Din passiva brandskyddsplan

Bygger du en skola, sjukhus, kontorsbyggnad, höghus för bostäder eller köpcentrum? För varje typ av stor byggnad du designar måste du inkludera en passiv brandskyddsplan för att skydda den mot brand. En komplett passiv brandskyddsplan består av Fyra viktiga byggstenar:

 

 

Reference image

1. Brandflyktväg

1. Brandflyktväg

1. Brandflyktväg

Ge människor tillräckligt med tid att reagera och evakuera

Flyktvägen behöver extra uppmärksamhet för att garantera en framgångsrik evakuering av alla människor. Studier visar att den faktiska tiden som krävs för att evakuera en byggnad efter ett brandlarm kan vara längre än man skulle kunna förvänta sig. Därför är det viktigt att flyktvägen kan motstå branden och höga temperaturer under en längre tid – oberoende av resten av byggnaden.

Reference image

2. Brandcellsindelning och brandbekämpning

2. Brandcellsindelning och brandbekämpning

2. Brandcellsindelning och brandbekämpning

Förhindra branden från att sprida sig genom byggnaden

Om en brand kan hållas inne i ett stängt utrymme i byggnaden kan människor säkert evakuera och brandmän kan släcka branden. Brandcellsindelning är därför en av de viktigaste faktorerna i passivt brandskydd. Se till att väggar, tak och golv tål brand och integrera brandsäkra dörrar och alla nödvändiga brandbekämpningslösningar för att förhindra att branden sprider sig genom byggnaden.

Reference image

3. Rökutsugning och ventilationskanaler

3. Rökutsugning och ventilationskanaler

3. Rökutsugning och ventilationskanaler

Få bort röken och bromsa brandens utveckling

Röken är ofta den främsta orsaken till att människor blir offer för en brand. När rök och giftiga gaser fyller rummet minskar det inte bara synligheten utan också mängden andningsbar luft och leder till kvävning. Rök är också en viktig faktor i spridningen av eld. Därför är ett kanalsystem för rökutsugning en grundläggande faktor i din skyddsdesign.

Reference image

4. Konstruktionsmässigt skydd

4. Konstruktionsmässigt skydd

4. Konstruktionsmässigt skydd

Undvik kollaps av byggnadens lastbärande struktur

När en byggnad brinner kan den lastbärande strukturen försämras och kollapsa. Konstruktionsmässigt skydd garanterar de lastbärande strukturerna (stål, betong, trä, komposit eller annat) på ett sådant sätt att de klarar höga temperaturer och bibehåller sin lastbärande förmåga. När en byggnad räddas under en brand och fortfarande är lämplig för reparation och återanvändning beror det på en effektiv och väl testad lösning med konstruktionsmässigt skydd.

Hur kan Promat hjälpa dig?

Med varje steg i din passiva brandskyddsplan behöver du en pålitlig riskbedömning och rätt system för att skydda din byggnad. Promat kan hjälpa dig att förstå din lokala lagstiftning och välja rätt lösningar med alla nödvändiga dokument.

Brandskyddsbestämmelser

Brandskyddsbestämmelser

Brandskyddsbestämmelser

En passiv brandskyddsplan börjar med en tydlig förståelse av de lagstadgade kraven. Vi övervakar och analyserar ständigt dina lokala brandskyddsbestämmelser och hjälper dig att skriva din tekniska rapport med alla dokument du behöver efterleva.

Få rätt dokument

Få rätt dokument

Få rätt dokument

Samla in alla korrekta certifikat och klassificeringsrapporter du behöver för att din design ska uppfylla din lokala lagstiftning.


Ring experterna

Ring experterna

Ring experterna

Vårt tekniska supportteam kan svara på alla dina frågor inklusive de som är riktigt svåra. Testa oss.

 

Promats support

Promats support

Promats support

Behöver du hjälp att hitta det du letar efter?

Kontakta din lokala Promat-brandsäkerhetsexpert för att hitta den bästa lösningen som uppfyller dina lagstadgade brandskyddskrav.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk