Brandveilig renoveren 10 x makkelijker gemaakt

Brandveilig renoveren 10 x makkelijker gemaakt

In Nederland zijn er heel wat gebouwen die aan vernieuwing toe zijn en niet meer voldoen aan de huidige (energie)normen. Men kan dan enerzijds kiezen voor een renovatie, waarbij men het pand een frisse en vernieuwde look geeft. Of men kan kiezen voor een transformatie, waarbij het pand ook een andere gebruiksfunctie krijgt. Hoe dan ook moeten we steeds aandacht schenken aan de gebruikte materialen en mag de brandveiligheid bij een renovatie of transformatie niet uit het oog verloren worden.

Draagconstructies brandveilig beschermen bij een renovatie

Bij het realiseren van een brandveilig gebouw zijn er vanuit de bouwregelgeving twee uit-gangspunten:

  1. De gebruikers van het gebouw moeten bij brand veilig kunnen vluchten.
  2. De brand moet beheersbaar blijven. Het is dus van belang dat het gebouw niet bezwijkt. De ‘hoofddraagconstructie’ moet bij brand voldoende lang zijn sterkte behouden.

Bij verhitting tot +/- 550°C vermindert de effectieve vloeigrens van constructiestaal tot 60% van de oorspronkelijke waarde. De oude Nederlandse norm zowel als de Europese norm nemen aan dat staal tot 400°C de volle draagsterkte behoudt. Het is begrijpelijk dat een belaste staalconstructie bij blootstelling aan hitte de belasting op een zeker ogenblik niet meer zal kunnen dragen en dus zal bezwijken. De temperatuur waarbij dit plaatsvindt noemt men de kritieke staaltemperatuur. Bij een lagere belasting ligt deze temperatuur hoger.

Om staal voldoende lang intact te laten tijdens een brand, is het van belang om een brandwerende bescherming aan te brengen. Deze brandwerende bescherming van staal gaat een te snelle bezwijking van de stalen kolommen of liggers tegen. Met PROMATECT®-H biedt Promat een geteste oplossing aan die stalen kolommen of liggers tot 180 minuten beschermt in geval van brand.

Het creëren van brandcompartimenten in een renovatie

Het Bouwbesluit (Bbl) schrijft voor dat gebouwen in brandcompartimenten ingedeeld moeten worden. Horizontaal wordt het compartiment begrensd door brandwerende vloeren, verticaal door brandwerende binnen- en buitenwanden. PROMATECT®-100 is de brandwerende plaat bij uitstek die wordt ingezet voor brandwerende compartimentering.

Meer weten over onze oplossingen voor brandveilig renoveren? Download meteen onze brochure.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Steel Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap
Geteste & gecertificeerde oplossingen
Wereldwijd beschikbaar