Produkty i konstrukcje

Promat oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy produkty i systemy, których unikalna specyfika sprawdza się w przypadku każdego rodzaju projektu budowlanego.

Produkty

Poznaj szeroką ofertę naszych grup produktowych.

Płyty ogniochronne

Płyty ogniochronne

Niepalne płyty Promat stanowią bezpieczną barierę przed ogniem i wysoką temperaturą.

Farby ogniochronne

Farby ogniochronne

Pęczniejące powłoki ochronne Promat do zabezpieczenia konstrukcji stalowych i drewnianych.

Pozostałe produkty

Pozostałe produkty

Szeroki asortyment produktów gwarantujących odporność ogniową i trwałość właściwości użytkowych.

Drzwi i klapy rewizyjne

Drzwi i klapy rewizyjne

Klapy i drzwi rewizyjne umożliwiają ukrycie elementów instalacji, do których konieczny jest łatwy dostęp.

Konstrukcje

Promat oferuje pełną gamę systemów do biernej ochrony przeciwpożarowej.

Zabezpieczenie przegród budowlanych

Zabezpieczenie przegród budowlanych

Promat oferuje pełną gamę certyfikowanych rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej do stosowania na sufitach, ścianach i podłogach.

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych odpowiadają za redukcję ilości dymu. Sprawdź naszą ofertę. 

Przeszklenia ogniochronne

Przeszklenia ogniochronne

Promat®-SYSTEMGLAS and PROMAGLAS® are fire resistant, special combination glazing systems consisting of several layers of material.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług