Proizvodi i konstrukcije za pasivnu protupožarnu zaštitu

Promat Vam nudi kompletnu liniju proizvoda i konstrukcija za pasivnu protupožarnu zaštitu kako bi uspješno projektirali i napravili sustav zaštite od požara. Sva naša rješenja su u potpunosti certificirana i ispitana. Trebate li pomoć prilikom donošenja pravoga odabira? Slobodno kontaktirajte naš tehničko-prodajni tim za stručni savjet.

Proizvodi

Promat nudi kompletnu liniju proizvoda za pasivnu protupožarnu zaštitu.

Skica protupožarnih ploča jedna na drugoj

Protupožarne ploče

Promat, vodeći svjetski proizvođač kalcij-silikata na temelju PROMAXON®-a (patentirana tehnologija), proizvodi jednu od najpotpunijih i najučinkovitijih linija protupožarnih ploča na tržištu. Proces proizvodnje kao i formula se mijenjaju sukladno tvornicama u svrhu proizvodnje protupožarnih ploča prilagođenih svakome tržištu i svakoj primjeni.

Sve Promat-ove protupožarne ploče kombiniraju različite značajke koje ih razlikuju od ostalih građevinskih materijala:

  • negorive i visoke razine vatrootpornosti,
  • toplinska izolacija zahvaljujući endotermičkoj reakciji,
  • otpornost na vlagu i udarce,
  • stabilnost tijekom vremena,
  • jednostavna ugradnja,
  • bez štetnog utjecaja na zdravlje za izvođače i korisnike.
Skica špricaljke tijekom prskanja

Protupožarne žbuke

Pastozna žbuka u spreju izrađena od mješavine praška i vode pomoću stroja za pripremu protupožarne žbuke. Smjesa se prenosi putem cijevi u koju se injektira komprimirani zrak koji omogućuje prskanje proizvoda na izlazu iz cijevi. Promat proizvodi protupožarne žbuke na bazi gipsa, PROMASPAY®-P300 i cementa, PROMASPRAY®-C450, koji omogućavaju uporabu navedenih žbuka za protupožarnu zaštitu čelika, betona ili drvenih konstrukcija.

Skica pištolja za nanošenje materijala za protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje

Promat nudi široki raspon proizvoda za protupožarno brtvljenje (jastučiće, mort, brtvila i tekuće premaze, obujmice, ciglice, čepove i košuljice, intumescentne trake itd.) koji, zahvaljujući svojim intumescentnim svojstvima, osiguravaju požarna svojstva (ekspanzija u kontaktu sa toplinom od 150 °C).

Mogu se raširiti do 20 puta svojega obujma i tako zabrtviti prostor koji je nastao od izgorenih elemenata.

Ovi proizvodi omogućavaju izvođenje odobrenih sustava za brtvljenje od strane P.-V. Efectis i CSTB laboratories, za jedra, ploče i konfiguracije laganih pregradnih zidova.

Skica špatule

Ljepila i dodaci

U svrhu osiguranja svojstava svojih sustava, Promat nudi široki raspon ljepila za visoke temperature i premaza koji, u kombinaciji sa Promat pločama jamči otpornost na požar i trajno zadržavanje svojstava sustava.

Skica staklene pregrade

Vatrootporno staklo

Promat u svojoj ponudi ima 2 razreda vatrootpornih stakla sa jedinstvenim tehnologijama i svojstvima.

Klasična vatrooporna ostakljenja Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® rezultat su odobrene tehnologije priznate dugogodišnjom primjenom: izrađena su od prozirnog laminiranog float stakla, spojenoga slojevima intumescentnoga gela za slučaj požara. Broj slojeva i debljina stakla utječu na požarna svojstva sustava (EI 30 do EI 90).

Promat®-SYSTEMGLAS F1 i PROMAGLAS® F1 sustavi ostakljenja imaju koristi od svoje vlastite tehnologije: laminirano ostakljenje koje se sastoji od dva sigurnosna očvrsnuta stakla pomoću razdvajača i sloja termoreaktivnog gela u sredini. Debljina gela ovisi o traženom stupnju otpornosti na požar (do EI 120). Debljina očvrsnutog stakla iznosi 10 mm ako se koristi kao ograda. Toplinsko reaktivni gel koji se koristi nije osjetljiv na vlagu i UV zračenje.

Konstrukcije

Promat nudi kompletnu liniju konstrukcija za pasivnu protupožarnu zaštitu.

Skica pravokutnika čije se plohe odvajaju

Protupožarna zaštita nosivih konstrukcija

Čelik gubi svojstva nosivosti pri temperaturama višima od 550°C za vrijeme požara; iz tog razloga, za zaštitu nosivih konstrukcija i za očuvanje stabilnosti konstrukcije zgrade u slučaju požara, potrebno je izvesti zaštitu konstrukcijskog čelika (npr. pomoću protupožarnih ploča, boja, sprejeva itd.).

Također, Promat u svojoj ponudi ima rješenja (protupožarne ploče, premaze) za zaštitu nosivih drvenih elemenata od požara (stupovi, grede, podovi, stropovi, zidovi, rogovi krovišta).

Svi Promat proizvodi i sustavi su ispitani u nacionalnim akreditiranim laboratorijima diljem svijeta prema različitim normama, npr. BS 476: dio 21, AS 1530: dio 4, DIN 4102, ASTM E119 i EN 13381-4.

 

Protupožarna zaštita nosivih čeličnih konstrukcija
Skica kocke čije se plohe odvajaju

Požarno odjeljivanje i zaustavljanje širenja požara

Promat u svojoj ponudi proizvoda i konstrukcija za požarno odvajanje ima kompletan raspon protupožarnih ploča i rješenja za toplinsku nadogradnju, ispitanih i ocijenjenih za različite primjene na stropovima, podovima i krovovima kako bi zadovoljili zahtjeve suvremenoga graditeljstva.

Pregradni zidovi

PROMATECT® pregradni zidovi mogu biti specificirani kao nosive i nenosive zidne konstrukcije. Zavisno o zahtjevima, pregradni zidovi mogu biti montirani u jednom ili dva sloja. Izolacija od mineralne vune može se koristiti za ispunu međuprostora u zidovima,čime se ispunjavaju zahtjevi protupožarnosti, toplinske i zvučne izolacije.

Protupožarni zidovi

Promat je razvio specijalne suhomontažne nosive protupožarne zidove u svrhu pregrađivanja većih građevina i kreiranju učinkovitih protupožarnih sektora, korisnih u industrijskim građevinama. Promat protupožarni zidovi postižu odlične zvučno izolacione i akustičke vrijednosti koje se zahtijevaju u primjeni u modernoj visokogradnji. Te vrijednosti se postižu kombinacijom PROMATECT® protupožarnih ploča i negorivih slojeva izolacije.

Skica pravokutnika sa cijevima u presjeku

Sustavi za protupožarno brtvljenje

Temeljna pretpostavka moderne zaštite od požara je bazirana na principima požarnih sektora. Svaka zgrada je projektirana u nekoliko požarnih sektora, da spriječi ili uspori širenje požara i dima iz jednog sektora u drugi. Vitalne instalacije u zgradama, na primjer cijevi za vodu i električni kabeli - prodiru kroz protupožarne zidove i stropove. Ti prodori imaju potencijal ozbiljno ugroziti cjelovitost protupožarnih sektora, osim ako nisu primjenjeni specijalni i dokazani sistemi protupožarnog brtvljenja. Promat sustavi protupožarnog brtvljenja vraćaju cjelovitost protupožarnog sektora na prvotni nivo vatrootpornosti.

Promat pruža više integriranih i djelotvornih protupožarnih rješenja, ona uključuju uspješnu i jednostavnu ugradnju PROMASTOP® and PROMASEAL® sustava protupožarnog brtvljenja:

 

Priručnik protupožarnog brtvljenja
Skica kocke sa cijevima u presjeku

Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i odimljavanje

Zahtjevi za odimljavanjem i protupožarnom zaštitom ventilacijskih kanala su u direktnoj vezi s njihovom projektnom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskih materijala koji pospješuju požarno opterećenje. Funkcija vatrootpornost samih ventilacijskih kanala isto tako ima važnu ulogu. Moguće je spriječiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između katova) u drugi, kroz stubišta i glavne pristupne puteva samo ako svi građevni materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu gorivosti i istu klasifikaciju otpornost na požar. Tipski kanali od čeličnog lima ne mogu zadovoljiti međunarodno prihvaćene zahtjeve za zaštitu od požara. U požaru se zagrijavaju i jako deformiraju. U određenim okolnostima čelični limeni kanali čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Ventilacijski kanali do klase vatrootpornosti 120 minuta

Čelični ventilacijski kanali od neovisnog proizvođača mogu biti obloženi s PROMATECT® protupožarnim pločama ili ventilacijski kanal može biti izrađen u cijelosti samo od PROMATECT® protupožarnih ploča. Kada se postojeći kanali od čeličnog lima oblažu s npr. PROMATECT® protupožarnim pločama neophodno je zadovoljiti dodatne protupožarne zahtjeve za promjenom uporabnog statusa.

Ventilacijski kanali ispituju se prema EN 1366-1 i klasificiraju se prema EN 13501-3. klasifikacija se označava s ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ i označava da li su kanali ispitani i da li zadovoljavaju zahtjeve vatrootpornosti iznutra prema van, izvana prema unutra ili obostrano. Promat rješenja u oba slučaja (s ili bez čeličnih kanala) ispunjavaju zahtjeve vatrootpornosti s obje strane ‘(i ↔ o)’.

Ekonomičnije rješenje postiže se specificiranjem i ugradnjom ispitanih i atestiranih PROMATECT® ventilacijskih kanala od Promat-a, svjetskog lidera u profesionalnim protupožarnim tehnologijama.

Kanali za odvod dima i topline do vatrooptornosti od 120 minuta

Kanali za odvod dima i topline su ispitani na obostrano požarno opterećenje. Razlikujemo dva osnovna tipa kanala za odvod dima i topline:

  • jednozonski kanali za odimljavanje, koji mogu biti korišteni samo za jedan požarni sektor ispituju se prema EN 1366-9 i klasificiraju se prema EN 13501-4
  • višezonski vatrootporni kanali za odimljavanje, koji se mogu koristiti za više požarnih sektora ispituju se prema EN 1366-8 i klasificiraju prema EN 13501-4

Promat pruža rješenja bez čeličnih kanala za oba sistema klase vatrooptornosti do 120 minuta, koji se izvode od PROMATECT® protupožarnih ploča.

Skica kocke sa pregradama.

Protupožarne staklene pregrade

Protupožarni zahtjevi za transparentne dijelove građevina su iste kao i na ostale pregradne stijene. Od njih se očekuje da spriječe prolaz dima i vatre iz jedne u drugu prostoriju. Temperaturni zahtjevi na strani koja nije izložena vatri moraju zadovoljiti zahtjeve normi. Tipovi protupožarnih staklenih pregrada su kompleksni sistemi. Rigorozna požarna testiranja određuju njihove protupožarne karakteristike. Sistemi moraju biti testirani kao dijelovi kompletne ugradbene konstrukcije, uključujući okvire, ugrađena vrata i pripadajuće okove i brtvene sisteme.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® su specijalna vatrootporna kombinacija osakljenja koje se sastoji od više slojeva materijala. Vatrootporni sloj je između dva vanjska sloja, u slučaju požara, srednji, transparentni vatrootporni sloj se aktivira vrućinom, stvarajući visoko učinkovit sloj vatrootporne izolacije koja je gotovo neprobojna.

Dostupne vrste i veličine:

- PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 15 do 120 minuta

- Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 ili 120 - za ostakljenja s klasom vatrootpornosti u rasponu od 30 to 120 minuta

Svi tipovi stakla su dostupni u raznim varijantama - za unutarnje i vanjske konstrukcije i sisteme, za protuprovalno ostakljenje, itd.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža