ЕКСПЕРТИ В ПАСИВНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНАТА ИЗОЛАЦИЯ

Не оставяме нищо на случайност

Promat е експерт и световен еталон в областта на пасивната противопожарна защита и висококачествената изолация за строителния сектор и голям брой промишлени пазари. Предлагаме устойчиви решения, които защитават живота и активите, увеличават удобството, оптимизират ефективността на процесите, свеждат до минимум загубата на пространство и енергия и спомагат за намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

Inženirji pri delu zunaj na nedokončani betonski ploščadi, kjer se gradi novi objekt.

Строителство

Приложения

  • Конструктивна защита (стоманени, бетонни и дървени конструкции)
  • Преградни конструкции (стенни, подови и таванни конструкции)
  • Пожарозащитни уплътнители
  • Въздухопроводни и димоотводни вентилации
  • Тунели
Strokovnjak, v temnem prostoru v zaščitni obleki, pri delu v težki industriji, se sklanja nad ognjem in upravlja z jeklenimi verigami in elementi.

Промишленост

Пазари

  • Енергия, нефт и газ
  • Пожароопасни компоненти и термични устройства
  • Тежка промишленост
  • Транспорт