Certificering en brandproeven

Onze producten worden in verschillende configuraties onderworpen aan brandproeven. De resultaten van deze brandproeven dienen als basis voor de classificatie van het geteste systeem en worden weergegeven in het bijbehorende classificatierapport. Een passieve brandbeschermingsoplossing van Promat geeft mensen kostbare tijd om het gebouw veilig te verlaten in geval van brand. Bovendien helpt ze de brandweer om mensenlevens te redden.

 

Reference image

Certificering

Certificering

Certificering

Bij Promat willen we onze producten op het hoogste niveau laten testen en certificering bieden die wereldwijd beschikbaar is. Naast wettelijk voorgeschreven testen voeren wij ook eigen testen uit om zeker te zijn dat onze producten en systemen bij een werkelijke brand voldoende bescherming bieden. Verder stellen wij alles in het werk om de CE-markering voor “brandwerende producten” te verkrijgen op basis van de Europese Technische Beoordeling (ETA) van het product in kwestie. De CE bewijst dat het product werd beoordeeld door een onafhankelijk orgaan en dat het voldoet aan de daarvoor geldende regels inzake veiligheid, gezondheid en milieu binnen de Europese Economische Ruimte. De belangrijkste Promat producten dragen een CE-label.

Elk Promat product met CE-markering gaat vergezeld van een prestatieverklaring (DOP), die informatie verschaft over de producteigenschappen en prestaties.

Reference image

Brandproeven

Brandproeven

Brandproeven

Onze materialen, producten en systemen zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek. Systemen worden in reële omstandigheden getest om zeker te zijn dat ze de beloofde prestaties waarmaken. Deze brandproeven worden uitgevoerd volgens de geldende Europese testnorm voor het bouwdeel in kwestie door een onafhankelijk, geaccrediteerd testlaboratorium.

In een standaardtestopstelling worden kritieke of zwakke punten van een systeem of toepassing vaak over het hoofd gezien. Onze deskundigen beseffen dat bepaalde zwakke punten het verschil kunnen maken tussen het succes van de bescherming en het falen ervan, met vaak tragische gevolgen. Wij zijn ervan overtuigd dat standaardproeven ontoereikend zijn om onze systemen effectief te beoordelen. Daarom worden onze systemen aanvullend beoordeeld en geleverd met documenten en testrapporten die garant staan voor topprestaties.

Hoe kan Promat u helpen?

In elke stap van het plan voor passieve brandbescherming moet u de risico's op betrouwbare wijze inschatten en de juiste systemen kiezen om uw gebouw te beschermen. Promat helpt u het beste resultaat te bereiken met geteste systemen en gecertificeerde producten.

Vraag prestatieverklaringen op

Vraag prestatieverklaringen op

Vraag prestatieverklaringen op

Hier vindt u de prestatieverklaring die u nodig heeft om te bewijzen dat het Promat product in kwestie voldoet aan de Europese voorschriften.

Ontwerp uw brandveiligheidsplan

Ontwerp uw brandveiligheidsplan

Ontwerp uw brandveiligheidsplan

Bouwt u een school, ziekenhuis, kantoorgebouw, woongebouw of winkelcentrum? Voor elk gebouw moet u in de ontwerpfase een plan voor passieve brandbescherming uitwerken om de constructie brandveilig te houden.

Bel onze experts

Bel onze experts

Bel onze experts

Ons Technical Excellence Centre heeft het antwoord op al uw vragen. Ook de moeilijke. Neem gerust de proef op de som.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar