Specjaliści w biernej ochronie przeciwpożarowej i wysokiej jakości izolacji 

Nie pozostawiamy nic przypadkowi

Promat jest światowym ekspertem w dziedzinie biernej ochrony przeciwpożarowej, izolacji dla sektora budowlanego i wielu rynków przemysłowych. Oferujemy zrównoważone rozwiązania, które chronią życie i majątek, zwiększają komfort, optymalizują wydajność procesu, minimalizują straty miejsca i energii oraz pomagają zmniejszyć emisję CO2.

Budownictwo

Zastosowania

  • Tunele
  • Zabezpieczene konstrukcji (stalowe, betonowe i drewniane) 
  • Przegrody (konstrukcje ścienne, podłogowe i sufitowe) 
  • Ochrona przeciwpożarowa przejść instalacyjnych 
  • Przewody wentylacyjne i oddymiające 

Przemysł

Rynki

  • Przemysł energetyczny, naftowy i gazowy 
  • Elementy ogniochronne i urządzenia termiczne 
  • Przemysł ciężki 
  • Transport

 

Rozwiązanie dla każdego problemu przeciwpożarowego lub termicznego

Wszystkie nasze rozwiązania i systemy są wspierane przez ponad 60 lat doświadczenia i know-how. Przy każdym projekcie możemy polegać na naszej rozszerzonej, sprawdzonej i certyfikowanej ofercie materiałów krzemianowo-wapniowych, mikroporowatych i pęczniejących oraz natrysków cementowych. Zapewniamy, że zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla twojego problemu z izolacją ogniowa lub termiczną.