Protivpožarne zaptivke

Ugradnja protivpožarnih zaptivki je krucijalna za očuvanje požarne otpornosti protivpožarnih barijera sa otvorima (prodorima instalacija, otvorenim šupljinama ili spojevima) koji mogu omogućiti vatri ili dimu prolaz u druge delove zgrade. Efikasni sistemi protivpožarnog zaptivanja u protivpožarnim pregradnim elementima igraju ključnu ulogu u zadržavanju požara na mestu izbijanja. Izuzetno je važno da svi otvori i šupljine budu protivpožarno zaptiveni da bi se sprečilo širenje požara. U tu svrhu, PROMASTOP® i PROMASEAL® protivpožarne zaptivke su pravi izbor za Vas. 

Promat nudi nekoliko integrisanih i efikasnih rešenja za zaptivanje, uključujući uspešne PROMASTOP i PROMASEAL sisteme koji se lako ugrađuju. Svi Promat sistemi i proizvodi su sertifikovani za visoke klase otpornosti na požar u skladu sa najvažnijim međunarodnim standardima i imaju dokazanu trajnost.

Kompjuterski nacrtan pištolj za precizno nanošenje silikona i drugih masa u tamnoplavoj i svetloplavoj boji.
18  pronađenih proizvoda

Filteri

Kategorije
Protivpožarne zaptivke
Pretraga

PROMASEAL®-A spray protivpožarni premaz

PROMASEAL®-A spray je jednokomponentna protivpožarna masa na bazi akrilata. Nakon sušenja formira fleksibilnu zaptivku, koja je veoma pogodna za prihvatanje pomeranja a takođe je i otporna na vlagu.

PROMASTOP®-FC15 protivpožarna obujmica

Protivpožarne obujmice za plastične cevi. Izrađene su od čelika zaštićenog bojom na bazi praha i umetnutog specijalnog  ekspandirajućeg sloja.

Promastop®-FC3 protivpožarna obujmica

Protivpožarne obujmice za plastične cevi. Izrađene su od čelika zaštićenog bojom na bazi praha i umetnutog specijalnog  ekspandirajućeg sloja.

Promaseal®-A protivpožarni akril

Protivpožarna zaptivna masa na bazi akrila koja se koristi za brzo i sigurno zaptivanje nepomerljivih spojeva.

PROMASTOP®-B protivpožarna cigla

PROMASTOP®-B je trajno elastična ekspandirajuća cigla, koja se upotrebljava kao prevencija širenju dima.

Promastop®-W protivpožarna traka

PROMASTOP®-W je ekspandirajuća protivpožarna traka pogodna je za upotrebu u mekim i tvrdim sistemima zaptivanja u zidovima i međuspratnim konstrukcijama.

PROMASTOP®-L protivpožarni jastučići

Jastuci za zaštitu od požara koji se mogu upotrebljavati u zidovima i međuspratnim konstrukcijama. Predviđeni su za upotrebu s kablovima, kablovskim regalima i plastičnim cevima radi sprečavanja širenja vatre.

PROMASTOP®-M protivpožarni malter

PROMASTOP®-M je cementni protivpožarni malter. Korišćenjem maltera u kombinaciji sa dodatnom zaštitom ostvaruje se otpornost na požar do EI 120 u zidovima i podovima.

Promastop®-P protivpožarni čep

Protivpožarni čep PROMASTOP®-P je oblikovana zaptivka za zidove i međuspratne konstrukcije.

Promastop®-FC MD protivpožarna obujmica

PROMASTOP®-FC MD je univerzalna protivpožarna obujmica namenjena za plastične cevi, izrađena od specijalne ekspandirajuće zaptivke i omotača od nerđajućeg čelika.

PROMASTOP®-IM Cbox protivpožarna cilindrična obloga

PROMASTOP®-IM Cbox 125 je ekspandirajući zaptivni sistem za prodore kablova kroz zidove i podove.

PROMASTOP®-CC protivpožarni premaz

Hibridni protivpožarni premaz na vodenoj bazi. Objedinjuje pozitivna svojstva ekspandirajućih i ablativnih protivpožarnih premaza.

PROMASTOP®-FC6 protivpožarne obujmice

Protivpožarne obujmice za plastične cevi. Izrađene su od čelika zaštićenog bojom na bazi praha i umetnutog specijalnog  ekspandirajućeg sloja.

PROMASTOP®-E protivpožarni premaz

PROMASTOP®-E je endotermni premaz na bazi vode. Dobra obradljivost omogućava brzu i čistu ugradnju premazanih panela unutar otvora.

PROMASTOP®-S protivpožarni jastučići

Jastuci za zaštitu od požara koji se mogu upotrebljavati u zidovima i međuspratnim konstrukcijama. Predviđeni su za upotrebu s kablovima, kablovskim regalima i plastičnim cevima radi sprečavanja širenja vatre.

PROMASTOP®-IM-CJ21 protivpožarna kablovska hilzna

Protivpožarna kablovska hilzna za meka zaptivanja u zidovima i međuspratnim konstrukcijama.

PROMASEAL®-AG ekspandirajući protivpožarni akril

Jednokomponentna protivpožarna zaptivna akrilna masa. Koristi se s kablovima, crevima za zaštitu kablova, gorivim i negorivim cevima s gorivom izolacijom radi sprečavanja prenošenja dima, vatre i toplote.

PROMASTOP®-IM Grille protivpožarni ekspandirajući sistem

PROMASTOP®-IM Grille je protivpožarni ekspandirajući sistem zaptivanja za ventilacione otvore i ekspandira na približno 190 °C i zatvara otvor, čime se sprečava širenje dima i vatre.

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža