Produkty

Promat oferuje kompleksowe portfolio  produktów do projektowania i budowy biernej ochrony przeciwpożarowej, izolacji wysokotemperaturowych lub ochrony akustycznej dla Twojej aplikacji.

BIERNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  IZOLACJE WYSOKOTEMPERATUROWE  IZOLACJA AKUSTYCZNA

 

23 Liczba znalezionych produktów

PROMARINE®

Panel dekoracyjny dla przemysłu morskiego

PLURATECT® MARINE PLUS

Największa ogniochronna płyta o właściwościach hydrofobowych, dla aplikacji przemysłu stoczniowego

DURASTEEL®

Niezawodna ochrona przed wybuchem i uderzeniami

PROMAT® PSK 101

Syntetyczny emulsja lateksowa na bazie wody, grunt i podkład

PLURATECT® MARINE LIGHT

Płyta ogniotrwała do zastosowań morskich

PROMATECT®-MT

Krzemianowo-wapniowe strukturalne płyty izolacyjne

PROMASEAL® STAMPED PARTS

Indywidualnie wykrawane elementy z materiału pęczniejącego, aby spełnić Państwa wymagania

PROMASEAL® PROFILES

Standardowe i konfigurowane uszczelki przeciwpożarowe i dymoszczelne

PROMAT FENDOLITE® TG

Roztwór ogniochronny na bazie wermikulitu i cementu

PROMASEAL®-IG/-IG4-B

Granulat pęczniejący powyżej ok. 190 °C, który może być stosowany do formowania wtryskowego

MICROTHERM® SLIM&LIGHT

Mikroporowate panele ogniochronne

PROMATECT®-MST

Krzemianowo-wapniowe strukturalne płyty izolacyjne

PROMASEAL®-PL

Uszczelki pęczniejace przy ok. 150 °C, do wszechstronnych zastosowań

PROMASEAL®-LFC

Uszczelka pęczniejąca przy ok. 190 °C dla zastosowań przeciwpożarowych o niższych wymaganiach

PROMATECT®-H

Krzemianowo-wapniowe płyty izolacyjne i płyty ogniochronne.

PROMAGUARD®

Mikroprowate panele ogniochronne

PROMATECT®-L

Krzemianowo-wapniowe płyty średniej gęstości

PROMASEAL®-GT

Uszczelki pęczniejące do szybkiego zamykania szczelin i otworów w temperaturze ok. 190 °C