Droga do zrównoważonego rozwoju 2030

Reference image

„Droga do zrównoważonego rozwoju 2030” jest globalną strategią Etex, która prezentuje nasze głębokie zaangażowanie w kreowanie bardziej zrównoważonej przyszłości. Realizując naszą wizję, kładziemy nacisk na wpływ społeczny i środowiskowy oraz rozwijamy innowacyjne, ekologiczne rozwiązania dla sektora budowlanego. Grupa Etex jest aktywnym uczestnikiem w realizacji postanowień zrównoważonego rozwoju, działając min. na rzecz ograniczenia odpadów i redukcji śladu węglowego. Zaangażowani w inicjatywę United Nations Global Compact i realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ, kierujemy się pięcioma priorytetami, zakorzenionymi w idei zrównoważonego rozwoju, na wspólnej ścieżce ku lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

5 obszarów priorytetowych

 • ikona hełm

  Zdrowie i dobre
  samopoczucie

  Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim naszym pracownikom jest kluczowym priorytetem Etex.

  Dowiedz się więcej

 • Ikona różnorodność

  Różnorodność
  i integracja

  Nasza kultura korporacyjna to współpraca, wzajemna motywacja, inspiracja oraz troska o innych.

  Dowiedz się więcej

 • Zaangażowanie klientów ikona

  Zaangażowanie
  klientów

  Strategia „Droga do zrównoważonego rozwoju 2030” pogłębi zaangażowanie klientów.

  Dowiedz się więcej

 • Ikona obieg zamknięty

  Obieg
  zamknięty

  Troska o ochronę środowiska, w tym zasobów naturalnych, to fundament etyki biznesowej naszej organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Obieg zamknięty Promat
 • Ikona redukcja CO2

  Dekarbonizacja - 
  redukcja CO2

  Redukcja emisji CO2 jest kluczowym etapem ochrony środowiska dla Grupy Etex.

  Dowiedz się więcej

  Dekarbonizacja

Wstęp do raportu

Rok 2022 był z pewnością wyjątkowy, zarówno ze względu na kwestie geopolityczne, takie jak inwazja Rosji na Ukrainę, czy też wyzwania globalne, takie jak kryzys energetyczny, ogólnoświatowa inflacja, podniesienie stóp procentowych przez banki centralne oraz hamowanie globalnego wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Mimo tych wszystkich przeciwności, w Etex udało nam się zarejestrować rekordowe wyniki finansowe oraz osiągnąć istotne postępy w realizacji naszych czterech kluczowych filarów: Zaangażowania Ludzi, Doskonałości Operacyjnej, Doświadczenia Klienta i Doskonałości Handlowej, oraz Zrównoważonego Rozwoju i Innowacyjności, co jest zgodne z głównym celem Etex tj. "inspiring ways of living".

Pełny Raport Roczny z 2022 roku

ar2022_cover.png

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Srebny medal EcoVadis w 2023 r.

Jako Grupa Etex otrzymaliśmy akredytację od EcoVadis, wiodącej agencji ratingowej, która oceniła ponad 100 tysięcy firm na całym świecie. Znaleźliśmy się wśród 9% najlepszych firm z branży betonu, cementu i gipsu, a nasze osiągnięcia w obszarze „środowisko” umiejscowiły nas wśród najlepszych 6% przedsiębiorstw. Kontynuując naszą misję razem z zespołem Promat i partnerami, dążymy do budowania bardziej zrównoważonego świata.

Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla Promat

Drzewo na wzgórzu

Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla Promat

Promat oferuje bogatą gamę produktów i technologii, które są przyjazne dla środowiska oraz zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, by nasze kluczowe innowacje były uwzględnione w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (EPD). Zdajemy sobie sprawę z istotności dostarczania klientom wiarygodnych informacji, które pomogą im dokonywać wyborów wspierających zrównoważony rozwój. Dzięki EPD, nie tylko rozumiemy lepiej wpływ naszych działań na środowisko, ale również otwieramy drogę do ciągłego rozwoju bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Nasza polityka

Polityka środowiskowa
Etex

Jako globalny lider w produkcji materiałów budowlanych, Etex z pasją inspiruje do kreowania przestrzeni życiowych, które są bezpieczne, zrównoważone oraz innowacyjne. Pragniemy osiągnąć neutralność klimatyczną, przy czym kierują nami kluczowe wartości: Pasja do Doskonałości, Pionierstwo i Troska o Środowisko.
Grupa Etex zdecydowanie zobowiązuje się do minimalizacji zanieczyszczeń, przestrzegania wszelkich norm prawnych oraz odpowiadania na potrzeby naszych interesariuszy.

Dowiedz się więcej

Polityka różnorodności
biologicznej Etex

W pełni rozpoznajemy znaczącą rolę, jaką różnorodność biologiczna odgrywa w absorbowaniu dwutlenku węgla i walce z konsekwencjami zmian klimatu. Etex, zależny od zasobów ekosystemów, takich jak woda gruntowa i powierzchniowa do procesów produkcyjnych czy substancje mineralne, a także celuloza i drewno, w 2022 roku przedstawił swoją politykę różnorodności biologicznej, określając strategię minimalizacji naszego wpływu oraz zachowania i wzbogacenia bioróżnorodności.

Dowiedz się więcej

Polityka bezpieczeństwa
Etex

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie środowiska pracy, które jest czyste, zdrowe i bezpieczne dla każdej osoby zatrudnionej w Etex. Zdrowie psychiczne i fizyczne załogi stanowi krytyczną kwestię dla bezpieczeństwa oraz dobrej atmosfery w miejscu pracy. Nasze aspiracje w tym obszarze to: zero wypadków i zero chorób. Aktywnie monitorujemy oraz redukujemy ryzyko zdrowotne równocześnie minimalizując potencjalne zagrożenia dla pracowników, wynikające z naszej działalności.

Dowiedz się więcej

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług