Certifiering och brandtester

Våra produkter och lösningar genomgår omfattande brandtester innan de får rätt certifikat och klassificeringsrapporter som låter dem finnas på marknaden. Denna produkt- och systemutvecklingsprocess går långt utöver vad som krävs ur en regleringssynpunkt. En passiv brandskyddslösning från Promat ger människor värdefull tid att fly från byggnaden när en bryter ut. Och det hjälper brandmän att rädda liv.

 

Reference image

Våra certifikat

Våra certifikat

Våra certifikat

Hos Promat vill vi erbjuda våra produkter den högsta nivån av tester och certifiering som finns globalt. Vi lägger till våra egna specifika tester till de lagstadgade testerna för att säkerställa att våra produkter och system skyddar väl i verkliga brandsituationer. Dessutom strävar vi efter specifik CE-märkning som “brandskyddsprodukter” baserad på en europeisk teknisk bedömning (ETA). Om en produkt levereras med en CE-märkning som en “brandskyddsprodukt” har brandtesterna bedömts och godkänts av ett certifierat organ och produkternas hållbarhet deklareras av en tredje part. De viktigaste produkterna från Promat har denna specifika CE-märkning vilket inte bara ger dem en garanti för Europa och världen utan även den bästa garantin för våra kunder.

Varje CE-märkt produkt från Promat levereras med enPrestandadeklaration (DOP) som listar de väsentliga prestationerna och de klassificerings- eller bedömningsrapporter som är kopplade till produkten. Detta dokument ger dig allt du behöver för att uppfylla dina lokala lagstadgade krav i Europa och värdefull information om produkterna för resten av världen

Reference image

Våra brandtestmetoder

Våra brandtestmetoder

Våra brandtestmetoder

Våra material, produkter och system är resultatet av en rigorös forsknings- och testprocess, validerad av oberoende certifieringsmyndigheter. Denna utvecklingsprocess går utöver de grundläggande tillsynskraven. System testas under verkliga förhållanden för att säkerställa att de lever upp till sitt löfte.

I standardiserade testkonfigurationer utvärderas inte många kritiska eller svaga punkter i ett system eller tillämpning. Våra experter vet att specifika svagheter kan göra skillnaden mellan ett framgångsrikt skydd och misslyckande med tragiska konsekvenser. Vi är övertygade om att det inte räcker att begränsa utvärderingen av våra system till standardtester. Därför levereras våra produkter med certifikat, bedömningar och rapporter som garanterar den ultimata prestandan.

Få din dokumentation med prestationsgranskningar

Få din dokumentation med prestationsgranskningar

Få din dokumentation med prestationsgranskningar

Här hittar du dokumentation med prestationsgranskningar (DOP) som du behöver för att bevisa att Promats produkter och system uppfyller de mest krävande lagstadgade krav.

Passiva brandskyddsplaner

Passiva brandskyddsplaner

Passiva brandskyddsplaner

Bygger du en skola, sjukhus, kontorsbyggnad, bostadshus eller köpcentrum? För varje typ av stor byggnad du designar måste du inkludera en passiv brandskyddsplan för att skydda den mot brand.

Ring experterna

Ring experterna

Ring experterna

Vårt tekniska supportteam kan svara på alla dina frågor inklusive de som är riktigt svåra. Testa oss.

 

Promats tekniska support

Kontakta vårt tekniska supportteam med dina frågor om passiva brandskyddslösningar, våra produkter och system eller installationsråd ...

Teknisk dokumentation

Hitta produktdatablad, systembroschyrer, prestandadeklarationer, installationsmanualer och andra dokument du behöver för att få jobbet gjort.

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk