Strategija pasivne protupožarne zaštite konstrukcija

Slika prikazuje presjek elementa pasivne protupožarne zaštite u zgradi.

Pasivna protupožarna zaštita važan je element protupožarne sigurnosti, koji je bitan čimbenik u gradnji sigurne zgrade. Ona podrazumijeva ukupan utjecaj različitih mjera koje se planiraju i implementiraju u zgradi, kao i onih kojima se stanari zgrade podučavaju.

Zbog važnosti protupožarne sigurnosti većina je zemalja donijela detaljne zakone koji reguliraju protupožarnu gradnju. To pomaže u primjeni sveobuhvatne protupožarne strategije prilikom gradnje zgrade, čime se štite ljudski životi i olakšava smanjivanje štete u slučaju požara. Naš zadatak u Promatu jest upoznati i razumjeti konkretna pravila svake zemlje i dati potpuno provjerena pasivna protupožarna rješenja u skladu sa zakonskim propisima i scenarijima iz stvarnog života.

Tlocrt i bokocrt razdiobe na požarne odjeljke u zgradi

Što je pasivna protupožarna zaštita?

Protupožarna zaštita važan je element bilo koje protupožarne strategije i uključuje aktivnu protupožarnu zaštitu (detekciju, suzbijanje) i pasivnu protupožarnu zaštitu (konstrukcijsku protupožarnu zaštitu, podjelu na požarne odjeljke).

Pasivna protupožarna zaštita (PFP) zasniva se na konstrukcijskoj protupožarnoj zaštiti i podjeli na požarne odjeljke te omogućuje sigurnu evakuaciju stanara iz zgrade te ulazak vatrogasaca u zgradu.

Konstrukcijska protupožarna zaštita ili drvene grede/stupovi) u zgradi u slučaju požara. To se postiže odabirom odgovarajućih proizvoda za konstrukcijske elemente kao što su ploče, boje ili žbuke.

Požarni odjeljak je definirani prostor u zgradi koji suzbija širenje požara i dima. Veličina i broj požarnih odjeljaka definirani su u svim nacionalnim zakonima o građenju – ovisno o korisnoj površini ili opsegu i količini zapaljivog materijala na svakoj razini. Zakoni o građenju razlikuju se od zemlje do zemlje. Požarni su odjeljci uvijek okomiti (protupožarni zidovi) i vodoravni (protupožarni zidovi). Nedvojbena i uvijek vidljiva zaštita su protupožarna vrata. Ali isto tako gdje kroz objekt vode sve druge instalacije kao što su kabeli, cijevi, kanali itd., potrebno je osigurati nepropusnost požarnog odjeljka instalacijom odgovarajućih protupožarnih barijera.

Te su barijere uglavnom kombinacija nekoliko proizvoda kao što su obloge, žbuka, obujmice, brtve i nasipni materijal, a ključna su pitanja kako materijali djeluju uzajamno jedan na drugi. U Promatu ispitujemo cjelovite sustave zida i stropa sa svim potencijalnim instalacijskim prodorima na licu mjesta.

Protupožarni propisi

Svaki pasivni zaštitni sustav dobar je onoliko koliko je dobar postupak njegove montaže. U Hrvatskoj su na snazi relevantni lokalni zakoni i propisi o protupožarnoj zaštiti:

  • Zakon o zaštiti od požara, NN 92/2010
  • Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/2013
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 87/2015.

Protupožarna ispitivanja i REI

Budući su svi sustavi ispitani, rezultat je određena razina vatrootpornosti, koja je prikazana veličinom vatrootpornosti. Sve ispitne norme, EN/ASTM/BS/…, jasno definiraju kako vatrootpornost treba navesti u izvještajima. Norma EN 13501 definira prezentaciju klasifikacije prema sljedećem predlošku:

Predložak klasifikacijske tabele prema ispitnoj normi EN 13501-2

Za nosive elemente primijenjeno opterećenje i/ili razina opterećenja su dodatno uključeni. Za obujmice i dilatacije zahtijevaju se dodatne klasifikacije, kao što su kod brtvljenja gorivih cijevi oznake U ili C – (uncaptured ili captured – nezačepljeno ili začepljeno) i širina kod dilatacija.

Najvažnije su definicije prostorne cjelovitosti (E), izolacije (I) i nosivosti (R) prema normi EN 13501-2 poglavlje 5.2.

Opis utjecaja na prostornu cjelovitost elemenata

Prostorna cjelovitost (E)

To je vrijeme mjereno u minutama tijekom kojih uzorak podvrgnut ispitivanju zadržava svoju funkciju razdvajanja prilikom ispitivanja bez zapaljenja pamučnog jastučića, ili povećanje širine razmaka ili prolaska ravnomjernog plamena.

Slika površine zahvaćene požarom - Izolacija (I)

Izolacija (I)

To je vrijeme mjereno u minutama tijekom kojih uzorak podvrgnut ispitivanju zadržava svoju funkciju razdvajanja prilikom ispitivanja bez razvijanja temperatura na njegovoj neizloženoj strani koje povećavaju prosječnu temperature iznad početne prosječne temperature za više od 140 °C; ili povećavaju na bilo kojoj lokaciji početnu prosječnu temperature za više od 180 °C. U slučaju manjih površina (kao što su brtve spojeva) prosječan rast temperature je irelevantan, a termička izolacija znači maksimalnu temperaturu (samo 180 °C).

Slika nosivog elementa konstrukcije

Nosivost (R)

To je sposobnost elementa konstrukcije da izdrži izloženost vatri pod navedenim mehaničkim djelovanjem na jednoj ili više strana određeno vrijeme bez gubitka konstrukcijske stabilnosti.

Protupožarne klasifikacije

Protupožarna klasifikacija EI 120 znači da će sustav zadržati nepropusnost požarnog odjeljka u slučaju požara od prolaza plamena (E) tijekom 120 minuta, a i kod prolaza topline i plamena (I) u vremenu (I) od 120 minuta. Protupožarna klasifikacija E 120 i EI 90 bi značilo prostornu cjelovitost (E) – prolaz plamena – u vremenu od 120 minuta i izolaciju (I) – prolaz vrućine i plamena – u vremenu od 90 minuta.

Opis razlika između reakcije na požar i vatrootpornosti.

Koja je razlika između vatrootpornosti i reakcije na požar?

Vatrootpornost zadržava konstrukcijsku stabilnost ili sprječava širenje vatre od jednog požarnog odjeljka do drugog te se ispituje za svaki sustav.

Reakcija na požar (gorivost) mjeri ponašanje materijala u požaru i kako to pridonosi širenju požara. To je važno na primjer u hotelskoj zgradi u kojoj namještaj, zavjese, tepisi itd. trebaju biti negorivi ili sporo gorivi. Materijali za pasivnu protupožarnu zaštitu ne moraju biti negorivi budući je njihov protupožarni učinak dokazan u protupožarnom ispitivanju u odgovarajućem sustavu. Mi u Promatu također ispitujemo svoje proizvode na reakciju na požar.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža