Zabezpieczenie konstrukcji

Szeroka gama produktów takich jak płyty czy natryski, do zabezpieczenie konstrukcji przed działaniem ognia.

Pobierz katalog: Konstrukcje stalowe Pobierz katalog: Konstrukcje żelbetowe
Zabezpieczenie konstrukcji

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Stal jest materiałem nieorganicznym i klasyfikowana jest jako niepalna. Z drugiej jednak strony, elementy konstrukcji stalowej w temperaturze ok. 500°C tracą swoją nośność. W trakcie pożaru stan taki osiągnięty jest po kilku minutach. Dlatego, aby zachować nośność konstrukcji konieczne jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń ogniochronnych. Promat oferuje rozwiązania pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R30 – R240 w warunkach pożaru standardowego.

Okładziny ogniochronne z płyt PROMATECT®

Wysoka stabilność płyt PROMATECT® pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych.

Możliwość łączenia elementów okładziny zszywkami pozwala na bardzo szybki montaż. Niezbędną grubość okładziny określa się wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości wskaźnika masywności U/A zabezpieczanych profili. Przy użyciu płyt PROMATECT® możliwe jest wykonanie cienkich, jednowarstwowych okładzin.

Video tutorial - zabezpieczenie konstrukcji stalowej

 

Pobierz katalog: Konstrukcje stalowe

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

PROMADUR® & PROMADUR® Top Coat

PROMADUR® to wodorozcieńczalna, przezroczysta powłoka pęczniejąca, niezawierająca rozpuszczalnika, służąca do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. To reaktywna farba ognioochronna najnowszej generacji, nadająca właściwą odporność ogniową drewnianym elementom konstrukcyjnym. Ze względu na swoją przezroczystość, naturalna powierzchnia materiałów drewnianych pozostaje widoczna, a estetyka drewna naturalnego jest w pełni zachowana.

PROMADUR® w trakcie pożaru pęcznieje wytwarzając izolacyjną pianę, która chroni drewno przed kontaktem z powietrzem (tlenem), obniżając palność i spowalniając przewodzenie energii (ciepła) pochodzącego od ognia do elementów drewnianych, podnosząc ich odporność ogniową.

PROMADUR® może być stosowany tylko wewnątrz budynków. W normalnych warunkach, stosowanie warstwy wierzchniej nie jest konieczne. Aczkolwiek w celu podwyższenia odporności na wilgoć i poprawy właściwości mechanicznych (m.in. odporności na ścieranie) można zastosować PROMADUR ® Top Coat.

PROMADUR® jest przyjazny dla środowiska ze względu na niską zawartość LZO i brak w składzie formaldehydu.

Zastosowanie

Zastosowanie

PROMADUR® stosuje się w celu obniżenia stopnia palności powierzchni drewnianych. Zgodnie z PN-EN-13501 jest wyrobem niezapalnym, co stanowi najwyższą możliwą klasę dla drewna naturalnego chronionego przed ogniem z zastosowaniem powłoki reaktywnej.

Odporność ogniowa drewnianych elementów nośnych (kolumn, belek, stropów i ścian) może zostać podniesiona poprzez zastosowanie pojedynczej powłoki PROMADUR®. Odporność ogniowa elementu drewnianego zależy od jego przekroju, kształtu, materiału, z jakiego został zrobiony (rodzaj drewna: iglaste lub liściaste, drewno lite, klejone, piłowane, strugane), gęstości drewna, dostępności tlenu oraz ilości i jakości zastosowanych powłok ogniochronnych. W zależności od powyższych czynników, PROMADUR® podnosi klasę odporności ogniowej elementów drewnianych do 120 minut (R120).

PROMADUR® można stosować we wszelkiego rodzaju budynkach, takich jak hotele, restauracje, szkoły, budynki użytku publicznego, muzea, biblioteki, biura i domy prywatne.

Pobierz katalog: Ściany

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług