на тръбата 14,2 mm са класифицирани за EI 90-U/C със същата изолация. Моля, обърнете внимание, че топлопроводимостта на стената на тръбата е от изключително значение (този показател беше обсъден в предишната статия) – по-ниска горимост е постигната със същото решение за преминаването при медни тръби с по-добра топлопроводимост, по-малък диаметър и по-малка дебелина на стената.

Многослойни композитни тръби с горима изолация

Преминаванията, класифицирани за EI 120-U/C на алуминиеви композитни тръби (например Pipelife RADOPRESS) с химически етикети PE-X/Al/ PE-X и запалима изолация могат да бъдат уплътнени с един слой пожарозащитна лента PROMASTOP®-W при меки уплътнения с PROMASTOP®-CC. Има две възможни изолации:

 • Клас по реакция на огън B-s3, d0 съгласно EN 13501-1 напр. гума, с дебелина 6 ÷ 32 mm дебелина; външният диаметър на тръбата е до 32 mm
 • Клас по реакция на огън E съгласно EN 13501-1 напр. PE, с дебелина 4 ÷ 9 mm; външният диаметър на тръбата е до 32 mm
Меко уплътнение (mm) Направление
П…Под
С…Стена
Размери
Ø…Диаметър на тръбата (mm)
d…Дебелина на изолацията (mm)
Брой слоеве (лента) Класификация
Тръби Pipelife Radopress
2 × 50 П/C Ø 16 mm, d 6,0 mm RØ 63 mm, d 32,0 mm 1 EI 120-U/C с горима изолация B-s3, d0
2 × 50 П/C Ø 16 mm, d 4,0 mm RØ 32 mm, d 9,0 mm 1 EI 120-U/C с горима изолация E

В следващата статия ще разгледаме въпроси, които трябва да се вземат предвид при процеса на прилагане – най-вече относно избора на продуктите.

Последната планирана част на нашата серия от статии за пожарозащитни уплътнения описва запълващите уплътнения за кабели, кабелните снопове и линейните съединения (отвори).

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване