Teie projektid

Aitame teid igas projekteerimise etapis, et tagada passiivsete tulekaitse lahenduste vastavus kõigile Teie riigis kehtivate seaduste nõuetele ja kaitsta inimesi, hooneid ning vara.

Teadke nõudeid

Teadke nõudeid

Teadke nõudeid

Tutvustame Teile riigis kehtivaid ehitiste tuleohutuse põhinõudeid. Olenemata sellest, milline on Teie projekt, on meil kõik vastused olemas.

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige kõik vajalikud toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja klassifikatsiooniaruanded tagamaks, et Teie projekt vastab täielikult riigis kehtivate seaduste nõuetele.

Meie turg

60-aastane kogemus passiivse tulekaitse valdkonnas ja kvaliteetsete tulekaitsetoodete tootmine võimaldab meil edasi arendada tehnoloogiaid ja toota kvaliteetseid tooteid, mida kasutatakse paljudes tööstusharudes.

Ehitus

Ehitus

Ehitus

Suurte ehitusprojektide jaoks on vaja spetsiaalseid tulekaitselahendusi , mis hõlmavad konstruktsioonide kaitset, ruumide eraldamist, tule leviku peatamise meetmeid, ruumide ventilatsiooni ja suitsu eemaldamist. Promat pakub terviklikku lahendust, mis aitab kaitsta inimeste elu ja väärtuslikku vara.

Tööstus

Tööstus

Tööstus

Aitame tootjatel luua ohutuid tooteid ja muuta need jätkusuutlikumaks. Koostame klientide konkreetsetele vajadustele vastavaid tuleohutuse, soojus- ja heliisolatsioonilahendusi. Neid kasutatakse väga erinevates tööstusharudes.

Tehtud tööd

Siin saate teada, kuidas aitame arhitektidel ja inseneridel tulekaitseliselt lahendada tänapäeva ambitsioonikate ehitusprojektide.

Promat abi

Promat abi

Promat abi

Kas vajate abi parima tulekaitse lahenduse leidmisel?

Parima lahenduse saamiseks, mis vastab kõigile tulekaitse seadustele, pöörduge oma riigi Promati tulekaitse eksperdi poole.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk