Zabezpieczenie konstrukcji

Szeroka gama produktów takich jak płyty czy natryski, do zabezpieczenie konstrukcji przed działaniem ognia.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Stal jest materiałem nieorganicznym i klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500°C tracą swoją nośność. W trakcie pożaru stan taki osiągnięty jest po kilku minutach. Dlatego, aby zachować nośność konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R30 – R240 w warunkach pożaru standardowego.

Okładziny ogniochronne z płyt PROMATECT®

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych.

Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami pozwala na bardzo szybki montaż. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości wskaźnika masywności U/A zabezpieczanych profili. Przy użyciu płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

Ogniochronne farby PROMAPAINT® SC3 i PROMAPAINT® SC4

Jako rozwiązanie alternatywne, w przypadku gdy konstrukcja ze względów architektonicznych powinna pozostać widoczna, Promat oferuje farby ogniochronne PROMAPAINT® SC3 i SC4. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone farbami PROMAPAINT® osiągają klasę odporności ogniowej R15 – R120.

Ogniochronne natryski PROMASPRAY® P300, PROMAPAINT® C450

Innym rozwiązaniem zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych jest wykorzystanie natrysków ogniochronnych. Zapewniają one zabezpieczenie do klasy odporności ogniowej R240.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania doczytącze biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług