Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i odimljavanje

Zahtjevi za odimljavanjem i protupožarnom zaštitom ventilacijskih kanala su u direktnoj vezi s njihovom projektnom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskih materijala koji pospješuju požarno opterećenje. Funkcija vatrootpornost samih ventilacijskih kanala isto tako ima važnu ulogu. Moguće je spriječiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između katova) u drugi, kroz stubišta i glavne pristupne puteva samo ako svi građevni materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu gorivosti i istu klasifikaciju otpornost na požar. Tipski kanali od čeličnog lima ne mogu zadovoljiti međunarodno prihvaćene zahtjeve za zaštitu od požara. U požaru se zagrijavaju i jako deformiraju. U određenim okolnostima čelični limeni kanali čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Ventilacijski kanali do klase vatrootpornosti 120 minuta

Čelični ventilacijski kanali od neovisnog proizvođača mogu biti obloženi s PROMATECT® protupožarnim pločama ili ventilacijski kanal može biti izrađen u cijelosti samo od PROMATECT® protupožarnih ploča. Kada se postojeći kanali od čeličnog lima oblažu s npr. PROMATECT® protupožarnim pločama neophodno je zadovoljiti dodatne protupožarne zahtjeve za promjenom uporabnog statusa.

Ventilacijski kanali ispituju se prema EN 1366-1 i klasificiraju se prema EN 13501-3. klasifikacija se označava s ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ i označava da li su kanali ispitani i da li zadovoljavaju zahtjeve vatrootpornosti iznutra prema van, izvana prema unutra ili obostrano. Promat rješenja u oba slučaja (s ili bez čeličnih kanala) ispunjavaju zahtjeve vatrootpornosti s obje strane ‘(i ↔ o)’.

Ekonomičnije rješenje postiže se specificiranjem i ugradnjom ispitanih i atestiranih PROMATECT® ventilacijskih kanala od Promat-a, svjetskog lidera u profesionalnim protupožarnim tehnologijama.

Kanali za odvod dima i topline do vatrooptornosti od 120 minuta

Kanali za odvod dima i topline su ispitani na obostrano požarno opterećenje. Razlikujemo dva osnovna tipa kanala za odvod dima i topline:

  • jednozonski kanali za odimljavanje, koji mogu biti korišteni samo za jedan požarni sektor ispituju se prema EN 1366-9 i klasificiraju se prema EN 13501-4
  • višezonski vatrootporni kanali za odimljavanje, koji se mogu koristiti za više požarnih sektora ispituju se prema EN 1366-8 i klasificiraju prema EN 13501-4

Promat pruža rješenja bez čeličnih kanala za oba sistema klase vatrooptornosti do 120 minuta, koji se izvode od PROMATECT® protupožarnih ploča.

Skica kocke sa cijevima u presjeku

Prednosti

  • Nisu potrebni kanali od čeličnog lima
  • Konstrukcija s jednostrukom oblogom
  • Dimenzijski stabilni i otporni na vlagu
  • Lako se režu na mjeru, u tvornici ili na mjestu ugradnje
  • Lagani oblikovani dijelovi
  • Učinkovite glatke površine, robusni

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža