Konstruktion

Promat is the only global expert to offer the building industry a complete portfolio of passive fire protection products and systems to comply with local legal fire safety requirements. We help you to protect both new and refurbished buildings with well proven solutions. Our impressive list of reference cases has given us a wealth of know-how and expertise. Our fire protection experts help you to make the right choice.

Reference image

Konstruktionsmässigt skydd

structural protection

Konstruktionsmässigt skydd

 

Huvudstrukturen i en byggnad behöver ett tillförlitligt passivt brandskydd för att behålla sin lastbärande förmåga vid brand. Promat erbjuder utmärkta lösningar för att täcka och skydda din lastbärande struktur (stål, betong, trä och komposit) med hänsyn till lokala bestämmelser och estetiska kriterier.

Discover more
Reference image

Brandcellsindelning

Brandcellsindelning

Brandcellsindelning

Effektiv brandcellsindelning har visat sig vara den bästa lösningen för att begränsa brand och undvika att den sprids genom byggnaden. Promat erbjuder arkitekter, ingenjörer och installatörer speciella brandplattor som kombinerar enkel montering med exceptionellt brandmotstånd för brandsäkra tak, golv och partitioner. 

Reference image

Brandtätning

Brandtätning

Brandtätning

Ett utrymme behöver brandbekämpningslösningar av hög kvalitet för att säkerställa dess prestanda. Eftersom specialiserade installatörer skapar övergångar för kablar, kanaler eller rör monteras våra kragar och omslag för att skydda utrymmet. Vid brand tätar kragarna – som är fyllda med expanderbart grafit – partitionen för att förhindra spridningen av eld.

Reference image

Rökutsugning och ventilation

Rökutsugning och ventilation

Rökutsugning och ventilation

Rökutsugning är en avgörande faktor för att kontrollera brand och skydda människor. Studier visar att rök är en viktig källa för spridning av eld genom byggnaden. Giftiga gaser blockerar också utgångarna för de som befinner sig i byggnaden. Därför är rökutsugning så avgörande. Promat erbjuder en unik och underhållsfri lösning för rökutsugning och ventilation.

Hur kan Promat hjälpa dig?

Varje steg i din passiva brandskyddsplan behöver en pålitlig riskbedömning och rätt system för att skydda din byggnad. Promat kan hjälpa dig att uppnå bästa resultat med brandsäkerhetsteknik och certifierade produkter.

Tunnlar

Tunnlar

Tunnlar

Tunnlar måste klara extremt höga temperaturer. Promat har utvecklat speciella plattor och sprayer som skyddar tunnlar från brand och håller dem underhållsfria under många år.

Industri

Industri

Industri

Vi hjälper industrin att utveckla säkra produkter och producera på ett mer hållbart sätt, utveckla skräddarsydda lösningar inom brandsäkerhet samt termisk och akustisk isolering som används inom ett brett spektrum av industrier: allt från anläggningar med termisk solkraft till kryssningsfartyg eller flygplan.

Ring experterna

Ring experterna

Ring experterna

Vårt tekniska supportteam kan svara på alla dina frågor inklusive de som är riktigt svåra. Testa oss.

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk