Norme otpornosti na požar – reakcija na požar pri ispitivanju materijala i proizvoda

Drvena zgrada u plamenu za vrijeme ispitivanja otpornosti na požar

Građevinski propisi i norme otpornosti na požar utemeljeni na znanosti godinama su sustavno evoluirali u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji te su danas najšire priznati diljem svijeta u suvremenoj zaštiti od požara.

Požarne norme trenutačno se usklađuju u dvadeset sedam zemalja Europske unije – odredbe koje imaju izravan utjecaj na živote milijuna ljudi u Europi i šire –također se sve više primjenjuju diljem svijeta kao učinkovito referentno mjerilo. One omogućuju detalje koji se odnose na predviđeno gorenje i ponašanje materijala ili proizvoda te njihov doprinos razvoju požara.

Slika zastave Europske unije

Europske norme

BS EN 13823: 2010+A1:2014

SBI ispitivanje gorenja pojedinačnog predmeta

Glavna reakcija na metodu ispitivanja otpornosti na požar koja je prihvaćena u europskim ispitivanjima uključuje potpuno novu metodu koja izlaže proizvode izravnom utjecaju plamena.

SBI ispitna metoda gorenjem pojedinačnog predmeta dizajnirana je da simulira izlaganje plamenu kojem bi bio izložen materijal koji prekriva zidove sobe, a nastaje zapaljenjem koša s otpadnim papirom u kutu prostorije u blizini zidova.

Metoda ispitivanja ponajprije mjeri energiju topline koju požaru predaju uzorci te proračunava stopu širenja požara (FIGRA). Sekundarna mjerenja koja se provode unutar uređaja za ispitivanje proračunavaju obujam dima koji je proizveo požar, kategoriziran sukladno SMOGRA indeksima – stupnju rasta dima..

Uređaji za ispitivanje mjere i potrošnju kisika i nastanak ugljikova dioksida i ugljikova monoksida. Koncentracije tih plinova pomažu identifikaciji otpuštanja topline i svojstvima gorenja navedenih uzoraka.

BS EN ISO 11925-2: 2010

Ispitivanje plamenom iz jednog izvora SFI

Svi proizvodi moraju proći SFI ispitivanje plamenom iz jednog izvora prije nego što se podvrgnu EN 13823 (SBI ispitivanju). SFI ispitivanje uključuje kratkotrajno podvrgavanje ruba ili površine ispitnog uzorka malom plamenu, veličine upaljača za cigarete. Bilježi se vrijeme zapaljenja i širenja plamena po uzorku.

BS EN ISO 1182: 2010

Ispitivanja reakcije na požar proizvoda – ispitivanje negorivosti

Ta norma specificira metodu ispitivanja kako bi se odredila svojstva negorivosti pod određenim uvjetima homogenih proizvoda i važnih dijelova nehomogenih proizvoda.

BS EN ISO 1716: 2018

Ispitivanja reakcije na požar proizvoda – određivanje bruto toplinskog potencijala (kalorijska vrijednost)

Ta norma specificira metodu za određivanje bruto toplinskog potencijala proizvoda pri konstantnom obujmu u kalorimetrijskoj bombi.

BS EN 13501-1:2007+A1:2009

Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar

Ta norma omogućuje proceduru razredbe prema reakciji na požar za sve građevne proizvode, uključujući proizvode kao dio građevnog elementa.

TABLICA: Usporedba europskih i UK požarnih normi i razredba

Tablica s usporedbom europskih i UK požarnih normi i razredba
Slika britanske zastave

Britanske norme

BS 476: dio 4: 1970

Ispitivanje negorivosti materijala

Ta norma opisuje razredbu materijala na negorive ili gorive. To je najstroža norma za požarna svojstva materijala te daje mjeru topline i plamena koje materijal generira u standardnim uvjetima požarnog opterećenja. Negorivi materijali mogu se upotrebljavati bez ograničenja u bilo kojem dijelu izgradnje zgrade i završnim radovima. Njihova uporaba osigurava minimalnu opasnost zbog dima i toksičnih plinova te da materijali zgrade ne pridonose požaru. Sve Promat ploče i cementni sprejevi klasificirani su kao negorivi.

BS 476: dio 6: 1989

Metoda ispitivanja širenja požara proizvoda

Norma specificira metodu određivanja indeksa širenja požara materijala. Metoda ispitivanja uzima u obzir značajke zapaljivosti, količinu i brzinu otpuštanja topline i termička svojstva proizvoda koji je podvrgnut standardnim uvjetima požarnog opterećenja u odnosu na njihovu sposobnost ubrzavanja stope širenja požara. Rezultati ispitivanja prikazani su indeksom ukupnih svojstava. I (indeks širenja požara) temelji se na indeksu svojstava „S“ i na tri zasebna parametra uzoraka. Što je veća vrijednost parametara, lakše dolazi do zapaljenja i širenja plamena.

BS 476: dio 7: 1997

Metoda ispitivanja određivanja razredbe površinskog širenja plamena proizvoda

Norma specificira ispitivanje mjerenja lateralnog širenja plamena uzduž površine proizvoda te prikazuje povezani razredbeni sustav. Klase 1 do 4, u silaznom redoslijedu, temelje se na brzini i širenju plamena po površini u standardnim uvjetima požarnog opterećenja. S obzirom na to da su svi Promatovi proizvodi negorivi, klasificirani su kao proizvodi klase 1, najviši razred za površinsko širenja plamena.

Klasa O (kako je definirano u mjerodavnim propisima o graditeljstvu):

  • sastoji se od materijala ograničene gorivosti; ili
  • materijal klase 1 površinskog širenja plamena (sukladno BS 476: dio 7) indeksa širenja požara (I) najviše vrijednosti 12 i podindeksa (i1) najviše vrijednosti 6 (sukladno BS 476: dio 6). Potrebno je napomenuti da ne postoji norma ispitivanja koja omogućuje izvješće kojim se potvrđuje da je proizvod klase O. Izvješća ispitivanja negorivosti (BS 476: dio 4) ili površinskog širenja plamena (BS 476: dio 7) i širenja požara (BS 476: dio 6) moraju se raditi kako bi se definirala razredba proizvoda.
Slika australske zastave

Australijske norme / Norme Novog Zelanda

AS 1530: dio 1: 1994

Ispitivanja gorivosti materijala

Norma opisuje razredbu materijala kao negorive odnosno gorive. To je najstroža norma koja se odnosi na požarna svojstva materijala te daje mjeru topline i plamena generiranih materijalom pod normalnim uvjetima požarnog opterećenja. Negorivi materijali mogu se bez ograničenja upotrebljavati u bilo kojem dijelu izgradnje zgrade i završnih radova. Njihova uporaba osigurava da opasnosti nastale zbog dima i toksičnih plinova budu minimalne te da materijali zgrada ne pridonose požaru. Sve Promat ploče i cementni sprejevi klasificirani su kao negorivi.

AS 1530: dio 3: 1999

Istovremeno određivanje zapaljivosti, širenja plamena, otpuštanja topline i oslobađanja dima

Ta norma primjenjuje se za procjenu rane opasnosti od požara građevnih materijala i elemenata u skladu s njihovom tendencijom zapaljenja i širenja plamena, otpuštanja topline nakon što je došlo do zapaljenja i mogućnosti oslobađanja dima. Četiri značajke koje su generirane procedurama ispitivanja jesu zapaljivost, širenje plamena, razvijanje topline i dima.

AS/NZS 3837: 1998

Metoda ispitivanja brzine otpuštanja topline i brzine oslobađanja dima za materijale i proizvode uporabom kalorimetra za mjerenje potrošnje kisika

Metoda ispitivanja primjenjuje se za određivanje zapaljivosti, brzine otpuštanja topline (HRR), brzine gubitka mase, efektivne topline gorenja i oslobađanja dima od materijala i proizvoda. U metodi mjerenja svojstava upotrebljava se konusni kalorimetar za mjerenje HRR-a, vremena zapaljenja i stvaranja dima.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža