Sertifitseerimine ja vastupidavuse testimine

Meie tooteid ja lahendusi hinnatakse põhjalikult enne nende turule laskmist, katsetades nende tulepüsivust - alles siis, kui nende ohutuses on veendutud, väljastatakse vajalikud sertifikaadid ja klassifitseerimisaruanded. See toote- ja süsteemide arendusprotsess ületab kaugelt seadustes sätestatud nõudeid. Promati passiivsed tulekaitselahenused tagavad inimestele rohkem aega tulekahju korral hoonest lahkuda, kui iga minut on äärmiselt kallis, ning aitavad tuletõrjujatel elusid päästa.

 

Reference image

Meie sertifikaadid

Meie sertifikaadid

Meie sertifikaadid

Soovime, et Promat toodete kvaliteet oleks tõestatud kõrgeimal tasemel läbi viidud testimise ja sertifitseerimise abil. Lisaks seaduses nõutavatele testidele viime läbi ka oma katseid, veendumaks, et meie tooted ja süsteemid pakuvad tulekahju korral lubatud kaitset. Lisaks soovime tagada, et meie tuleohutustooted vastavad CE-märgisele kehtivatele Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) nõuetele. Kui tootel on CE-märgis, tähendab see seda, et tulekindluse katseid on hinnanud ja heaks kiitnud sertifitseeritud asutus ning toote vastupidavuse on heaks kiitnud kolmas osapool. Peamised Promati tooted on CE-vastavusmärgisega, mis mitte ainult ei ava uksi Euroopa ja maailmaturgudele, vaid annab meie klientidele ka parima garantii.

Igale Promat CE-vastavusmärgisega tootele väljastatakse toimivusdeklaratsioon (DoP), milles on esitatud tootega seotud peamised toimivusnäitajad ning klassifitseerimis- või hindamisaruanded. See dokument kinnitab seadusest tulenevate nõuete täitmist Euroopas ja pakub olulist teavet ülejäänud maailmale.

Reference image

Meie tulekindluse katsemeetodid

Meie tulekindluse katsemeetodid

Meie tulekindluse katsemeetodid

Meie materjalid, tooted ja süsteemid on range uurimis- ja testimisprotsessi tulemus, mille on heaks kiitnud sõltumatud sertifitseerimisasutused. See tootearenduse teekond ületab tugevalt seaduses määratletud põhinõudeid. Süsteemid on testitud reaalsetes tingimustes, veendumaks, et need vastavad lubatud kvaliteedile.

Tavalistes katsetingimustes jäävad paljud süsteemi või vahendi kriitilised või nõrgad kohad hindamata. Meie eksperdid mõistavad, et teatud puuduste tõttu võib hea toode muutuda ohtlikuks ja kõik võib lõppeda traagiliselt. Oleme veendunud, et hinnates meie süsteeme, ei piisa standardsetest testidest. Seetõttu on meie toodetel sertifikaadid, hinnangud ja aruanded, mis tagavad kõrgeima tõhususe.

Kuidas saab Promat Teid aidata?

Igas passiivse tulekaitsekava rakendamise etapis on oluline hinnata võimalikke riske ja valida sobivad lahendused konstruktsiooni kaitse. Promat aitab teil oma tulekaitse tehniliste lahenduste ja sertifitseeritud toodetega saavutada parima tulemuse.

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige vajalikud dokumendid

Hankige kõik vajalikud toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja klassifikatsiooniaruanded tagamaks, et Teie projekt vastab täielikult riigis kehtivate seaduste nõuetele.

Võtke ühendust ekspertidega

Võtke ühendust ekspertidega

Võtke ühendust ekspertidega

Meie tehnilise toe meeskond on valmis vastama kõigile Teie küsimustele. Isegi kõige keerulisematele. Veenduge ise.

Kogemus 60 aastat
Testitud ja sertifitseeritud lahendused
Ülemaailmne teenindusvõrk