Поискайте техническа помощ

Ако имате запитване на техническа тема относно продуктите, системите или приложенията на Promat, моля, попълнете формуляра за искане по-долу, така че нашият екип за помощ при технически проекти да може да разгледа въпроса ви и да ви даде правилен отговор.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване