Kanały oddymiające i wentylacyjne

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych odpowiadają za redukcję ilości dymu. Duża ilość dymu, ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność, uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację ludzi oraz zagrażałaby bezpieczeństwu ekip ratowniczych. Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie wentylacji pożarowej i dostosowanie jej do istniejących warunków w danym obiekcie, które w praktyce często nie należą do najłatwiejszych.

Pobierz katalog: Wentylacja i oddymianie >
Kanały oddymiające i wentylacyjne

Wytyczne projektowe

Kanały oddymiające i wentylacyjne

Wytyczne projektowe

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów budowlanych, jak również odporności ogniowej tych przewodów jako elementu budowlanego. Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów i elementów zmniejszone będzie ryzyko rozprzestrzeniania pożaru na inne kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjne. Rozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu PROMADUCT®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT®-L500. Istniejące kanały stalowe należy chronić w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części powoduje dodatkowe wymagania przeciwpożarowe. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie samodzielnych przewodów wentylacyjnych PROMADUCT®-500, co daje następujące korzyści:
 
 • eliminuje się kanał z blachy stalowej
 • jednowarstwowa ścianka przewodu
 • stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć
 • niewielka grubość ścianki przewodu: 25 – 50 mm
 • łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki
 • możliwość prefabrykacji
 • niewielki ciężar
 • gładka powierzchnia wewnętrzna
 • duża szczelność – niewielkie straty ciśnienia
 • zachowanie stałych wymiarów przekroju w warunkach pożaru (szczególnie ważne w przypadku oddymiania).

Przewody z płyt PROMATECT® stosowane są również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych.

Projektując kanały należy uwzględnić:

Projektując kanały należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej EIS
 • maksymalne wymiary i przekrój kanału
 • ciśnienia panujące w kanałach
 • wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
 • wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług