Teie passiivse tulekaitse plaan

Kas ehitate kooli, haiglat, kontorit, kõrghoonet või kaubanduskeskust? Pole tähtis, mis otstarbeks hoone on mõeldud, kui see on suur hoone, peate seda tule eest kaitsma, lisades projekti ka passiivse tulekaitse kava. Põhjalik passiivse tulekaitsekava koosneb 4 põhiosast.

 

 

Reference image

1. Evakuatsiooniteed

1. Evakuatsiooniteed

1. Evakuatsiooniteed

Kavandage inimestele piisavalt aega reageerimiseks ja evakueerimiseks

Evakuatsioonitee ettevalmistamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et kõik ruumis olevad inimesed saaksid vajadusel edukalt evakueeruda. Uuringud näitavad, et evakueerumine hoonest võib tulekahjuhäire aktiveerumisel võtta oodatust kauem aega. Seetõttu on väga oluline, et evakuatsioonitee oleks tule eest kaitstud ja taluks kõrgeid temperatuure palju kauem kui muud hooneosad.

Reference image

2. Ruumide eraldamine ja tule leviku peatamine

2. Ruumide eraldamine ja tule leviku peatamine

2. Ruumide eraldamine ja tule leviku peatamine

Takistage tule levikut hoones

Kui tule levik piiritleb kinnises ruumis, saavad inimesed ohutult evakueeruda ja tuletõrjujad saavad tule kustutada. Seetõttu on ruumide eraldamine passiivse tulekaitse üks olulisemaid elemente. Veenduge, et seinad, lagi ja põrand oleksid tulekindlad, paigaldage tulekahju leviku vältimiseks hoonesse tulekindlad uksed ja võtke tarvitusele kõik vajalikud tuleohutusmeetmed.

Reference image

3. Suitsu väljatõmbe- ja ventilatsioonikanalid

3. Suitsu väljatõmbe- ja ventilatsioonikanalid

3. Suitsu väljatõmbe- ja ventilatsioonikanalid

Eemaldage suits ja aeglustage tule levikut

Suits on tulekahjudes sageli peamine surma põhjus. Kui ruumid täituvad suitsu ja mürgiste gaasidega, väheneb mitte ainult nähtavus, vaid ka õhu kogus, mille tagajärjel toimub lämbumine. Suits on ka üks peamisi tule levikut kiirendavaid tegureid. Seetõttu on õhukanalite süsteem, mille abil suitsu saab tõhusalt eemaldada, üks ohutuskava peamisi elemente.

Reference image

4. Konstruktiivne kaitse

4. Konstruktiivne kaitse

4. Konstruktiivne kaitse

Vältige kandvate konstruktsioonide purunemist

Kui hoones tekib tulekahju, nõrgenevad kandekonstruktsioonid ja need võivad kokku kukkuda. Konstruktiivsed kaitsemeetmed kaitsevad kandekonstruktsioone (teras, betoon, puit, komposiit jne) nii, et need taluvad kõrgeid temperatuure ja taluvad suuri koormusi. Kui hoonet saab pärast tulekahju renoveerida ja uuesti kasutada, on see tõhusate ja järeleproovitud konstruktsioonikaitse lahenduste tulemus.

Kuidas saab Promat Teid aidata?

Igas passiivse tulekaitsekava rakendamise etapis on oluline hinnata võimalikke riske ja valida sobivad lahendused konstruktsiooni kaitse. Promat aitab teil oma tulekaitse tehniliste lahenduste ja sertifitseeritud toodetega saavutada parima tulemuse.

Teadke nõudeid

Teadke nõudeid

Teadke nõudeid

Tutvustame Teile riigis kehtivaid ehitiste tuleohutuse põhinõudeid. Olenemata sellest, milline on Teie projekt, on meil kõik vastused olemas.

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige kõik vajalikud toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja klassifikatsiooniaruanded tagamaks, et Teie projekt vastab täielikult riigis kehtivate seaduste nõuetele.

Võtke ühendust ekspertidega

Võtke ühendust ekspertidega

Võtke ühendust ekspertidega

Meie tehnilise toe meeskond on valmis vastama kõigile Teie küsimustele. Isegi kõige keerulisematele. Veenduge ise.

Promat abi

Promat abi

Promat abi

Kas vajate abi parima tulekaitse lahenduse leidmisel?

Parima lahenduse saamiseks, mis vastab kõigile tulekaitse seadustele, pöörduge oma riigi Promati tulekaitse eksperdi poole.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk