PROMATECT®-H

Krzemianowo-wapniowe płyty izolacyjne i płyty ogniochronne

PROMATECT®-H to płyty produkowane na bazie krzemianu wapniowego, minerałów i specjalnego cementu. Stosowane zarówno do izolacji wysokotemperatutowej, jak i do biernej ochrony przeciwpożarowej. Płyty są dostępne w dużych rozmiarach, utrzymują stabilność kształtu i wymiaru do 400 °C, jednoscześnie oferują doskonałe właściwości mechaniczne, które pozwalają na budowę konstrukcji samonośnych.

Płytki PROMATECT®-H są higroskopijne i pozwalają na przenikanie pary Zawartość wilgoci jest zatem automatycznie regulowana przez środowisko pracy.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

Suszarnie, Konstrukcja urządzeń; Pomieszczenia mokre i wilgotne; Piece przemysłowe; Ochrona przed ciepłem i wilgocią

Zalety:

Duże formaty; Materiał samonośny; Wysoka wytrzymałość mechaniczna; Klasa A1 niepalna zgodnie z DIN 4102 i EN 13501; Nasiąkliwa i pozwala na przenikanie pary; Zachowuje stabilność kształtu i nośność w wilgotnych warunkach

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz