PROMATECT®-H

Cementem pojené kalciumsilikátové izolace a požárně ochranné desky

PROMATECT®-H jsou desky na bázi křemičitanu vápenatého, používané jak pro vysokoteplotní izolaci, tak pro požární ochranu staveb. Tyto velkoformátové desky vydrží špičkové teploty 400 °C a nabízejí vynikající mechanické vlastnosti pro samonosné konstrukce.

Desky PROMATECT®-H jsou hygroskopické a paropropustné. Obsah vlhkosti je proto automaticky regulován okolním prostředím.

Další informace

Aplikace:

Sušárny; konstrukce aparátů; vlhké prostory; průmyslové pece; ochrana před teplem a vlhkostí v průmyslových závodech

Výhody:

Velký formát, samonosná; vysoká mechanická pevnost; A1 nehořlavá podle DIN 4102 a EN 13501; hygroskopická a paropropustná; zachovává stabilitu tvaru a nosnost i ve vlhkém prostředí

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování