Uporaba intumescentnih premaza u hotelu Courtyard

PROMAGLAS® protupožarno staklo u Nordijskom centru Planica

Zaštita nosivih konstrukcija u muzeju Muzeiko

Zaštita od požara - gimnastički centar Ljubljana

Pasivna zaštita od požara u hotelu Kempinski

Protupožarne staklene pregrade u Centru Lesnina

Protupožarna zaštita galerije Nedbalka

Protupožarne staklene pregrade u gradskog galeriji Piran

Zaštita od požara - Hotel Crowne Plaza, Beograd

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža