Priešgaisrinės sandarinimo sistemos

Pagrindinė šiuolaikinės apsaugos nuo gaisro prielaida pagrįsta gaisrinių skyrių įrengimo principais. Visuose pastatuose suprojektuojami keli ugniai atsparūs skyriai, neleidžiantys arba pristabdantys ugnies ir dūmų plitimą iš vieno skyriaus į kitą. Pagrindinės pastato inžinerinės sistemos, pavyzdžiui, vandens vamzdžiai ir elektros kabeliai, kerta skyrių sienas ir lubas. Jos gali kelti rimtą grėsmę gaisrinio skyriaus vientisumui, jeigu nenaudojamos specialios ir patvirtintos gaisro stabdymo sistemos. „Promat“ gaisrą stabdančios sistemos neleidžia pakisti pirminėms eksploatacinėms gaisrinių skyrių savybėms.
„Promat“ siūlo daugybę integruotų ir efektyvių gaisrą stabdančių sprendimų, įskaitant labai pasiteisinusias ir lengvai įrengiamas sistemas PROMASTOP® ir PROMASEAL®:

  • gaisrą stabdantys išsiplečiantys sandarikliai;
  • gaisrą stabdantis silikonas;
  • dangos vandens pagrindu;
  • plastikiniams ir metaliniams vamzdžiams skirtos gaisrą stabdančios movos;
  • gaisrą stabdančios išsiplečiančios tarpinės;
  • elastinės išsiplečiančios plytos ir kamščiai;
  • priešgaisrinės pagalvės grafito pagrindu;
  • priešgaisriniai skiediniai;
  • išsiplečiantys sandarikliai ir sandarinimo sistemos.

Atsisiųsti sprendimų katalogą

Priešgaisrinės sandarinimo sistemos

Deformacinės, temperatūrinės statinio siūlės

Deformacinės, temperatūrinės statinio siūlės

Deformacinės, temperatūrinės statinio siūlės

Kiekviename didesniame pastate yra būtina įrengti temperatūrines siūles, kurios sujungia atskiras pastato dalis. Siekiant išvengti įtrūkimų, šios siūlės turi sumažinti išsiplėtimus ir deformacijas bei apsaugoti nuo ugnies poveikio.

Atliekant deformacinių angų ar linijinių-konstrukcinių sandūrų priešgaisrinį sandarinimą svarbu užtikrinti ne tik reikiamą atsparumą ugniai, bet taip pat užtikrinti atitinkamą leidžiamo angos temperatūrinio poslinkio dydį. Būtent todėl konstrukcinių sandūrų sandarinimui tinka tik elastingos sandarinimo sistemos, tokios kaip PROMASEAL®-A ar PROMASEAL®-A Spray. Šios sistemos susideda iš akmens vatos plokščių, kurių lydymosi temperatūra 1000°C, bei priešgaisrinių išsipučiančių akrilinių dažų arba priešgaisrinės akrilinės mastikos.

Inžinerinių komunikacijų sandarinimas

Inžinerinių komunikacijų sandarinimas

firestopping.jpg

Pagrindinis šiuolaikinės gaisrinės saugos principas yra tai, kad remiamasi pastato padalijimu. Projektavimo metu kiekvienas pastatas yra suskirstomas į keletą skyrių, siekiant užkirsti kelią ugnies plitimui arba sulėtinti gaisro ir dūmų plitimą iš vienos pastato dalies į kitą. Svarbiausi statinio aptarnavimo įrenginiai – pavyzdžiui vandentiekio vamzdžiai ir elektros kabeliai, – kerta sienas ir lubas. Jeigu nėra naudojamos specialios patvirtintos gaisro stabdymo sistemos, dėl šių įrengimų iškyla didelis priešgaisrinio skyriaus vientisumo pažeidimo pavojus. „Promat“ gaisro stabdymo sistemos atkuria priešgaisrinio skyriaus pradines gaisrinio pavojingumo charakteristikas.

Kiekvieną komunikaciją kertančią ugniai atsparias konstrukcijas (ugniai atsparias sienas, pertvaras, perdangas) privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo sistemomis. Susipažinkite su kiekvienai komunikacijai labiausiai tinkamomis ir dažniausiai naudojamomis sandarinimo sistemomis.

1. Atliekant degaus plastikinio vamzdžio priešgaisrinio sandarinimo darbus, privaloma naudoti papildomą priešgaisrinę apsaugą. Ji būna dviejų tipų:1.1. Priešgaisrinė mova (PROMASTOP®-FC3/FC6, PROMASTOP®-FC MD);

1.2. Priešgaisrinė grafitinė juosta/tarpinė (PROMASTOP®-W).

1.2.1. Priešgaisrinė mova naudojama/montuojama ant plastikinio vamzdžio, ją pritvirtinant prie kertamos ugniai atsparios konstrukcijos.

1.2.2. Priešgaisrinė tarpinė naudojama kaip alternatyvi apsaugos priemonė priešgaisrinei movai. Ji montuojama ant plastikinių vamzdynų ar ant vamzdynų su degia izoliacija. Tarpinės montavimas labai paprastas. Ja apjuosiamas vamzdis, tada ji įspraudžiama į kertamą konstruktyvą (sieną, perdangą), ir galiausiai visa komunikacinė anga su tarpine viduje yra užsandarinama priešgaisrinėmis besipučiančiomis medžiagomis (PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-M, PROMASTOP®-CC CB).

2. Nedegūs vamzdynai be izoliacijos visada sandarinami lanksčiomis sistemomis, dažniausiu atveju akriliniu sandarikliu PROMASEAL®-A. Vamzdynai su izoliacija gali būti sandarinami tiek *lanksčiomis sistemomis, tiek **standžiomis (PROMASTOPR-M).

3. Elektros kabelių kertamų angų sandarinimas pertvarose ir sienose dažniausiai montuojamas iš *lankščių sistemų. Lanksčios sistemos šiai komunikacijai sandarinti dažniausiai pasirenkamos dėl dviejų priežasčių:

3.1. dėl sistemos išgaunamo estetiškumo;

3.2. dėl galimybės lengvai ir be didesnių sistemos sugadinimų ateityje pravesti papildomus kabelius ir vėl tvarkingai užsandarinti komunikacinę angą.

4. Ventiliacijos kanalų sandarinimui tinkamos tiek *lanksčios, tiek **standžios sistemos. Dažnu atveju sienos sandarinamos lanksčiomis sistemomis, dažniausiai PROMASTOP®-CC CB sistema, o perdangos sandarinimui pasirenkama užpylimo būdu montuojama standi PROMASTOP®-M sistema.

*Lanksčios sistemos - tos kurios turi galimybę judėti. Tokias sistemas sudaro akriliniai sandarikliai, sistemos susidedančios iš priešgaisrinės akmens vatos ir priešgaisrinių emulsinių dangų.

**Standžios sistemos – tos sistemos, kurios neturi galimybės judėti. Tai cementinio ir gipso pagrindo priešgaisriniai skiediniai.

Revizijos liukai

Revizijos liukai

Revizijos liukai

Angos apžiūrai būtinos pakabinamose lubose ir sienose, kad būtų galima atlikti apžiūrą ir remonto darbus, pakartotinai tiesti laidus ar elektros kabelius. Revizijos liukai turi atitikti gaisro saugos reikalavimus.

PROMAT® revizijos liukai sienoms

Veiksmingumas įrodytas naudojant metalinio karkaso pertvarą ir ugniai veikiant iš abiejų pusių.

PROMAT® revizijos liukai pakabinamoms luboms

Veiksmingumas įrodytasnaudojant uždaras PROMATECT® pakabinamas lubas ir kilus gaisrui iš viršaus ir (arba) iš apačios.

60 metų patirtis

Išbandyti ir sertifikuoti sprendimai

Pasaulinis paslaugų tinklas