Protupožarna zaštita ventilacijskih kanala i odimljavanje

Zahtjevi za odimljavanjem i protupožarnom zaštitom ventilacijskih kanala su u direktnoj vezi s njihovom projektnom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskih materijala koji pospješuju požarno opterećenje. Funkcija vatrootpornost samih ventilacijskih kanala isto tako ima važnu ulogu. Moguće je spriječiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između katova) u drugi, kroz stubišta i glavne pristupne puteva samo ako svi građevni materijali i konstruktivni elementi imaju istu klasu gorivosti i istu klasifikaciju otpornost na požar. Tipski kanali od čeličnog lima ne mogu zadovoljiti međunarodno prihvaćene zahtjeve za zaštitu od požara. U požaru se zagrijavaju i jako deformiraju. U određenim okolnostima čelični limeni kanali čak i ubrzavaju širenje plamena i dima.

Ventilacijski kanali do klase vatrootpornosti 120 minuta

Čelični ventilacijski kanali od neovisnog proizvođača mogu biti obloženi s PROMATECT® protupožarnim pločama ili ventilacijski kanal može biti izrađen u cijelosti samo od PROMATECT® protupožarnih ploča. Kada se postojeći kanali od čeličnog lima oblažu s npr. PROMATECT® protupožarnim pločama neophodno je zadovoljiti dodatne protupožarne zahtjeve za promjenom uporabnog statusa.

Ventilacijski kanali ispituju se prema EN 1366-1 i klasificiraju se prema EN 13501-3. klasifikacija se označava s ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’ i označava da li su kanali ispitani i da li zadovoljavaju zahtjeve vatrootpornosti iznutra prema van, izvana prema unutra ili obostrano. Promat rješenja u oba slučaja (s ili bez čeličnih kanala) ispunjavaju zahtjeve vatrootpornosti s obje strane ‘(i ↔ o)’.

Ekonomičnije rješenje postiže se specificiranjem i ugradnjom ispitanih i atestiranih PROMATECT® ventilacijskih kanala od Promat-a, svjetskog lidera u profesionalnim protupožarnim tehnologijama.

Kanali za odvod dima i topline do vatrooptornosti od 120 minuta

Kanali za odvod dima i topline su ispitani na obostrano požarno opterećenje. Razlikujemo dva osnovna tipa kanala za odvod dima i topline:

  • jednozonski kanali za odimljavanje, koji mogu biti korišteni samo za jedan požarni sektor ispituju se prema EN 1366-9 i klasificiraju se prema EN 13501-4
  • višezonski vatrootporni kanali za odimljavanje, koji se mogu koristiti za više požarnih sektora ispituju se prema EN 1366-8 i klasificiraju prema EN 13501-4

Promat pruža rješenja bez čeličnih kanala za oba sistema klase vatrooptornosti do 120 minuta, koji se izvode od PROMATECT® protupožarnih ploča.

Skica kocke sa cijevima u presjeku

Prednosti

  • Nisu potrebni kanali od čeličnog lima
  • Konstrukcija s jednostrukom oblogom
  • Dimenzijski stabilni i otporni na vlagu
  • Lako se režu na mjeru, u tvornici ili na mjestu ugradnje
  • Lagani oblikovani dijelovi
  • Učinkovite glatke površine, robusni

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža