Brandtätning
Brandtätning
Namn
Kort beskrivning
Reaktion på brand
Använd kategori
Antal per sida
Testa en annan sökning med andra nyckelord eller filter

Installation av ett brandtätningssystem är avgörande för att bibehålla brandmotståndet hos en brandavskiljning som har öppningar (servicepenetrationer, öppna håligheter eller fogar) som kan tillåta brand eller het rök att passera till någon annan del av byggnaden. Effektiv eldstoppning i brandmotståndande separeringselement spelar en avgörande roll för att innehålla en brand vid källan. Det är viktigt att alla öppningar och luckor är eldstoppade för att begränsa eldspridningen

Promat tillhandahåller flera integrerade och effektiva brandtätningslösningar, inklusive framgångsrika och enkla att installera PROMASTOP®- och PROMASEAL®-system. Alla Promat-system och -skydd är certifierade för hög brandbeständighet, överensstämmer med de viktigaste internationella standarderna och har bevisad hållbarhet.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk