Sustavi za protupožarno brtvljenje

Temeljna pretpostavka moderne zaštite od požara je bazirana na principima požarnih sektora. Svaka zgrada je projektirana u nekoliko požarnih sektora, da spriječi ili uspori širenje požara i dima iz jednog sektora u drugi. Vitalne instalacije u zgradama, na primjer cijevi za vodu i električni kabeli - prodiru kroz protupožarne zidove i stropove. Ti prodori imaju potencijal ozbiljno ugroziti cjelovitost protupožarnih sektora, osim ako nisu primjenjeni specijalni i dokazani sistemi protupožarnog brtvljenja. Promat sustavi protupožarnog brtvljenja vraćaju cjelovitost protupožarnog sektora na prvotni nivo vatrootpornosti.

Promat pruža više integriranih i djelotvornih protupožarnih rješenja, ona uključuju uspješnu i jednostavnu ugradnju PROMASTOP® and PROMASEAL® sustava protupožarnog brtvljenja:

 

Priručnik protupožarnog brtvljenja
Skica pravokutnika sa cijevima u presjeku

Prednosti

  • Dizajnirano da zamijeni druge Promat sisteme
  • Širok raspon rješenja za gotovo svaki prodor
  • Štedi prostor i vrijeme

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža