Testiranje na požar i sertifikacija proizvoda

Naši proizvodi i rešenja podležu obimnom testiranju na požar pre nego što dobiju odgovarajuće sertifikate i klasifikacione izveštaje za izlazak na tržište. Ovaj razvojni proces proizvoda i sistema je daleko stroži od zakonskih zahteva. Promat rešenje za pasivnu protivpožarnu zaštitu daje ljudima dragoceno vreme da napuste zgradu kada izbije požar. I pomaže vatrogascima da spasu ljudske živote.

 

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Sertifikati marke Promat za pasivnu protivpožarnu zaštitu

Vatrogasac na merdevinama gasi požar koji bukti na krovu stambenog objekta vodom iz vatrogasnog creva dok se tamni dim diže.

Sertifikati marke Promat za pasivnu protivpožarnu zaštitu

Mi u kompaniji Promat želimo da naši proizvodi prođu kroz najstrože testiranje i sertifikaciju u čitavom svetu. Zakonski zahtevanim testovima dodajemo svoje specifične testove da bi Vas naši proizvodi i sistemi garantovano dobro štitili u slučaju požara. Osim toga, težimo specifičnoj CE oznaci za „protivpožarni proizvod“ koja se zasniva na dokumentu „Evropska tehnička ocena“ (ETA). Ako se proizvod isporučuje sa CE oznakom za „protivpožarni proizvod“, znači da je testove na požar ocenilo i odobrilo ovlašćeno telo i da je postojanost proizvoda deklarisalo treće lice. Glavni Promat proizvodi imaju ovu specifičnu CE oznaku – osim što ih čini konkurentnim u Evropi i svetu, ona daje najbolju garanciju našim kupcima.

Uz svaki Promat proizvod sa CE oznakom isporučuje se deklaracija o performansama (DOP) u kojoj su navedene najbitnije performanse i izveštaji o klasifikaciji ili oceni proizvoda. Ovaj dokument Vam daje sve ono što Vam treba da biste zadovoljili lokalne zakonske propise u Evropi, kao i dragocene informacije o proizvodima za ostatak sveta.

 

 

Blok pozadina koja se sastoji od tri horizontalna dela od kojih je srednji (najširiji) beli a gornji i donji su crni

Naše metode testiranja na požar

Proizvodni sektor u kome se vrši ispitivanje protivpožarnih svojstava sa namenskom kabinom iza žutih čeličnih konstrukcija.

Naše metode testiranja na požar

Naši materijali, proizvodi i sistemi su rezultat rigoroznog procesa istraživanja i testiranja koji potvrđuju nezavisni organi za izdavanje sertifikata. Ovaj razvojni proces je stroži od osnovnih zakonskih zahteva. Sistemi se testiraju u realnim uslovima da bi se obezbedila njihova predviđena funkcija.

Prilikom standardnog testiranja ne ocenjuju se mnoge kritične ili slabe tačke unutar sistema ili područja primene. Naši stručnjaci znaju da određene slabosti mogu da ukažu na razliku između uspešne zaštite i neuspešne zaštite sa tragičnim posledicama. Ubeđeni smo da nije dovoljno da ocenjivanje svojih sistema ograničimo na standardne testove. Zato svoje proizvode isporučujemo sa sertifikatima, ocenama kvaliteta i izveštajima koji garantuju njihove vrhunske performanse.

 

 

 

 

Kako Promat može da Vam pomogne?

Pri svakom koraku tokom pravljenja plana pasivne protivpožarne zaštite trebaju Vam pouzdana ocena rizika i odgovarajući sistemi za zaštitu zgrade. Promat može da Vam pomogne da razumete lokalne propise i odaberete odgovarajuća rešenja sa svim potrebnim dokumentima.

Upoznajte se sa propisima

Pogled na dva nivoa moderno dizajnirane biblioteke koji su povezani dijagonalnim stepeništem i čije su police pune knjiga.

Upoznajte se sa propisima

Obezbeđujemo Vam pregled relevantnih propisa za protivpožarnu bezbednost zgrada koji važe u Vašoj državi. Imamo odgovor za svaki Vaš projekat.

Planovi pasivne protivpožarne zaštite

Projektant na radnom mestu planira i analizira projekat na stolu na kome se nalaze dokumenti, podsetnici i tablet računar.

Planovi pasivne protivpožarne zaštite

Da li gradite školu, bolnicu, poslovnu zgradu, stambenu višespratnicu ili tržni centar? Za svaki tip velike zgrade koju projektujete moraćete da napravite plan pasivne protivpožarne zaštite kako biste je zaštitili od požara.

Pozovite stručnjake

Call centar u kome nasmejani i uredni agenti u belim košuljama i sa slušalicama sa mikrofonom pružaju uslugu tehničke podrške

Pozovite stručnjake

Naš tim za tehničku podršku zna sve odgovore na Vaša pitanja – i na ona najteža. Slobodno proverite.

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža