Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi

prodori-kablova-presek

Kablovi, kablovski snopovi, kablovska creva, snopovi creva, prazne cevi, kablovski regali i lestvičasti kablovski nosači mogu da prolaze kroz zaptivke prodora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama. Stoga, trebalo bi ih uzeti u obzir u svim fazama projektovanja i korišćenja. U poslednjem delu naše serije članaka o zaptivkama prodora objašnjeni su prodori kablova i neki opšti aspekti vezani za njih.

Grupe kablova za struju, internet i ostalo

Prodori kablova se ispituju u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-3, a rezultati se ocenjuju (klasifikuju) prema EN 13501-2. Veoma je važno znati, iako je manje poznato, da su kablovi svrstani u šest različitih grupa kablova prema najčešćim tipovima i konfiguracijama kablova:

Tipovi kablova Konfiguracija
Grupa kablova 1: mali izolovani kablovi, samostalni ili u kablovskim snopovima, sa spoljašnjim prečnikom koji ne prelazi 21 mm (Ø ≤ 21 mm). Npr. 10 kablova dimenzija 5 mm x 1,5 mm2 ili 2 kabla dimenzija 1 mm x 95 mm2 (videti detalje u standardu).
Grupa kablova 2: srednji izolovani kablovi, sa spoljašnjim prečnikom 21 mm < Ø ≤ 50 mm. Npr. 1 kabl dimenzija 4 mm x 95 mm2 ili 2 kabla dimenzija 1 mm x 185 mm2 (videti detalje u standardu);
Grupa kablova 3: veliki izolovani kablovi, sa spoljašnjim prečnikom 50 mm < Ø ≤ 80 mm. Npr. 1 kabl dimenzija 4 mm x 185 mm2 (videti detalje u standardu);
Grupa kablova 4: snop kablova iz grupe 1 s najvećim prečnikom koji ne prelazi 100 mm (telekomunikacioni kabl) Ø ≤ 100 mm;
Grupa kablova 5: tipovi kablova bez izolacije (žica, H07V-R), Ø ≤ 24 mm. Npr. 1 kabl dimenzija 1 mm x 95 mm2 ili 1 kabl dimenzija 1 mm x 185 mm2 (videti detalje u standardu);
Grupa kablova 6: čelična, bakarna ili plastična creva ili cevi (prazne cevi), tri u snopu. Konfiguracija cevi je U/C (otvoreno u peći, zatvoreno izvan nje) Ø ≤ 16 mm

Prilikom ispitivanja, svaka grupa kablova (za struju, zvučnike, kompjuter, itd) se postavlja u skladu sa konfiguracijom opisanom u standardu. Pritom, uzima se u obzir ispitani poprečni presek, udaljenost od svakog dela opreme i udaljenost od građevinske konstrukcije. Ako kupac ne želi da ima klasifikacije za sve grupe, tada se ove grupe izostavljaju iz uzorka.

Slika mekog prodora cevi sa trakastim omotačem

Protivpožarna zaštita mekih prodora kablova

Nećemo opisivati proizvode uopšte, već umesto toga sisteme zaptivanja prodora kablova, kao što smo učinili za prodore cevi. Najpoznatiji sistemi su takozvani meki sistemi zaptivanja.

Oni su kombinacija mineralne vune određene zapreminske mase i debljine i protivpožarnog premaza (i eventualno akrila). Otpornost na požar određenog sistema zaptivanja prodora može se klasifikovati samo za one grupe kablova za kojima je sistem zadovoljio kriterijume otpornosti na požar. Ne mogu se svi sistemi zaptivanja prodora kablova koristiti kao protivpožarna zaptivka za kablovske snopove bilo koje vrste i konfiguracije.

Međutim, vrlo je važna činjenica da klasa otpornosti na požar jednog sistema zavisi od korišćene mineralne vune, vrste ugradnje i kablovskih grupa. Tabela u nastavku prikazuje klase otpornosti na požar meke zaptivke napravljenog pomoću Promatovog „hibridnog“ protivpožarnog premaza na bazi vode PROMASTOP®-CC, s kojim premažemo mineralnu vunu (gustoće ≥ 140 kg/m3).

Električne instalacije Debljina i položaj ploča od mineralne vune
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
Zid Pod Zid Pod Zid Pod
KG1: Svi obloženi tipovi kablova Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG2: Svi obloženi tipovi kablova 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG3: Svi obloženi tipovi kablova 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG4: Kablovski snopovi od kablova iz grupe kablova 1 (telekomunikacioni kablovi) Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG5: Neobloženi tipovi kablova Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG6: Izolaciona cev/cev od čelika, bakra ili plastike s konfiguracijom krajeva cevi U/C ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG … … grupa kablova prema EN 1366-3:2009

Tabela pokazuje da su prodori svih grupa kablova ispitani sa Promat protivpožarnim premazom PROMASTOP®-CC. Preporučljivo je da se uzme u obzir činjenica da je za veću otpornost na požar potrebna deblja mineralna vuna. Takođe, po pravilu su klasifikovane performanse niže u slučajevima sa većim brojem grupa kablova.

Crteži zaptivki prodora kablova sa PROMASTOP®-CC u lakom i masivnom zidu i masivnoj međuspratnoj konstrukciji

Potrebna debljina premaza PROMASTOP®-CC zavisi od grupe kablova, kao što se vidi iz sledeće tabele:

Objekt Debljina suvog filma (mm) Dužina premazivanja (mm)
Grupa kablova 1 - 5 1 100
Grupa kablova 6 3
Kablovski regali, kablovski lestvičasti nosači… 1

Ne smemo zaboraviti da kablovske cevi pripadaju grupi kablova 6. Metalne cevi dobro provode toplotu, tako da je potreban deblji sloj premaza da bi se postiglo odgovarajuće hlađenje (izolacija).

Pored toga, potrebna je veća količina premaza da bi se popunilo mesto topivih plastičnih cevi nego mesto za prosečne kablove. U ovom slučaju, premaz PROMASTOP®-CC mora se naneti u suvoj debljini od 3 mm umesto 1 mm.

Površine mekih zaptivki sa PROMASTOP®-CC mogu da iznose do 3,75 m2 u zidovima i međuspratnim konstrukcijama. Time se omogućava postavljanje granica požarnih sektora u oknima (šahtovima) sa velikim poprečnim presekom. Premaz je otporan na vlagu tako da se može koristiti u vlažnim prostorima i prostorijama za visokom vlažnošću, što se ne može reći za ostale meke sisteme zaptivanja.

Slika sistema zaptivki za kombinovani prodor kablova i cevi

Kombinovani prodori kablova

U praksi se kablovi i cevi često koriste zajedno u jednom prodoru – ovi sistemi se nazivaju kombinovani prodori.

Meki sistemi zaptivanja sa PROMASTOP®-CC su takođe klasifikovani za gore opisani sistem, sa detaljima prikazanim na sledećim crtežima.

Crteži zaptivki kombinovanih prodora sa PROMASTOP®-CC u lakom i masivnom zidu i masivnoj međuspratnoj konstrukciji

Prodori su izuzetno široka i složena tema jer svaki sistem mora biti strogo ispitan i sertifikovan. To uključuje i hiljade različitih kombinacija proizvoda za zaštitu materijala (cevi, kablovi) od požara. Stoga vas lepo pozivamo da kontaktirate naš tehnički tim. Rado ćemo vam odgovoriti na sva pitanja u vezi sa vašim projektima.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža