Promat protivpožarna rešenja za vaše građevinske projekte

Pomažemo Vam u svakom koraku projektantskog procesa da bismo bili sigurni da Vaše rešenje za pasivnu protivpožarnu zaštitu zadovoljava sve zakonske propise na Vašem tržištu i da je spremno da zaštiti ljude, zgrade i materijalna sredstva. 

Upoznajte se sa propisima

Pogled na dva nivoa moderno dizajnirane biblioteke koji su povezani dijagonalnim stepeništem i čije su police pune knjiga.

Upoznajte se sa propisima

Obezbeđujemo Vam pregled relevantnih propisa za protivpožarnu bezbednost zgrada koji važe u Vašoj državi. Imamo odgovor za svaki Vaš projekat.

Napravite plan protivpožarne zaštite

Projektant na radnom mestu planira i analizira projekat na stolu na kome se nalaze dokumenti, podsetnici i tablet računar.

Napravite plan protivpožarne zaštite

Da li gradite školu, bolnicu, poslovnu zgradu, stambenu višespratnicu ili tržni centar? Za svaki tip zgrade koju projektujete moraćete da napravite plan pasivne protivpožarne zaštite kako biste je zaštitili od požara.

Nabavite odgovarajuće dokumente

Proizvodni sektor u kome se vrši ispitivanje protivpožarnih svojstava sa namenskom kabinom iza žutih čeličnih konstrukcija.

Nabavite odgovarajuće dokumente

Prikupite sve odgovarajuće deklaracije o performansama, sertifikate ili klasifikacione izveštaje koji Vam trebaju da bi Vaš projekat zadovoljio sve lokalne propise o protivpožarnoj zaštiti.

Promatov delokrug zaštite od požara i tržišta

Šezdeset godina stručnosti u oblasti pasivne protivpožarne zaštite i vrhunske izolacije dovelo je do razvoja tehnologija i kvalitetnih proizvoda koji se koriste u mnogim delatnostima.

Zgrade

Radnici u žutim prslucima i šlemovima koji stoje između objekata gledaju dizalicu kako podiže teret na vrh jedne od zgrada.

Zgrade

Veliki građevinski projekti zahtevaju specifična rešenja za protivpožarnu zaštitu u cilju zaštite konstrukcije, požarne sektorizacije, sprečavanja širenja požara, ventilacije i odvođenja dima. Promat nudi kompletno rešenje za zaštitu ljudskih života i dragocenih materijalnih sredstava.

Tuneli

Građevinski radovi u osvetljenom betonskom tunelu sa visokom tavanicom koji skreće udesno u kom je nekoliko radnika i vozilo

Tuneli

Tuneli moraju da budu u stanju da izdrže izuzetno visoke temperature. Razvili smo specijalne ploče i maltere koji štite sredstva uložena u tunele i zbog kojih ne moraju da se održavaju još mnogo godina. Ovde možete da saznate nešto više o našoj globalnoj delatnosti u vezi sa tunelima.

Industrija

Čeoni pogled u avion u letu koji se nalazi iznad zelenih predela i brda, a iznad koga su plavo nebo i pojedini oblaci.

Industrija

Pomažemo raznim industrijskim granama da razvijaju bezbedne proizvode i da ih prave na održiviji način. Razvijamo namenska rešenja za protivpožarnu zaštitu i termičku i zvučnu izolaciju koja se koriste u mnogim delatnostima.

Naše reference

Proverite kako pomažemo arhitektama i inženjerima da zaštite moderne i zahtevne građevinske projekte.

eksterijer hotela Crowne Plaza Beograd

Hotel Crowne Plaza, Beograd

Crowne Plaza Beograd, bio je opsežno renoviran, uključujući protivpožarnu zaštitu protivpožarnim premazom, fasadnim pločama, kanalima za elektro instalacije.

Naše reference

Stručni članci

Povežite se sa našim inženjerima zaštite od požara i naučite o najnovijim trendovima u pasivnoj zaštiti od požara. Otkrijte kako zajedno možemo koristiti nove uvide za procenu rizika i zaštitu života.

Prodori kablova u zidu poprečni presek

Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi

Kablovi, kablovski snopovi, kablovska creva, snopovi creva, prazne cevi, kablovski regali i lestvičasti kablovski nosači mogu takođe da prolaze kroz zaptivke prodora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama i trebalo bi ih uzeti u obzir u svim fazama projektovanja i korišćenja. U poslednjem delu naše serije članaka o zaptivkama prodora objašnjeni su neki opšti aspekti vezani za prodore kablova.

Stručni članci

Promat podrška

Promat proizvodni pogon iznutra u kome se nalaze mašine, proizvodi, i instalacije. U centru slike je veliki Promat logo.

Promat podrška

Treba li Vam pomoć da biste našli to što tražite?

Javite se lokalnom Promat stručnjaku za protivpožarnu bezbednost da biste pronašli najbolje rešenje koje zadovoljava Vaše zakonske zahteve za protivpožarnu zaštitu.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža