Váš plán pasívnej požiarnej ochrany

Staviate školu, nemocnicu, kancelársku budovu, obytnú výškovú budovu alebo nákupné centrum? Pre každý typ veľkej budovy, ktorú projektujete, budete musieť zahrnúť plán pasívnej požiarnej ochrany, ktorý ju ochráni pred požiarom. Kompletný plán pasívnej požiarnej ochrany pozostáva zo 4 základných stavebných kameňov:

 

 

Bielo-šedé pozadie webu

1. Požiarna úniková cesta

Tabuľka s inštrukciami v prípade požiaru

1. Požiarna úniková cesta

Poskytnite ľuďom dostatok času na reakciu a evakuáciu.

Úniková cesta si vyžaduje osobitnú pozornosť, aby bola zaručená úspešná evakuácia všetkých osôb vo vnútri budovy. Štúdie ukazujú, že skutočný čas potrebný na evakuáciu budovy po požiarnom poplachu môže byť dlhší, než by ste čakali. Preto je dôležité, aby úniková cesta dokázala odolávať ohňu a vysokým teplotám oveľa dlhšie, nezávisle od zvyšku budovy.

Šedo-biele pozadie webu

2. Požiarno deliace konštrukcie a protipožiarne tesnenia

Muž vykonáva inšpekciu v oceľovej konštrukcii

2. Požiarno deliace konštrukcie a protipožiarne tesnenia

Zamedzte šíreniu požiaru v budove.

Ak sa oheň podarí udržať v uzavretom priestore v budove, bude možné bezpečne evakuovať ľudí a hasiči dokážu oheň zlikvidovať. Požiarne deliace konštrukcie sú preto jedným z kľúčových prvkov pasívnej požiarnej ochrany. Zaistite, aby steny, strop a podlaha odolali ohňu, a integrujte protipožiarne dvere a všetky potrebné protipožiarne riešenia, aby ste zabránili šíreniu ohňa v budove.

Bielo-šedé pozadie webu

3. Potrubia na odvádzanie dymu a ventiláciu

Prebiehajúce stavebné práce v City Palais Duisburg

3. Potrubia na odvádzanie dymu a ventiláciu

Zbavte sa dymu a spomaľte šírenie požiaru

Dym býva často hlavnou príčinou, prečo sa ľudia stávajú obeťami požiaru. Keď priestor zaplní dym a toxické plyny, zníži sa nielen viditeľnosť, ale aj množstvo dýchateľného vzduchu a dochádza k uduseniu. Dym je tiež hlavným faktorom šírenia ohňa. To je dôvod, prečo je potrubný systém na odvádzanie dymu kľúčovým faktorom pri projektovaní ochrany.

Šedo-biele pozadie webu

4. Ochrana nosných konštrukcií

Fotografie interiéru One World Trade Center New York, čierno-biela

4. Ochrana nosných konštrukcií

Predchádzajte zrúteniu nosnej konštrukcie budovy

Ihneď ako budova začne horieť, nosná konštrukcia môže strácať náležité vlastnosti a môže sa zrútiť. Ochrana nosných konštrukcií chráni nosné konštrukcie (oceľové, betónové, drevené, kompozitné alebo iné) tak, aby odolali vysokým teplotám a zachovávali si nosnosť. Ak sa budova pri požiari zachráni a je spôsobilá na obnovu a opätovné použitie, je to výsledok efektívneho a kvalitne otestovaného riešenia ochrany nosných konštrukcií.

Ako vám môže spoločnosť Promat pomôcť?

Na každom kroku plánu pasívnej požiarnej ochrany budete potrebovať spoľahlivé hodnotenie rizík a správne systémy na ochranu vašej budovy. Spoločnosť Promat vám pomôže porozumieť miestnym predpisom a zvoliť správne riešenie so všetkými požadovanými dokumentmi.

Predpisy o požiarnej bezpečnosti

Bočný pohľad na schodisko v knižnici

Predpisy o požiarnej bezpečnosti

Plán pasívnej požiarnej ochrany začína jasným pochopením právnych požiadaviek. Neustále sledujeme a analyzujeme miestne predpisy o požiarnej bezpečnosti a pomáhame vám vypracovať technickú správu so všetkými dokumentmi, ktoré ste povinní doložiť.

Získajte správne dokumenty

Hala pripravená na skúšanie požiarnej odolnosti

Získajte správne dokumenty

Zhromaždite všetky príslušné certifikáty a správy o klasifikácii, ktoré potrebujete k tomu, aby váš návrh v plnom rozsahu spĺňal požiadavky miestnych predpisov.

Zavolajte odborníkom

Muži a ženy sedia pri počítačoch v call centre so sluchátkami a mikrofónmi.

Zavolajte odborníkom

Náš tím technickej podpory bude schopný odpovedať na všetky vaše otázky, aj tie najťažšie. Vyskúšajte nás.

 

Podpora Promat

Logo Promat nad protipožiarnymi doskami vo výrobnej hale

Podpora Promat

Potrebujete pomôcť nájsť, čo hľadáte?

Kontaktujte miestneho odborníka na požiarnu bezpečnosť Promat a získajte najlepšie možné riešenie na splnenie zákonných požiadaviek na protipožiarnu ochranu.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb