Požiarne tesnenie prestupov

Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.

Požiarne tesnenia prestupov Promat sú vhodné pre takmer každú stavebnú situáciu. Systémy PROMASTOP® a PROMASEAL® sa montujú ľahko a rýchlo. V ponuke sú napríklad:

 • protipožiarne intumescentné nátery
 • protižiarny ablatívny náter na vodnej báze
 • pružné protipožiarne nátery
 • akrylový intumescentný tmel
 • praktické grafitové vankúše
 • trvalo pružný silikónový tmel
 • manžety na plastové rúry
 • tesniaci návin na plastové rúry
 • protipožiarne grafitové objímky
 • protipožiarna malta
Ikona požiarne tesnenie prestupov

Výhody

 • Široká škála riešení pre všetky typy prestupov
 • Prestupy káblov všetkých normových skupín
 • Prestupy kovových a plastových rúr rôznych typov a rozmerov

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb