Produkty & Systémy

Promat vám nabízí kompletní portfolio produktů a systémů pro navrhování a budování pasivní požární ochrany, kterou potřebujete.

Všechny naše výrobky jsou plně otestovány a certifikovány.

Materiály a produkty

Společnost Promat nabízí celou řadu materiálů pro pasivní požární ochranu.

Desky

Desky

Produktová řada desek od firmy Promat je velmi široká ve své nabídce na trhu.

Nástřiky a nátěry

Nástřiky a nátěry

Nástřiky a nátěry Promat se používají k ochraně ocelových, betonových nebo dřevìných konstrukcí proti požáru.

Intumescentní nátěry

Intumescentní nátěry

Reakce při teplotách od 270°C až 300°C napěňující barvy se působením tepla roztahují asi na 20násobek své tloušky. 

Ochrana proti šíření požáru

Ochrana proti šíření požáru

Společnost Promat nabízí širokou škálu produktù (pytlíky, tmely a stěrky, pásky, cihly, zátky, zpěňující pásky atd.), které díky svému napěnění zajišťují protipožární vlastnosti na povrchu (expanze při kontaktu s teplem od 150°C).

Lepidla a povrchová úprava

Lepidla a povrchová úprava

Pro zajištění funkčnosti a trvanlivosti svých systémů nabízí Promat širokou škálu lepidel a nátěrů, které v kombinaci s řadou desek Promat zaručují požární odolnost a trvanlivost systémů.

Sklo

Sklo

Konstrukce

Promat nabízí celou řadu systémů a konstrukcí pasivní požární ochrany.

Ochrana konstrukcí

Ochrana konstrukcí

Promat nabízí celou řadu deskových materiálů i nástřiků poskytujících řešení pro splnění nejrůznějších instalačních a protipožárních požadavků.

Požární předěly : Udržujte oheň tam, kde je

Požární předěly : Udržujte oheň tam, kde je

Promat nabízí celou řadu řešení požární ochrany desek a panelů a zvýšení požární odolnosti, které byly testovány a klasifikovány pro různé stropní, podlahové a střešní aplikace, aby splňovaly požadavky moderního stavebního prostředí.

Zastavení požáru

Zastavení požáru

Promat poskytuje řadu integrovaných a účinných řešení pro zastavení požáru.

Ventilace a odsávání kouře

Ventilace a odsávání kouře

Promat nabízí řešení bez ocelových kanálů pro oba systémy až do 120 minut pomocí PROMATECT® protipožárních desek.

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť