Ochrana proti šíření požáru

Instalace protipožárního systému je zásadní pro udržení požární odolnosti požárního úseku se stavebními otvory (servisní prostupy, otvory nebo spáry), které by mohly umožnit průchod ohně nebo horkého kouře do jakékoli jiné části budovy. Vysoká kvalita a vysoká požární odolnost výrobkù Promat hraje klíčovou roli v požární bezpečnosti staveb. Je nezbytné, aby všechny otvory a spáry byly protipožárně ošetřeny, aby se zamezilo šíření požáru.

Promat poskytuje několik integrovaných a účinných řešení protipožární ochrany, včetně úspěšných a snadno instalovatelných systémů PROMASTOP® a PROMASEAL®. Všechny systémy a materiály Promat jsou certifikovány na vysokou požární odolnost, jsou v souladu s hlavními mezinárodními normami a mají prokázanou trvanlivost.

Filtr

17  materiálů nalezeno
Náhledy
Název
shortDescription
PROMASEAL-A Spray Požárně ochranná stěrková hmota PROMASEAL®-A spray se používá ke zhotovení protipožárních těsnění stavebních a dilatačních spár. Předností těchto ucpávek je * zejména možnost dilatačních pohybů * vynikající přilnavost na různé povrchy (kámen, beton, kov, PVC atd.) * trvalá pružnost, odolnost proti vibracím * vysoká odolnost proti UV-záření * odolnost proti vlhkosti a vodě, vhodná i do venkovního prostředí * odolnost proti agresivním chemickým látkám * kouřotěsnost podle EN 1634-3 * tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 barr (12,5 m vodního sloupce - dle zkoušky provedené u „slepé“ ucpávky) Uvedené parametry kouřotěsnosti a tlakotěsnosti platí pro systémy opatřené min. vrstvou stěrky 1 mm (v suchém stavu) a mohou být deklarovány po 10 dnech zrání. Konstrukce Promat 484.10.
PROMASTOP®- FC15 Manžety PROMASTOP®-FC jsou určeny pro požární utěsnění prostupů plastových trub v lehkých příčkách (včetně šachtových), v masivních stěnách a stropech, popř. zavěšených podhledech, a pro utěsnění prostupů v měkkých deskových přepážkách PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I. Jsou odzkoušeny a schváleny pro běžné typy plastových trubek jako PVC, PP, PE a pro speciální plastové vícevrstvé trubky. * PROMASTOP®-FC3: výška 30 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 160 mm * PROMASTOP®-FC6: výška 60 mm pro přímé prostupy potrubí, potrubí s hrdlem, šikmé prostupy, do průměru potrubí až 315 mm * PROMASTOP®-FC15: výška 150 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 415 mm. Konstrukce Promat 701, 703, 704, 711 a 714.
PROMASTOP®-FC3 Manžety PROMASTOP®-FC jsou určeny pro požární utěsnění prostupů plastových trub v lehkých příčkách (včetně šachtových), v masivních stěnách a stropech, popř. zavěšených podhledech, a pro utěsnění prostupů v měkkých deskových přepážkách PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I. Jsou odzkoušeny a schváleny pro běžné typy plastových trubek jako PVC, PP, PE a pro speciální plastové vícevrstvé trubky. * PROMASTOP®-FC3: výška 30 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 160 mm * PROMASTOP®-FC6: výška 60 mm pro přímé prostupy potrubí, potrubí s hrdlem, šikmé prostupy, do průměru potrubí až 315 mm * PROMASTOP®-FC15: výška 150 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 415 mm. Konstrukce Promat 701, 703, 704, 711 a 714.
PROMASEAL®-A PROMASEAL®-A je používán pro veškerá utěsnění – stavební spáry, prostupy instalací atd. proti průniku ohně způsobem splňujícím požárnětechnické požadavky. Konstrukce Promat 420.57, 450.57, 482.50, 701, 703, 704, 705 a 707.
PROMASTOP®-B PROMASTOP®-B – stavební tvarovky jsou určeny pro požární utěsnění prostupů kabelů, kabelových svazků, ocelových izolovaných trubek nebo plastových trubek ve stěnách i stropech. Dále je možné je použít pro utěsnění vertikální stavební spáry mezi masivními stěnami. Konstrukce Promat 482.60, 706 a 714.
PROMASTOP®-W PROMASTOP®-W je určen pro požární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělicích stěnách a stropech. Lze použít pro plastová potrubí (PVC, PE, PP, vícevrstvá), izolovaná kompozitní potrubí (plastová s hliníkovým jádrem) a izolovaná měděná a ocelová potrubí. Konstrukce Promat 701, 704, 705 a 714.
PROMASTOP®-L PROMASTOP®-L a PROMASTOP®-S jsou určeny pro jednoduché vytvoření požární přepážky v místě prostupů kabelů, kabelových svazků a plastových chrániček ve stěnách i stropech. Konstrukce Promat 711.
PROMASTOP®-P PROMASTOP®-P - těsnicí zátky jsou určeny pro požární utěsnění kruhových prostupů pro kabely a trubky ve stěnách i stropech. Konstrukce Promat 708.
PROMASTOP®-FC MD Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC MD se používá pro utěsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělicích konstrukcích stěn a stropů. V případě požáru zabraňuje šíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků. Konstrukce Promat 715.
PROMASTOP®-CC Požárně ochranný nátěr je určen pro retardaci hoření kabelů. Nátěr snižuje riziko šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke zhotovení protipožárních kabelových ucpávek a přepážek, stejně tak pro utěsnění stavebních spár. Konstrukce Promat 483.15, 484.40 a 704.
PROMASTOP®-FC6 Manžety PROMASTOP®-FC jsou určeny pro požární utěsnění prostupů plastových trub v lehkých příčkách (včetně šachtových), v masivních stěnách a stropech, popř. zavěšených podhledech, a pro utěsnění prostupů v měkkých deskových přepážkách PROMASTOP®-CC a PROMASTOP®-I. Jsou odzkoušeny a schváleny pro běžné typy plastových trubek jako PVC, PP, PE a pro speciální plastové vícevrstvé trubky. * PROMASTOP®-FC3: výška 30 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 160 mm * PROMASTOP®-FC6: výška 60 mm pro přímé prostupy potrubí, potrubí s hrdlem, šikmé prostupy, do průměru potrubí až 315 mm * PROMASTOP®-FC15: výška 150 mm pro přímé prostupy potrubí do průměru až 415 mm. Konstrukce Promat 701, 703, 704, 711 a 714.
PROMASTOP®-S PROMASTOP®-L a PROMASTOP®-S jsou určeny pro jednoduché vytvoření požární přepážky v místě prostupů kabelů, kabelových svazků a plastových chrániček ve stěnách i stropech. Konstrukce Promat 711.
PROMAFOAM®-C Protipožární pěna PROMAFOAM®-C se používá k vyplňování a utěsňování spár, mezer a dutin a také k montáži rámů oken a dveřních zárubní vypěňováním. Protipožární pěna PROMAFOAM®-C slouží navíc jako tepelná izolace. Používá se uvnitř budov a v otevřených halách, nutno chránit před přímým působením povětrnostních vlivů. Při požadavcích na požární zabezpečení staveb jsou směrodatné úřední doklady stavebního dozoru pro příslušné stavební dílce. Konstrukce Promat 483.15, 450.57 a 480.51.
PROMASEAL®-S PROMASEAL®-S nachází uplatnění všude tam, kde je požadováno elastické utěsnění spáry, napojení na další konstrukci, výplně otvorů jako např.: * dilatační spáry * prostupy potrubí * napojení stěn a stropů * osazení požárních skel atd. Konstrukce Promat 482.52 a 485.
PROMASTOP®-I Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit spáry, otvory a prostupy instalací proti průchodu ohně a kouře. Konstrukce Promat 701 a 710.
PROMASTOP®-IM CJ21 Požárně ochranné kabelové průchodky PROMASTOP®-IM CJ21 jsou určeny pro požární utěsnění kabelů a ohebných nebo tuhých plastových chrániček do průměru 21 mm ve stěnách a stropech. Zabraňují šíření ohně a kouře do dalších požárních úseků. Jsou odzkoušeny v normových konstrukcích stěn a stropů v kombinací s deskovými přepážkami PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-CC. Konstrukce Promat 701 a 704.
PROMASEAL®-AG Používá se všude tam, kde je nutno utěsnit spáry, otvory a prostupy instalací proti průchodu ohně. Konstrukce Promat 484.50, 701, 704, 705, 706, 708, 710 a 714.
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť