Šta je informaciono modeliranje zgrada (BIM)?

BIM značajno poboljšava kvalitet i brzinu građevinskog procesa tako što značajno pojačava saradnju između građevinskih partnera. Ova inovacija omogućava svim stranama da uštede vreme i izbegnu skupe greške. U ovom članku, saznajte šta je BIM u građevinarstvu.
Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Zašto je BIM potreban u građevinskoj delatnosti?

Nasmejani čovek sedi oslonjen na stub građevinskog objekta dok radi na laptopu i gleda u objektiv aparata koji ga slika.

Zašto je BIM potreban u građevinskoj delatnosti?

BIM nudi odličnu alatku arhitektama, inženjerima, izvođačima radova, montažerima i konsultantima kako bi maksimalno iskoristili vreme na građevinskom projektu i uštedeli dosta novca izbegavajući greške i rezultujuće neusklađenosti.

Informaciono modeliranje zgrada (BIM) počinje kreiranjem inteligentnog trodimenzionalnog modela koji služi kao platforma za sve građevinske partnere preko koje mogu da dele dokumente i usklađuju radove tokom čitavog radnog veka projekta.

Pošto je pasivna protivpožarna zaštita najbitniji element za projektovanje bezbedne i zdrave zgrade, Promat nudi arhitektama i inženjerima neophodne BIM objekte za integraciju plana za protivpožarnu bezbednost sa BIM projektom. Osim što sprečava greške, ovaj proces nudi vlasniku zgrade sve informacije za održavanje i popravku.

 

Blok pozadina koja se sastoji od tri horizontalna dela od kojih je srednji (najširiji) beli a gornji i donji su crni

Veza informacionog modeliranja zgrada i zaštite od požara

Kompjuterski generisan građevinski objekat u fazi izgradnje sa tamno osenčenim prozorima i svetlo osenčenim ostatkom zgrade.

Veza informacionog modeliranja zgrada i zaštite od požara

Verujemo da pasivna protivpožarna zaštita treba da bude potpuno integrisana sa BIM projektom zgrade. Ako su arhitekte ili inženjeri već uključili listu Promat sistema i rešenja u BIM projekat, svi partneri u okviru ovog složenog građevinskog projekta mogu da pristupe neophodnim informacijama u svakom koraku tog procesa. To omogućava izvođačima radova i montažerima da unapred isplaniraju aktivnosti i nabave sve materijale i alate kako bi brzo i efikasno obavili posao. Kad god se menjaju planovi, svi građevinski partneri se obaveštavaju u isto vreme, pa mogu da prilagode svoje zadatke da bi projekat završili na vreme i na najbolji način.

Šta je BIM proces?

Šta je BIM proces?

BIM proces olakšava kreiranje inteligentnih podataka koji mogu da se koriste tokom čitavog radnog veka zgrade ili infrastrukturnog projekta.

Planiranje

Planiranje

Informisanje o planiranju projekta kombinovanjem realne slike i realnih podataka u cilju generisanja kontekstualnih modela postojećeg izgrađenog i prirodnog okruženja.

Projektovanje

Projektovanje

Tokom ove faze sprovodi se idejno projektovanje, analiza, izrada detalja i izrada dokumentacije. Proces predizgradnje počinje korišćenjem BIM podataka u cilju informisanja o planiranju i logistici.

Izgradnja

Izgradnja

Tokom ove faze počinje proizvodnja uz korišćenje BIM specifikacija. Projektna građevinska logistika se razmenjuje sa prodavcima i izvođačima radova u cilju optimalne sinhronizacije i efikasnosti.

Korišćenje

Korišćenje

BIM podaci se prenose na korišćenje i održavanje izgrađenih materijalnih dobara. BIM podaci mogu dalje da se koriste radi ekonomičnog renoviranja ili efikasne dekonstrukcije. BIM omogućava da se sačuvaju podaci kreirani tokom procesa u cilju lakšeg korišćenja i održavanja.

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Zašto je BIM proces važan?

Globus prikazuje dobar deo Afrike, južni deo Azije zapadno od Indije i Indijski okean, sa planinama i ostalim predelima.

Zašto je BIM proces važan?

UN smatra da će u svetu živeti 9,8 milijardi ljudi do 2050. godine. Zato u građevinarstvu moraju da se koriste pametniji i efikasniji načini za projektovanje i izgradnju – ne samo radi zadovoljenja globalne tražnje, već i radi kreiranja funkcionalnijih i otpornijih prostora.

Osim što omogućava efikasniji rad projektantsko-građevinskim timovima, BIM im omogućava da sačuvaju podatke kreirane tokom procesa u cilju lakšeg korišćenja i održavanja. Stručni članci Otkrijte detaljne tehničke članke o bezbednosti od požara, Promatovim metodama testiranja i inovativnim proizvodima koji će promeniti način gradnje.

Dodatni resursi

Stručni članci

Arhitekta koji nosi naočare i fluorescentno radno odelo proučava nacrte i dokumentaciju na drvenim deblima na građevini.

Stručni članci

Otkrijte detaljne članke o tehnici za protivpožarnu bezbednost, Promat metodama testiranja i inovativnim proizvodima koji će promeniti način gradnje.

Obuka

Zaposleni okrenuti leđima posmatraču prate stručnu prezentaciju prezentera u svrhu treninga i unapređenja poslovnih veština.

Obuka

Steknite stručnost u oblasti zaštite od požara na radionicama Promat.

Pozovite stručnjake

Call centar u kome nasmejani i uredni agenti u belim košuljama i sa slušalicama sa mikrofonom pružaju uslugu tehničke podrške

Pozovite stručnjake

Naš tim za tehničku podršku zna sve odgovore na Vaša pitanja – i na ona najteža. Slobodno proverite.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža