Požarno odjeljivanje i zaustavljanje širenja požara

Promat u svojoj ponudi proizvoda i konstrukcija za požarno odvajanje ima kompletan raspon protupožarnih ploča i rješenja za toplinsku nadogradnju, ispitanih i ocijenjenih za različite primjene na stropovima, podovima i krovovima kako bi zadovoljili zahtjeve suvremenoga graditeljstva.

Pregradni zidovi

PROMATECT® pregradni zidovi mogu biti specificirani kao nosive i nenosive zidne konstrukcije. Zavisno o zahtjevima, pregradni zidovi mogu biti montirani u jednom ili dva sloja. Izolacija od mineralne vune može se koristiti za ispunu međuprostora u zidovima,čime se ispunjavaju zahtjevi protupožarnosti, toplinske i zvučne izolacije.

Protupožarni zidovi

Promat je razvio specijalne suhomontažne nosive protupožarne zidove u svrhu pregrađivanja većih građevina i kreiranju učinkovitih protupožarnih sektora, korisnih u industrijskim građevinama. Promat protupožarni zidovi postižu odlične zvučno izolacione i akustičke vrijednosti koje se zahtijevaju u primjeni u modernoj visokogradnji. Te vrijednosti se postižu kombinacijom PROMATECT® protupožarnih ploča i negorivih slojeva izolacije.

Skica kocke čije se plohe odvajaju

Prednosti

  • Lagana konstrukcija;
  • Prihvaća širok spektar estetskih, profesionalnih završnih premaza i obloga;
  • Glatka i pogodna površina;

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža