Prodori kabela – opći aspekti i europske norme

Prikaz horizontalne kabelske police

Kabeli, kabelski snopovi, vodiči, snopovi vodiča, prazne cijevi, kabelski nosači i kabelske police također mogu prolaziti kroz granice odjeljka u zidovima ili podovima te ih je potrebno uzeti u obzir u svim fazama projektiranja i primjene. Zadnji dio naše serije članaka koja obrađuje protupožarna brtvljenja objašnjava neke aspekte prodora kabela.

Skupine kabela

Prodori kabela ispituju se sukladno europskoj normi EN 1366-3, a rezultati se klasificiraju sukladno normi EN 13501-2. Vrlo je važno, iako manje poznato, da se kabeli klasificiraju u šest različitih skupina kabela prema najviše upotrebljavanim tipovima kabela i konfiguracija:

Skupine kabela Konfiguracija
skupina kabela 1: mali zasebni kabeli s plaštem ili kabelski snopovi vanjskog promjera do 21 mm (Ø ≤ 21 mm), npr. deset komada kabela dimenzija od 5 mm x 1,5 mm2 ili dva komada od 1 mm x 95 mm2 (detalje vidjeti u normi)
skupina kabela 2: srednji kabeli s plaštem vanjskog promjera od 21 mm < Ø ≤ 50 mm, npr. jedan komad kabela dimenzija od 4 mm x 96 mm2 (detalje vidjeti u normi)
skupina kabela 3: veliki kabeli s plaštem vanjskog promjera od 50 mm < Ø ≤ 80 mm, npr. jedan komad kabela dimenzija od 4 mm x 185 mm2 (detalje vidjeti u normi)
skupina kabela 4: kabelski snopovi iz skupine 1 s najvećim promjerom koji ne premašuje 100 mm (telekomunikacijski kabeli), Ø ≤ 100 mm
skupina kabela 5: kabeli bez plašta (žica, H07V-R), Ø ≤ 24 mm
skupina kabela 6: čelični, bakreni ili plastični vodiči ili cijevi (prazne cijevi), tri u snopu, konfiguracije cijevi U/C (bez kapice u peći, s kapicom izvana), Ø ≤ 16 mm

Prilikom ispitivanja svaka se skupina kabela postavlja s ukladno konfiguraciji opisanoj u normi te se uzimaju u obzir ispitani poprečni presjek, razmak od svakog fitinga i konstrukcije zgrade. Ako naručitelj ne traži klasifikaciju za sve skupine, tada su navedene grupe izostavljene iz uzorka.

Prikaz omotača cijevi „mekanog“ prodora kabela

„Mekani“ prodori kabela

Nećemo općenito opisivati proizvode, nego sustave prodora, kao što smo učinili za prodore cijevi. Najpoznatiji su sustavi tzv. mekani prodori kabela. Čini ih kombinacija mineralne vune određene gustoće i debljine i premaza za usporavanje gorenja / retardanta (moguće i drugih sredstava).

Otpornost određenog sustava prodora na požar može se klasificirani samo pomoću navedenih skupina kabela u kojima su zadovoljeni zahtjevi ispitivanja otpornosti na požar. Ne mogu se svi sustavi za protupožarno brtvljenje (PS1) upotrebljavati kao vatrozaštitna pregrada za kabelske snopove bilo kojega tipa konfiguracije.

Međutim, vrlo je važno da razred otpornosti sustava na požar ovisi o upotrijebljenoj mineralnoj vuni, tipu instalacije i skupinama kabela. Tablica u nastavku prikazuje razrede otpornosti „mekanog“ prodora na požar izvedenog pomoću Promatova „hibridnog“ protupožarnog premaza na bazi vode PROMASTOP®-CC.

Električne instalacije Debljina i usmjerenost ploča od kamene vune
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
Zid Pod Zid Pod Zid Pod
KG1:svi kabeli s plaštem tipova Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG2:svi kabeli s plaštem tipova 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG3:svi kabeli s plaštem tipova 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KG4:kabelski snop od kabela KG1 (telekomunikacijski kabeli) Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KG5:kabeli bez plašta tipova Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG6:mali vodiči i cijevi od plastike ili čelika s konfiguracijom završetka cijevi U/C ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KG...: skupina kabela sukladno EN 1366-3:2009

Tablica prikazuje prodore svih skupina kabela ispitanih pomoću proizvoda PROMASTOP®-CC. Preporučuje se uzeti u obzir činjenicu da je za veću otpornost na požar potrebna mineralna vuna veće debljine te da su općenito gledajući klasificirana svojstva niža u slučajevima s većim brojem skupina kabela.

Prikazi protupožarnog brtvljenja kabela PROMASTOP®-CC protupožarnim premazom  u fleksibilnom i krutom zidu i krutom podu

Potrebna debljina premaza PROMASTOP®-CC ovisi o skupini kabela, kako je prikazano u tablici u nastavku:

Predmet Debljina mokrog premaza (mm) Duljina premaza (mm)
Skupina kabela 1 – 5 1 100
Skupina kabela 6 3
Kabelske police, kabelske ljestve... 1

Ne smijemo zaboraviti da metalni vodiči u skupini kabela 6 provode i toplinu, tako da je potreban deblji premaz (veća količina) kako bi se postiglo dovoljno hlađenje (izolacija). Osim navedenoga, veća količina premaza potrebna je kako bi se ispunio prostor rastopljenih plastičnih vodiča u odnosu na prosječne kabele (u tom slučaju premaz PROMASTOP®-CC treba nanijeti u debljini mokrog premaza od 3 mm umjesto 1 mm). Budući da debljina mokrog premaza PROMASTOP®-CC od 1 mm znači 0,7 mm debljine u suhom stanju, taj sustav prodora zapravo tako štedi materijal i jeftiniji je u odnosu na 1,0 mm debljine u suhom stanju.

Površina „mekanih“ prodora PROMASTOP®-CC može iznositi do 3,75 m2 u zidovima i podovima što omogućuje protupožarno brtvljenje iznimno velikih prodora kabela. Premaz je otporan na vlagu, tako da se može upotrebljavati i u vlažnim prostorijama što se ne može reći za druge „mekane“ prodore.

Prikaz kombiniranog sustava prodora kabela upotrebom PROMASTOP®-CC intumescentnog premaza za kabele i cijevi

Kombinirani prodori kabela i cijevi

U praksi, kabeli i cijevi često se zajedno upotrebljavaju u jednom prodoru – ti se sustavi zovu kombinirani prodori.

„Mekani“ prodori PROMASTOP®-CC klasificirani su i za navedeni sustav, a detalji su prikazani na sljedećim crtežima.

Prikazi kombiniranog prodora kabela upotrebom PROMASTOP®-CC premaza u fleksibilnom i krutom zidu i krutom podu

Prodori su izrazito široko i kompleksno područje jer svaki sustav mora biti rigorozno ispitan i certificiran, uključujući tisuće različitih kombinacija proizvoda za sprječavanje širenja požara i materijala (cijevi, kabeli). Stoga vas pozivamo da kontaktirate naš tehnički tim. Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja o vašim projektima.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža