Świat według BIM

Jak BIM poprawia jakość i szybkość procesu budowlanego? W jaki sposób można uniknąć błędów i zminimalizować koszty?

 

Reference image

Dlaczego BIM jest potrzebny?

Dlaczego BIM jest potrzebny?

Dlaczego BIM jest potrzebny?

Wszystkim uczestnikom procesu projektowania i wznoszenia budynku – architektom, inżynierom, wykonawcom, konsultantom – BIM daje możliwość optymalizacji czasu wykonywania poszczególnych prac i obliczeń, co znacząco wpływa na zmniejszenie liczby kolizji i błędów oraz optymalizuje koszty inwestycji.

Modelowanie informacji o budynku (BIM) zaczyna się od zbudowania inteligentnego modelu 3D, który jest bazą do stworzenia wspólnej platformy wymiany dokumentów i koordynowania prac w całym cyklu życia inwestycji, dla wszystkich zaangażowanych w nią stron. Proces ten nie tylko zapobiega błędom podczas budowy, ale także dostarcza właścicielowi budynku wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowej konserwacji urządzeń i ich późniejszych napraw.

Bierna ochrona przeciwpożarowa jest niezmiernie ważnym elementem projektowania bezpiecznego budynku. W tym zakresie rozwiązania Promat, przeznaczone do zastosowania w technologii BIM, spełniają wszelkie oczekiwania Klienta.

Reference image

Ochrona przeciwpożarowa i BIM

Ochrona przeciwpożarowa i BIM

Ochrona przeciwpożarowa i BIM

Wierzymy, że bierna ochrona przeciwpożarowa powinna być w pełni wkomponowana w projekt BIM budynku. Jeśli architekci i inżynierowie zdecydują się na wprowadzenie systemów i rozwiązań Promat do projektu BIM, dadzą wszystkim uczestnikom procesu budowlanego pewność, że na każdym etapie realizacji inwestycji dostaną informacje, których aktualnie będą potrzebować. Pozwoli to wykonawcom i instalatorom na dokładne zaplanowanie zasobów ludzkich oraz materiałowych potrzebnych do szybkiego i wydajnego ukończenia prac. Przy dokonywaniu zmian w projektach, wszystkie strony w tym samym czasie są o tym zawiadamiane, dzięki czemu mogą na bieżąco aktualizować harmonogramy prac i dostaw, by nie wpływało to na jakość ani czas realizacji prowadzonych robót.

Jak wygląda proces BIM?

Jak wygląda proces BIM?

Proces BIM wspiera tworzenie inteligentnych danych, które mogą być używane przez cały cykl życia budynku lub danej infrastruktury.

Plan

Plan

Etap planowania polega m.in. na zebraniu danych o ukształtowaniu terenu naturalnego oraz istniejącym zagospodarowaniu działki.

Projekt

Projekt

Na tym etapie wykonywany jest projekt koncepcyjny. Proces poprzedzający budowę rozpoczyna się od wykorzystania danych BIM do planowania i logistyki.

Budowa

Budowa

W fazie wykonawczej, dzięki wykorzystaniu narzędzi do symulacji kolejnych etapów budowy, można uniknąć problemów logistycznych lub nieefektywności w zakresie planowania. Ulepszona wymiana informacji związanych ze zmianami harmonogramu pomaga wyeliminować kosztowne opóźnienia. 

Funkcjonowanie

Funkcjonowanie

Przechowywanie pełnych informacji o budynku i jego wyposażeniu służy do prawidłowego planowania czynności konserwacyjnych znajdujących się w nim urządzeń, co prowadzi do zmniejszenia liczby napraw, obniżenia kosztów utrzymania czy kosztów przyszłej rozbiórki obiektu.

Reference image

Dlaczego BIM jest ważny?

Dlaczego BIM jest ważny?

Dlaczego BIM jest ważny?

Według ONZ, do 2050 roku światowa populacja ludzi będzie wynosić 9,7 miliarda. Dlatego budownictwo musi poszukiwać bardziej wydajnych sposobów projektowania i budowania – zarówno jako środka do nadążania za globalnym popytem, jak i sposobu na tworzenie przestrzeni, które będą inteligentniejsze i bardziej trwałe.

BIM nie tylko pozwala zespołom projektowym i wykonawczym pracować efektywniej, ale również daje możliwość skompletowania informacji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu przez cały cykl jego życia. 

Skorzystaj z naszej wiedzy

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowali specjaliści Promat:

Obiekty BIM

Obiekty Promat BIM

Obiekty BIM

Biblioteka przydatnych obiektów na plaformie bimobject®.

Centrum Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe Siniat i Promat

Centrum Szkoleniowe

WYZNACZAMY STANDARDY.
Poznaj nowe oblicze szkoleń Promat.

Masz pytanie?

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie?

Przejdź do sekcji najczęściej zadawanych pytań na temat  produktów i systemów do biernej ochrony przeciwpożarowej. 

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług