Preboji kablov – splošni vidiki in evropski standardi

Shema  mehkih prebojev kablov skozi pregradni zid

S prebojem lahko v stene in strope položite posamezne kable, snope kablov, kabelske cevi, snope kabelskih cevi, prazne cevi ter kabelske trase in kabelske tulce, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah projektiranja in uporabe. V zadnjem delu te serije člankov o prebojih bomo pojasnili, kaj so preboji kablov in nekatere splošne vidike le-teh.

Kabelske skupine

Preboji kablov so preskušeni skladno z evropskim standardom EN 1366-3, rezultati pa so ocenjeni (razvrščeni) po EN 13501-2. Zelo pomembno – čeprav manj znano – je, da so kabli razvrščeni v šest različnih kabelskih skupin glede na najpogostejše tipe in konfiguracije kablov:

Tipi kablov Konfiguracija
Kabelska skupina 1: posamezni majhni oplaščeni kabli ali snopi kablov z zunanjim premerom do 21 mm (Ø ≤ 21 mm)), npr. 10 kosov dimenzij 5 mm x 1,5 mm2 ali 2 kosa dimenzij 1 mm x 95 mm2 (za podrobnosti glejte standard).
Kabelska skupina 2: srednje veliki oplaščeni kabli z zunanjim premerom 21 mm < Ø ≤ 50 mm, npr. 1 kos dimenzij 4 mm x 95 mm2 ali 2 kosa dimenzij 1 mm x 185 mm2 (za podrobnosti glejte standard).
Kabelska skupina 3: veliki oplaščeni kabli z zunanjim premerom 50 mm < Ø ≤ 80 mm, npr. 1 kos dimenzij 4 mm x 185 mm2 (za podrobnosti glejte standard).
Kabelska skupina 4: snop kablov iz skupine 1 z največjim premerom do 100 mm (telekomunikacijski kabel), Ø ≤ 100 mm
Kabelska skupina 5: neoplaščeni tipi kablov (žica, H07V-R), Ø ≤ 24 mm, npr. 1 kos dimenzij 1 mm x 95 mm2 ali 1 kos dimenzij 1 mm x 185 mm2 (za podrobnosti glejte standard).
Kabelska skupina 6: kabelske cevi ali cevi (prazne) iz jekla, bakra ali umetne mase, tri v snopu, konfiguracija cevi je U/C (odprto znotraj peči, zaprto zunaj peči), Ø ≤ 16 mm

Pri preskušanju se vsaka kabelska skupina položi skladno s konfiguracijo, opisano v standardu, pri tem se upoštevajo preskušeni prečni profil, oddaljenost med posameznimi inštalacijami in oddaljenost od konstrukcije stavbe. Če kupec ne želi klasifikacij za vse skupine, se te skupine ne vključijo v vzorec.

Slika mehkega preboja s požarnim trakom

Mehki preboji

Ne bomo opisovali proizvodov v splošnem, temveč sisteme prebojev, tako kot pri prebojih cevi. Najbolj znani sistemi so t.i. mehki preboji. Ti so kombinacija mineralne volne specifične mase in debeline ter premaza (lahko tudi kita), ki zadržuje širjenje ognja.

Stopnja požarne odpornosti posameznega sistema prebojev se lahko opredeli samo za tiste kabelske skupine, za katere je ta izpolnil zahteve požarnega preskusa. Vseh sistemov prebojev kablov ni mogoče uporabiti kot požarne zapore za snope kablov katerega koli tipa in konfiguracije.

Kljub temu je zelo pomembno, da klasificirana požarna odpornost sistema temelji na uporabljeni mineralni volni, tipu vgradnje in kabelskih skupinah. Spodnja tabela prikazuje klasifikacijo požarne odpornosti mehkega preboja iz Promatovega »hibridnega« požarnega premaza na vodni osnovi PROMASTOP®-CC, s katerim premažemo mineralno volno (gostote 140 kg/m3).

Električne inštalacije Debelina in položitev plošč iz mineralne volne
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
Stena Strop Stena Strop Stena Strop
KG1: vsi oplaščeni tipi kablov, Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG2: vsi oplaščeni tipi kablov, 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG3: vsi oplaščeni tipi kablov, 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG4: kabelski snopi napeljav KG1 (telekomunikacijski kabli), Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG5: neoplaščeni tipi kablov, Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG6: prazna cev/cev iz jekla, bakra ali umetne mase s konfiguracijo konca cevi U/C, Ø ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG: kabelska skupina po SIST EN 1366-3:2009.

Iz tabele je razvidno, da so bili preboji vseh kabelskih skupin preskušeni s premazom PROMASTOP®-CC. Smotrno je upoštevati dejstvo, da je za višjo stopnjo požarne odpornosti potrebna debelejša mineralna volna in da je v splošnem klasificirana stopnja učinkovitosti nižja, kadar je število kabelskih skupin večje.

Skici prebojev kablov PROMASTOP®-CC v lahki predelni in masivni steni ter v masivnem stropu

Zahtevana debelina premaza PROMASTOP®-CC je odvisna od kabelske skupine, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Predmet Debelina suhega sloja (mm) Dolžina obloge (mm)
Kabelska skupina 1–5 1 100
Kabelska skupina 6 3
Kabelske trase, kabelski tulci itd. 1

Ne smemo pozabiti, da so kabelske cevi uvrščene v kabelsko skupino 6. Kovinske kabelske cevi dobro prevajajo toploto, zato je za primerno hlajenje (izolacijo) potreben debelejši sloj (večja količina) premaza. Poleg tega je za zapolnitev prostora talečih se kabelskih cevi iz plastike potrebna večja količina premaza v primerjavi z običajnimi kabli (v tem primeru je treba premaz PROMASTOP®-CC nanesti v suhem sloju debeline 3 mm namesto 1 mm).

Prečni profil mehkih prebojev PROMASTOP®-CC v stenah in stropu ima lahko površino do 3,75 m2, kar omogoča izdelavo požarnih sektorjev v jaških z velikim prečnim profilom. Premaz je odporen proti vlagi, zato ga je mogoče uporabiti tudi v vlažnih območjih in prostorih z visoko vlažnostjo, kar ne velja za druge mehke preboje.

Slika sistema kombiniranega preboja PROMASTOP®-CC za kable in cevi

Kombinirani preboji kablov in cevi

V praksi se kabli in cevi pogosto uporabljajo skupaj v enem preboju – ti sistemi se imenujejo kombinirani preboji.

Mehki preboji PROMASTOP®-CC so klasificirani tudi za zgoraj opisani sistem, podrobnosti pa so prikazane na naslednjih skicah.

Skici kombiniranih prebojev PROMASTOP®-CC v lahki predelni in masivni steni ter v masivnem stropu

Preboji so izjemno obsežna in zapletena tema, saj je treba vsak sistem temeljito preskusiti in certificirati, vključno s tisoči različnih kombinacij požarnih izdelkov in materialov (cevi, kabli). Zato vas vljudno vabimo, da se obrnete na našo tehnično ekipo. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vprašanja o vaših projektih.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža