Vzduchotechnika a OTSH: požiarna ochrana

Potrubie vzduchotechniky môže byť namáhané ohňom z vonkajšej alebo vnútornej strany potrubia. Potrubie je požiarne namáhané podľa toho, v ktorom požiarnom úseku horí. Ak horí v úseku, ktorým potrubie prechádza, ide o vonkajšie namáhanie. Ak horí v úseku vedľajšom a do potrubia sú nasávané horúce plyny, ide o vnútorné namáhanie. Pre kompletnú klasifikáciu sa skúšajú oba prípady, navyše vertikálne aj horizontálne. Ďalšia skúška je potrebná na preukázanie tesnosti počas požiaru. To je potrebné pre odvod dymu a splodín horenia. Definované sú tri stupne podtlaku, čo súvisí s výkonom odsávacieho zariadenia (ventilátora). VZT potrubie prestupuje cez rôzne požiarne úseky stavby. Potrubie je rýchla cesta pre šírenie požiaru do iných požiarnych úsekov. Prúdením sa horúce plyny veľmi rýchlo dostanú na rôzne miesta stavby. Jedným z opatrení, ktorým sa šíreniu horúcich plynov a požiaru dá zabrániť, je aplikovať požiarne odolné potrubia. Systém potrubia musí zabrániť rozšíreniu požiaru vedením v potrubí, ale aj zabrániť prestupu tepla v mieste požiarnych deliacich konštrukcií a zabrániť nadmernej dĺžkovej rozťažnosti potrubia, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie konštrukcií. Pre odvod dymu a splodín horenia sa používajú samonosné potrubia, ktoré odolajú vysokým teplotám plynov. Zároveň v horúcom stave odolajú mechanickému namáhaniu spôsobenému podtlakom odsávacích ventilátorov.

Izolácia plechového VZT potrubia

Kovové potrubie nemá žiadne izolačné schopnosti, pôsobením tepla sa v neprijateľnej miere deformuje vo svojej prierezovej ploche a stráca tesnosť. Navyše dĺžková rozťažnosť kovového potrubia ohrozuje stabilitu konštrukcií, v ktorých je zakotvené. Nedostatočný závesný systém môže spôsobiť zrútenie celého potrubia.

Potrubie chránené protipožiarnymi doskami PROMATECT® spĺňa všetky požiadavky na požiarnu bezpečnosť ako izolácia, celistvosť, tesnosť, dĺžková rozťažnosť a nosnosť závesného systému. Kompenzátory nie sú potrebné.

Samonosné VZT potrubie

Tuhosť a stabilita dosiek PROMATECT® umožňuje montovať samonosné potrubie priamo z dosiek, bez inštalácie plechového potrubia. Samonosné potrubie je jednoduchšie z hľadiska montáže, zaberá menej miesta, spotrebuje sa menej materiálu, odpadá montáž plechového potrubia a preto je efektívnejšie. Je vhodné aj pre potrubia veľkých prierezov. VZT potrubia sa skúšajú podľa EN 1366-1 a klasifikujú podľa EN 13501-3. Klasifikácia obsahuje označenie ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, alebo ‘(i ↔ o)’, čím sa rozlíšuje požiarna odolnosť zvonku, zvnútra alebo oboma smermi. Obe riešenia spoločnosti Promat (izolácia plechového potrubia a samonosné potrubie) spĺňajú podmienky z oboch strán ‘(i ↔ o)’.

Potrubia pre OTaSH

Pre odvod tepla a splodín horenia sa využíva samonosné potrubie. Kombinácia požiadaviek veľkých prierezových rozmerov a veľkých podtlakov je technicky náročná. Stabilita dosiek PROMATECT® aj v podmienkach požiaru umožňuje tieto náročné aplikácie. Potrubia pre OTaSH delíme na dve skupiny:

  • single - potrubie na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úseku. Skúša sa podľa EN 1366-9 a klasifikuje podľa EN 13501-4
  • multi - potrubie pre odvod tepla a splodín horenia cez iný požiarny úsek. Skúša sa podľa EN 1366-8 a klasifikuje podľa EN 13501-4

Promat ponúka vyššie uvedené potrubia s požiarnou odolnosťou 120 minút. Zhotovujú sa z protipožiarnych dosiek PROMATECT®.

 

Požiarna ochrana vzduchotechnických potrubí a systémov na odvod splodín horenia
Ikona vzduchotechnika a odvod dymu a splodín horenia

Výhody

  • Samonosné potrubie bez plechového potrubia
  • Jednovrstvová konštrukcia
  • Stabilná robustná konštrukcia
  • Veľké prierezové rozmery potrubia
  • Požiar zvonku a zvnútra
  • Najvyššia trieda podtlaku

 

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb