Informaciono modeliranje zgrada: naša ponuda BIM rešenja

BIM proces značajno je promenio način na koji projektujemo i gradimo. U skladu s tim, kompanija Promat nudi kvalitetna BIM rešenja za vaš građevinski projekat. Naš cilj je da vam omogućimo integrisanje rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu sa vašim BIM projektom, tako da možete deliti te informacije sa svim angažovanim građevinskim partnerima.

  1. Naša ponuda BIM rešenja obuhvata: Integracija: Pružamo vam mogućnost da integrišete vaša rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu direktno u vaš BIM projekat. Na taj način, sve relevantne informacije o protivpožarnoj zaštiti biće dostupne na jednom mestu, olakšavajući komunikaciju i saradnju sa ostalim članovima tima.

  2. Koordinacija: Naša BIM rešenja omogućavaju vam preciznu koordinaciju između različitih disciplina u vašem projektu. Ovo pomaže u otkrivanju potencijalnih konflikata ili kolizija između protivpožarnih rešenja i ostalih elementa projekta, čime se smanjuje rizik od grešaka i nedostataka u kasnijim fazama izgradnje.

  3. Vizualizacija: Kroz BIM model možete dobiti realističan prikaz vašeg projekta sa integrisanim rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu. Ova vizualizacija omogućava bolje razumevanje prostora i olakšava donošenje informisanih odluka u vezi sa protivpožarnom zaštitom.

  4. Efikasnost: Korišćenje BIM rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu može pomoći u poboljšanju efikasnosti procesa projektovanja i izgradnje. Precizniji podaci, bolja koordinacija i vizualizacija doprinose smanjenju vremena i troškova, kao i poboljšanju kvaliteta projekta.

Uz naše BIM rešenje, možete biti sigurni da ćete imati sveobuhvatno informaciono projektovanje zgrada sa integrisanim rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu. Naš tim stručnjaka je spreman da vam pruži podršku tokom celog procesa, obezbeđujući vam pouzdanu podršku i rezultate koji ispunjavaju vaše zahteve.

Blok pozadina koja se sastoji od tri horizontalna dela od kojih je srednji (najširiji) beli a gornji i donji su crni

Ovde se nalaze naše BIM biblioteke

Prelepi građevinski objekat i mesto gde se nalaze naše BIM biblioteke.

Ovde se nalaze naše BIM biblioteke

Želimo da obezbedimo da možete da implementirate naša rešenja za zaštitu od požara u svojim BIM projektima, odnosno informatičkom projektovanju građevina. Zato u BIM biblioteku neprestano dodajemo kvalitetne objekte.

Takođe podržavamo izvođače pri ulasku u svet BIM graditeljstva i uspostavljanju uske saradnje sa arhitektima i inženjerima.

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Saradnja putem BIM-a u raznim fazama projektovanja objekata

Pogled odozgo na sto sa dokumentacijom, alatkama i kancelarijskim priborom, a oko koga su 4 projektanta i građevinskih inžinjera koji se bave projetovanjem objekata.

Saradnja putem BIM-a u raznim fazama projektovanja objekata

Informaciono projektovanje zgrada (BIM) poboljšava saradnju između arhitekata, inženjera, graditelja i montažera u svakoj fazi projektantsko-građevinskog procesa. Sada nam BIM omogućava da putem jednog digitalnog sistema delimo sve relevantne informacije o građevinskom procesu.

Pošto se projekti često prilagođavaju tokom građevinske faze, sada svi dobijaju iste informacije u isto vreme, pa mogu da rade prema istom građevinskom planu. Ovaj novi način rada sprečava greške i znatno povećava efikasnost.

Promat veruje da je saradnja ključni faktor za projektovanje i izgradnju najbolje protivpožarne zaštite za Vaš projekat. Zato arhitektama i inženjerima nudimo jedinstvenu uslugu.

 

Razvijamo namenska BIM rešenja u cilju efikasne integracije njihovog plana pasivne protivpožarne zaštite sa njihovim BIM projektom. Svaki građevinski projekat je jedinstven, zbog čega Vam nudimo namensko BIM rešenje.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža