Protivpožarne pregrade i zaustavljanje širenja požara

Efikasna podela na požarne sektore je najbolji način da se požar ograniči i da se spreči njegovo širenje po zgradi. Promat arhitektama, inženjerima i izvođačima nudi specijalne protivpožarne ploče koje kombinuju jednostavnost montaže i izuzetnu otpornost na požar pri izradi sistema plafona, podova i pregrada. Upotpunite ih protivpožarnim staklom i protivpožarnim vratima da biste kreirali požarne sektore koji će ograničiti požar i omogućiti ljudima da se bezbedno evakuišu.  

U gornjem levom uglu se nalazi logo koji se sastoji iz nekoliko rastavljenih delova objekta, a koji simbolizuje pp zaštitu.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža