Brandtätning

Installation av ett brandtätningssystem är avgörande för att bibehålla brandmotståndet hos en brandavskiljning som har öppningar (servicepenetrationer, öppna håligheter eller fogar) som kan tillåta brand eller het rök att passera till någon annan del av byggnaden. Effektiv eldstoppning i brandmotståndande separeringselement spelar en avgörande roll för att innehålla en brand vid källan. Det är viktigt att alla öppningar och luckor är eldstoppade för att begränsa eldspridningen

Promat tillhandahåller flera integrerade och effektiva brandtätningslösningar, inklusive framgångsrika och enkla att installera PROMASTOP®- och PROMASEAL®-system. Alla Promat-system och -skydd är certifierade för hög brandbeständighet, överensstämmer med de viktigaste internationella standarderna och har bevisad hållbarhet.

16  produkter som hittades

Filter

Kategorier
Brandtätning
Sök
PROMASTOP®–FP

PROMASTOP®–FP

PROMASTOP®–FP är en permanent elastiskt svällande plugg som används för att förhindra spridning av brand.

PROMASTOP®–FB

PROMASTOP®–FB

PROMASTOP®-P är ett permanent elastiskt svällande block som används för att förhindra spridning av brand.

PROMASTOP®- FC15

PROMASTOP®- FC15

PROMASTOP®-FC15 är en brandtätningsmanschett för plaströr tillverkad av pulverbelagt rostfritt stål med ett särskilt svällande inlägg.

PROMASTOP®-FC3

PROMASTOP®-FC3

PROMASTOP®-FC3 är en brandtätningsmanschett för plaströr tillverkad av pulverbelagt rostfritt stål med ett särskilt svällande inlägg.

PROMASEAL®-A

PROMASEAL®-A

PROMASEAL®-A är ett akrylbaserat, enkomponents brandtätningsmedel. Skarvar utan rörelser kan tätas snabbt och säkert tack vara dess enastående appliceringsegenskaper.

PROMASTOP®-B

PROMASTOP®-B

PROMASTOP®-B är elastisk, expanderande brandskyddande och röktät sten.

PROMASTOP®-W

PROMASTOP®-W

PROMASTOP®-W är färdig att använda skummande tätningsband på en rulle.

PROMASTOP®-L

PROMASTOP®-L

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L är en grafitbaserad brandtätningskudde som möjliggör snabb, enkel och dammfri installation.

PROMASTOP®-CC CB

PROMASTOP®-CC CB

PROMASTOP®-CC CB är en hård rockwool/stenullsskivor, ytbehandlat med ett skikt utspädd brandskyddsfärg PROMASTOP© CC.

PROMASTOP®-FC MD

PROMASTOP®-FC MD

PROMASTOP®-FC MD är en brandtätningsmanschett med flera diametrar för plaströr med en speciell svällande tätning och ytskikt av rostfritt stål.

PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC

PROMASTOP®-CC-färg är grå "hybrid" brandskyddsfärg på vattenbasis.

PROMASTOP®-FC6

PROMASTOP®-FC6

PROMASTOP®-FC6 är en brandtätningsmanschett för plaströr tillverkad av pulverbelagt rostfritt stål med ett särskilt svällande inlägg.

PROMASTOP®-S

PROMASTOP®-S

PROMASTOP®-S och PROMASTOP®-L är en grafitbaserad brandtätningskudde som möjliggör snabb, enkel och dammfri installation.

PROMASEAL®-S

PROMASEAL®-S

PROMASEAL®-S är ett elastiskt enkomponent brandtätningssilikon.

PROMASTOP®-I

PROMASTOP®-I

PROMASTOP®-I är en vattenbaserad svällande beläggning.

PROMASEAL®-AG

PROMASEAL®-AG

PROMASTOP®-AG är ett akrylbaserat, svällande, enkomponents brandtätningskitt med hög expansionsfaktor.

60 års expertis
Testade och certifierade lösningar
Globalt servicenätverk